Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

Ανάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη – Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία

Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη

Ανάλυσέ το! Δείτε ξανά την νέα εκπομπή του insuranceforum web tv «Aνάλυσέ το», με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers!

Στην εκπομπή της Δευτέρας αναλύσαμε την περίπτωση ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη – Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματα του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία.

Ηλιακός συλλέκτης που εδράζει σε βατό δώμα λόγω παρατεταμένης αχρησίας του παραγόμενου ζεστού νερού ανέβασε υπερβολικά τη θερμοκρασία των υδάτων στη δεξαμενή του (>99 βαθμούς Κελσίου) και κατά επέκταση στις σωληνώσεις ζεστού νερού της κατοικίας ώσπου έγινε ατμοποίηση των υδάτων.

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης λειτουργούσαν συνεχώς αλλά λόγω της συνεχούς χρήσης των αλλά και της υψηλής περιεκτικότητας αλάτων των υδάτων της περιοχής, έτυχαν έμφραξης από ιζήματα κατά τους κύκλους εναλλαγής θερμοκρασιών και ο ατμός μη δυνάμενος να εκτονωθεί, προκάλεσε έκρηξη στη δεξαμενή του ηλιακού, προκαλώντας μεγάλο θόρυβο, εκτίναξη θραυσμάτων σε διπλανές ιδιοκτησίες, στα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ και ορισμένα εξ αυτών σε μεγάλη απόσταση, χωρίς θύματα και ζημίες τρίτων από το ωστικό κύμα.

Ανάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικίαΑνάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία

Την επέλευση της ζημίας επηρέασε αφενός το γεγονός ότι οι συλλέκτες (panels) δεν είχαν καλυφθεί με το ειδικό αντανακλαστικό κάλυμμα που χρησιμοποιείται προστατευτικά κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων υψηλής θερμοκρασίας και ταυτόχρονης αχρησίας του παραγόμενου ζεστού νερού ώστε να αποφευχθούν σχετικές ζημιές ή τραυματισμοί από εγκαύματα κατά το άνοιγμα μίας βρύσης ζεστού νερού, αφετέρου το γεγονός ότι οι  ανακουφιστικές βαλβίδες δεν είχαν ελεγχθεί και συντηρηθεί.

Ανάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικίαΑνάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία Ανάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία

Κατόπιν των εργασιών αποκατάστασης του ηλιακού συλλέκτη διαπιστώθηκε ανάπτυξη «αφανούς υγρασίας» σε εξωτερικό τοίχο της ασφαλισμένης κατοικίας (δλδ υγρασίας που αποτυπώνεται στα δομικά υλικά και στοιχεία αλλά είναι τεχνικά αδύνατον να βρεθεί η εστία της χωρίς καταστρεπτικές μεθόδους ).

Ανάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία

Η «αφανής υγρασία» επιβεβαιώθηκε με το υδρόμετρο της ΕΥΔΑΠ, και ανιχνεύθηκε διαφοροδιαγνωστικά επιτυχώς με τη χρήση:

1-Θερμοκαμερών απλών και ειδικευμένων, με ειδικότερη ευαισθησία και εξοπλισμένες με περισσότερα σχετικά ανιχνευτικά μέσα

2-Υγρασιόμετρο επιχρίσματος και υγρασιόμετρο «πυρήνα» τοιχοποιίας

3-Ειδικό Scanner δομικών στοιχείων

4-Ειδικό ακουστικό όργανο ανίχνευσης διαρροών με σχετικά εξαρτήματα ακρόασης

5-Έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων του πολεοδομικού φακέλου αδειοδότησης της κατοικίας και εκτιμητικά με επιτόπιο ταχύ οπτικό έλεγχο.

Μετά την ανίχνευση και τον επιτυχή εντοπισμό της περιοχής της διαρροής, έγινε τομή στο τοίχο όπου και διαπιστώθηκε διαρροή υδάτων λόγω αποκόλλησης τμήματος χαλκοσωλήνα ζεστού νερού με το συστολικό εξάρτημα αλλαγής διεύθυνσης των σωλήνων ύδρευσης του ζεστού νερού (γωνιά) όπου και αποκαταστάθηκε δεόντως.

Ανάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία

Κατόπιν της επισκευής της ζημίας και αλλαγής του συστολικού εξαρτήματος επιβεβαιώθηκε ότι η αφανής υγρασία οφειλόταν στην ατμοποίηση των υδάτων της δεξαμενής του ηλιακού συλλέκτη η οποία προκάλεσε συνθήκες «υδραυλικού πλήγματος» στις σωληνώσεις ζεστού νερού καθότι το βλαβέν συστολικό εξάρτημα διατηρούσε υπολείμματα χαλκοκόλλησης σε όλη τη εσωτερική περίμετρο της διεπιφάνειας «συστολικού –χαλκοσωλήνα», χωρίς να υπάρχει ένδειξη ή υποψία ότι σε μία περιοχή ή σε ένα τεταρτημόριο της παραπάνω διεπιφάνειας δεν είχε εισχωρήσει χαλκοκόλληση με αποτέλεσμα να μην είχε επιτευχθεί ασφαλής σφράγιση και στεγανοποίηση των υδάτων είτε λόγω χρήσης φθηνού και μη αξιόπιστου υλικού χαλκοκόλλησης (φθηνή κόλλα) είτε λόγω κακοτεχνίας του τεχνικού (μη ανίχνευση της έκτασης της χαλκοκόλλησης με ειδικό καθρέπτη κ.α.).

Ανάλυσέ το! Ατμοποίηση υδάτων δεξαμενής ηλιακού συλλέκτη - Έκρηξη και ζημία στη δεξαμενή του συλλέκτη και σε εξαρτήματά του με επακόλουθη αφανής υγρασία στην κατοικία

 

Κάτωθι παρατίθενται τμήματα σχετικών, με τη περίπτωση, άρθρων από το υφιστάμενο ενεργό ασφαλιστήριο τα οποία αναφέρουν τα εξής :

 Καλύψεις

 • Πυρκαγιά & Κεραυνός, Έκρηξη από κάθε αιτία, Ζημιές στον λέβητα, Καπνός
 • Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλη βλάβη (μεμονωμένη και μη)
 • Καιρικά φαινόμενα & ζημιές διαβροχής όπως Θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, Πλημμύρα, Διάρρηξη σωληνώσεων Υπερχείλιση Δεξαμενών, Ζημίες στον ηλιακό θερμοσίφωνα, θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Κλοπή διαρρήξεως, Ζημιές στην οικοδομή από κλοπή, Κλοπή / Ζημιές στο περιεχόμενο, κάλυψη Κοσμημάτων / τιμαλφών
 • Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκάφους, Τυχαία θραύση κρυστάλλων,
 • Γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς
 • Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς όπως Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα προσωρινής στέγασης / διαμονής
 • Κάλυψη περιεχομένου. Σε προσωρινή διαμονή (πχ σε περίπτωση ταξιδιού)
 • Κάλυψη περιεχομένου Τραπεζικής θυρίδας.
 • Σεισμός(Πυρκαγιά & / ή Δόνηση)
 • Ζημιά στην ηλεκτρική εγκατάσταση – Συσκευές
 • Καθίζηση / Ολίσθηση
 • Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα

Άρθρο 7

Ο ασφαλισµένος υποχρεούται σε όλη την διάρκεια ασφάλισης να λαµβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά µέτρα προστασίας και φύλαξης της ασφαλισµένης περιουσίας σαν να µην ήταν ασφαλισµένος και εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις πρέπει να λάβει και πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για πρόληψη ζηµιάς στα ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει γραπτά άµεσα την Εταιρία εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα µέτρα / συστήµατα αυτά δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους του Ασφαλιστηρίου ή / και να επανεξετάσει τους όρους ασφάλισης.

Γενικές Εξαιρέσεις

Πόλεµος, επανάσταση, στάση, πραξικόπηµα, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, κατάσταση πολιορκίας και  όµοιες  περιπτώσεις.

Εντολή που δίνεται από ∆ηµόσια Αρχή εκτός εάν δίνεται στο πλαίσιο περιορισµού ή καταστολής ζηµιάς που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνική αντίδραση κ.α.

Ρύπανση ή ζηµιά ή υποβάθµιση του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλάσσιων και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, και του περιβάλλοντος.

Χρήση εύφλεκτων υλικών, εκρηκτικών ή εµπρηστικών υλών κ.α

Χρήση τοξικών, ναρκωτικών κλπ

Σφάλµατα ή ελαττώµατα που προϋπήρχαν στα ασφαλισµένα αντικείµενα, λανθασµένο σχεδιασµό ή ελαττωµατική κατασκευή ή χρήση ελαττωµατικών υλικών και τα οποία  ήταν γνωστά στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο κατά την σύναψη της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην Εταιρία.

Φυσιολογική φθορά (ήπια και επιταχυνόμενη)

Έκρηξη ηφαιστείου, τυφώνα, ανεµοστρόβιλο, κυκλώνα, σεισµό, παλιρροϊκό κύµα (tsunami) ή άλλη βίαιη ατµοσφαιρική – γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια τους.

Κατολίσθηση / καθίζηση / ύψωση του εδάφους, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί  διαφορετικά  στο ασφαλιστήριο.

Ζημιές που θα προέλθουν κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης ή επισκευής ή ανακατασκευής ή συντήρησης.

∆όλο ή βαρεία αµέλεια του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου ή δόλο του ∆ικαιούχου του ασφαλίσµατος ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους κλπ.

Ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του συµβαλλόµενου ή και ασφαλισµένου  οι οποίες προκύπτουν ή συνάγονται από το ασφαλιστήριο και τη κείμενη νομοθεσία.

Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.

∆απάνες αποκατάστασης ζηµιάς, που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης  ζηµιωθέντων ασφαλισµένων αντικειµένων σε σχέση µε την κατάστασή τους πριν την επέλευση της ζηµιάς.

Ζηµιές που υπήρχαν στη ασφαλισµένη περιουσία πριν από την έναρξη ισχύος της  ασφάλισης, ήταν γνωστές στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο κατά την σύναψη της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην Εταιρία.

Ζηµιές στον ηλιακό συλλέκτη

Καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα προκληθούν από την επέλευση ασφαλισµένου και καλυπτόµενου κινδύνου στον ηλιακό θερµοσίφωνα εφόσον ανήκει στην ασφαλισµένη περιουσία.

Ειδικές εξαιρέσεις ζημιών στον ηλιακό συλλέκτη

Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται:

Υλικές ζηµιές ή απώλειες που οφείλονται ή προκλήθηκαν από πτώση δένδρων ή κλαδιών κατά τη διάρκεια κλαδέµατος ή κοπής τους.

Φυσικών φαινοµένων (αέρα, βροχή, χαλάζι, χιόνι, παγετό, πληµµύρα, σκόνη), σε αντικείµενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο

Διάρρηξη σωληνώσεων

Καλύπτονται υλικές ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προέρχονται άµεσα από διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης ή κλιµατισµού, αποχέτευσης ή γενικά αποχετευτικού δικτύου της ασφαλισµένης οικοδοµής .

Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές στις ίδιες τις σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις και η αναγκαία δαπάνη εντοπισµού και αποκατάστασης.

Ειδικές εξαιρέσεις διάρρηξης σωληνώσεων

Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές που οφείλονται σε:

∆ιαρροή νερού όταν η ασφαλισµένη οικοδοµή ή η οικοδοµή που στεγάζει το ασφαλισµένο περιεχόµενο έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από 60 ημέρες.

Εγκαταστάσεις αποχέτευσης / αποχετευτικού δικτύου είναι παλαιότερες των   35 ετών.

Επίσης κατά το Ν. 2496/1997 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις και κατά τα άρθρα 3,4 και 7 αναφέρονται τα κάτωθι:

Άρθρο 3

Περιγραφή του κινδύνου

1.Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία ο ασφαλιστής έθεσε σαφείς γραπτές ερωτήσεις, τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από μέρους του εκτίμηση και αποδοχή του κινδύνου. Εάν ο ασφαλιστής συνάψει τη σύμβαση με βάση γραπτές ερωτήσεις, δεν μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι :

α. συγκεκριμένες ερωτήσεις έμειναν αναπάντητες.

β. δεν ανακοινώθηκαν περιστάσεις που δεν αποτελούσαν αντικείμενα ερώτησης.

γ. δόθηκε καταφανώς ελλιπής απάντηση σε γενική ερώτηση, εκτός αν ο αντισυμβαλλόμενος ενήργησε κατά τον τρόπο αυτόν με πρόθεση να εξαπατήσει τον ασφαλιστή.

2.Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να επικαλεστεί ατέλειες ή πλημμέλειες των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, εκτός αν έγιναν από πρόθεση.

3.Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.

Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1)
μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης.

Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια τη υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ. 3 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.

Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του ασφαλιστή

Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Ο ασφαλιστής δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού περιορίζεται η ευθύνη του ή απαλλάσσεται αυτής.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παρ. 2, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις ασφαλίσεις ζωής. Επίσης, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις ασφαλίσεις ασθενειών.
Άρθρο 4

Επίταση του κινδύνου

1.Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

2.Ο ασφαλιστής, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

3.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις ασφαλίσεις ζωής και ασθενειών

Άρθρο 7

Πραγματοποίηση του κινδύνου

Καταβολή του ασφαλίσματος

1.Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει ο ασφαλιστής. Ο λήπτης της ασφάλισης δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.

2.Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης των υποχρεώσεων της παρ. 1 αυτού του άρθρου παρέχει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας του.

3.Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας και να ακολουθεί τις οδηγίες του ασφαλιστή. Τα έξοδα που προκύπτουν, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν τον ασφαλιστή, ακόμα και αν υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό. Αντίθετη συμφωνία επιτρέπεται αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους. Αν το ασφάλισμα καλύπτει μέρος μόνο της ζημίας, ο ασφαλιστής υποχρεούται να αποδώσει μόνο ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από τις οδηγίες του ασφαλιστή.

4.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των διατάξεων της παρ. 3 αυτού του άρθρου, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποζημίωση του ασφαλιστή.

5.Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισμα, αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται στη μεν ασφάλιση ζημιών, σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια, στη δε ασφάλιση προσώπων, μόνο σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης. Ο ασφαλιστής δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο.

6.Με την ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να διευρυνθούν οι περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ενεργούν στην ασφάλιση για κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων. Επίσης, μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα οφείλεται το ασφάλιστρο μέχρι τέλους της ασφαλιστικής περιόδου, αν μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης καταγγελθεί η σύμβαση.

7.Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Αν για τη διάγνωση της έκτασης του ασφαλίσματος απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ασφαλιστής υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε καταβολή του ποσού για το οποίο δεν υπάρχει αμφισβήτηση.

Ως ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται και η εξαγορά των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, που έχουν και επενδυτικό χαρακτήρα και τα οποία σχηματίζουν αξίες εξαγοράς, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής οφείλει να καταβάλει το ποσό των αξιών εξαγοράς και το τυχόν προϊόν Υπεραπόδοσης του Μαθηματικού

Αποθέματος, που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ́), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον δικαιούχο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβάλλει πρόστιμο στον ασφαλιστή από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Το πρόστιμο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3739.» *

*ΣΗΜ.: Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς

Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α ́202/19.8.2005).

8.Οι διατάξεις των παρ. 2- 4 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ασφαλίσεις προσώπων.

Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε;

Δείτε την απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί!

Διαβάστε Ακόμα

EAEE: Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE) στηρίζει τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία με δωρεά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE) πραγματοποίησε δωρεά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη στήριξη των σεισμόπληκτων της Τουρκίας και