Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ανάλυσέ το! Απόρριψη Αίτησης Ασφάλισης Νοσοκομειακής Περίθαλψης Λόγω Ιατρικού Ιστορικού

Δημοσίευση: 30/11/2022
Απόρριψη Αίτησης Ασφάλισης Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Ανάλυσέ το! Δείτε ξανά την νέα εκπομπή του insuranceforum web tv «Aνάλυσέ το», με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers!

Στην εκπομπή της Δευτέρας αναλύσαμε την περίπτωση απόρριψης αίτησης ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης λόγω ιατρικού ιστορικού, τη μελέτη μελλοντικής δυνητικής οικονομικής ζημίας και την αντιμετώπισή της.

Ιδιωτικός υπάλληλος ετών 40 προέβη σε προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνώστηκε με Ca σε σημαντικό ενδοκρινή αδένα του ανθρώπινου σώματος. Ο όγκος διαγνώστηκε να έχει διαστάσεις <1cm και αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία χειρουργικά και θεραπευτικά.

Λόγω του μεγέθους του όγκου και της κλινικής εικόνας του παθόντα αλλά και της ιατρικής σχετικής βιβλιογραφίας, των σχετικών ιατρικών πρωτοκόλλων και την εμπειρίας από παρόμοια περιστατικά, ο ιατρός τον κατέταξε σε ομάδα «χαμηλού κινδύνου» όπου εκτιμάται ότι τα πρώτα 10 έτη μετά την εγχείρηση, δεν ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος μετάστασης ωστόσο με το πέρας της 10ετίας παραγάγεται αυξημένος κίνδυνος μεταστάσεων όπου και αναφύεται δυνητική οικονομική ζημία για τη θεραπεία τους.

Ο παθών, μετά το πέρας ενός έτους από τη εγχείρηση και την επακόλουθη θεραπεία του απευθύνθηκε σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές προκειμένου να ασφαλιστεί για νοσοκομειακή περίθαλψη ωστόσο εξέλαβε αρνητικές απαντήσεις από τους Ασφαλιστές. Επίσης τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία προτάθηκαν ως εναλλακτική λύση για την συσσώρευση μελλοντικών κεφαλαίων με σκοπό την αντιμετώπιση μελλοντικών δυνητικών οικονομικών ζημιών, δε προσφέρουν εγγυήσεις στην απόδοση ή/και στο επενδυόμενο κεφάλαιο. Οι δε τράπεζες προσφέρουν μηδενικά επιτόκια για καταθέσεις εως και 60.000€ ή/και προσφέρουν αντίστοιχα με τα παραπάνω τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα προτείνατε, εφόσον γνωρίζατε τα παραπάνω δεδομένα καθώς και τα κάτωθι ακόλουθα:

1-Σύμφωνα με διαφοροδιαγνωστική ασφαλιστική μελέτη που αφορά σε πρόσφατα όμοια η/και παρόμοια περιστατικά τα οποία έτυχαν μετάστασης σε παρόμοιους ασθενείς και που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς σε ιδιωτικά νοσοκομεία αλλά και των υφιστάμενων πληροφοριών που διατίθενται στα ΚΕΝ, την επιπρόσθετη έρευνα σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία αλλά και τα στοιχεία από την εμπειρία των ασφαλιστικών εταιρειών, τα σχετικά κόστη νοσηλείας και επακόλουθων θεραπειών δυνητικής μετάστασης εκτιμώνται περί τα 36.000€ σε σημερινή αξία.

2-Κατόπιν εκτίμησης του μεγέθους του όγκου που αφαιρέθηκε, της μετέπειτα κλινικής εικόνας του παθόντα, της μελέτης της ιατρικής σχετικής βιβλιογραφίας, των σχετικών ιατρικών πρωτοκόλλων, την εμπειρία του ιατρού αλλά και των αποτελεσμάτων από εγκεκριμένες κλινικές μελέτες που αφορούν σε όμοια ή/και παρόμοια περιστατικά η ομάδα «χαμηλού κινδύνου» στην οποία εκτιμάται ότι ο ασθενής ανήκει, τυγχάνει ποσοστού 10ετούς επιβίωσης >95% με προγνωστικούς δείκτες κινδύνου μετάστασης 0.5% εως και 1% οι οποίοι αυξάνονται σε 3%-5% μετά τη δεκαετία.

3-Ο παθών δύναται αφενός να αποταμιεύει έως και 500€/μήνα αφετέρου κάθε μελλοντική ετήσια κατάθεση δύναται να την προσαυξάνει κατά μία μονάδα του τρέχοντος στο έτος ΔΤΚ, σε σύγκριση με την ετήσια κατάθεση του 1ου έτους,.

4-Ο παθών θα πρέπει να έχει εγγυημένα εξασφαλίσει το επενδυόμενο κεφάλαιο χωρίς να αναφύονται κρυφά έξοδα ρευστοποίησης κλπ καθότι το επενδυόμενο κεφάλαιο σκοπεί στο να αντιμετωπίσει μελλοντική δυνητική οικονομική ζημία μετά τη 10ετία συμφώνως των παραπάνω αναφορών.

5-Κατόπιν εκτίμησης σχετικών εγκεκριμένων μελετών και στοιχείων που αφορούν στο ΔΤΚ σε ευθεία σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις και τις μελλοντικές προβλέψεις των σχετικών micro-macro οικονομικών δεικτών, οι δυνητικές προβλέψεις του ΔΤΚ για την επόμενη 11ετία αναλύονται με πάσα επιφύλαξη συμφώνως του κάτωθι πίνακα:

‘ΕτοςΔΤΚ
2022-202310%
2023-20248%
2024-20255%
2025-20262,20%
2026-20272%
2027-20281.9%
2028-20291.8%
2029-20301.7%
2030-20311.6%
2031-20321.50%
2032-20331.50%

6-Προκειμένου να διερευνηθεί το μελλοντικό κόστος χρήματος σε ευθεία σχέση με τις προβλέψεις ΔΤΚ του προηγούμενου πίνακα διερευνήθηκαν σχετικές εγκεκριμένες μελέτες καθώς και το σημερινό κόστος χρήματος στα τραπεζικά προϊόντα, ενδεικτικά όχι περιοριστικά, επιτόκιο πιστωτικών καρτών 17,50%, επιτόκιο επαγγελματικών δανείων 14,90%, επιτόκιο εξωτραπεζικού δανεισμού 7.25% συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας και πληθωρισμός του κλάδου υγείας και του υπο-κλάδου νοσοκομειακής περίθαλψης σε στάθμιση και κατά προσέγγιση ~2.00% συμφώνως αφενός υφισταμένων μελετών της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στη τελευταία 20ετία αφετέρου κατόπιν προσωπικής εκτιμητικής επεξεργασίας των στοιχείων.

Κατόπιν εκτιμητικών σταθμίσεων αφενός των παραπάνω στοιχείων αφετέρου της δυνατότητας εξεύρεσης χρημάτων από το παθόντα συμφώνως του οικονομικού του Profile εξ ού και οι σταθμίσεις, οι δυνητικές προβλέψεις του κόστους χρήματος σε ευθεία σχέση με τις προβλέψεις του δυνητικού ΔΤΚ για την επόμενη 11ετία αναλύονται με πάσα επιφύλαξη συμφώνως του κάτωθι πίνακα:

‘ΕτοςΚόστος χρήματος
2022-202315.82%
2023-202413.82%
2024-202510.82%
2025-20269.20%
2026-20279.00%
2027-20288.90%
2028-20298.80%
2029-20308.70%
2030-20318.60%
2031-20328.50%
2032-20338.50%

7-Ο συντελεστής προεξόφλησης των καθαρών ροών, σε σημερινές αξίες του 1ου έτους προκύπτει από το τύπο 1/(1+0.1582), για το 2ο έτος 1/((1+0.1582)*(1+0.1382)) και ούτω κάθε εξής.

Αν έπρεπε να δώσετε  μια συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, τι συμβουλή θα δίνατε; Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί!

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»