Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση της Euroins Ελλάδος σχετικά με τη Euroins Romania

Δημοσίευση: 20/03/2023
Euroins Ελλάδος

Η Euroins Ελλάδος διαβεβαιώνει τους πελάτες και τους συνεργάτες της ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως επίπτωση στη λειτουργία της από τις εξελίξεις στη γνωστή διαμάχη των ρυθμιστικών αρχών της Ρουμανίας με τη Euroins Romania.

Η μητρική εταιρεία της Euroins Ελλάδος, Euroins Bulgaria AD, συνεχίζει επίσης απρόσκοπτα την αναπτυξιακή της πορεία η οποία επιβεβαιώνεται από τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της. Σημειώνεται ότι το οικονομικό έτος 2022, κατέγραψε κύκλο εργασιών 231,916 εκατ. ευρώ (+32% vs. 2021).

Προς επίρρωση των ανωτέρω, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSC) της Βουλγαρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Euroins Romania δεν ασκεί ασφαλιστική δραστηριότητα στη Βουλγαρία και ότι η απόφαση της ρουμανικής εποπτικής αρχής δεν επηρεάζει τους ασφαλισμένους στις βουλγαρικές ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου Euroins Insurance Group AD. Διαβεβαιώνει δε ότι, ως αποτέλεσμα της εποπτείας που ασκείται από την FSC, δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα που αφορούν στη φερεγγυότητα των μεμονωμένων εταιρειών του ομίλου Euroins Insurance Group AD ή του Ομίλου συνολικά.

Σε επίπεδο Ομίλου, η Eurohold εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη ανακοίνωση: «Όλες οι θυγατρικές εταιρείες και επιχειρήσεις της Eurohold οι οποίες έχουν παρουσία στις 11 χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, πλην της Ρουμανίας, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τα επιχειρησιακά τους σχέδια για το τρέχον έτος. Σε ό,τι αφορά στην απόφαση της εποπτικής αρχής στην Ρουμανία εις βάρος της Euroins Romania, ο Όμιλος έχει ήδη εκκινήσει διαδικασίες προσφυγής κατά της απόφασης στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια.»

Η Euroins Ελλάδος δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες και τους συνεργάτες της για κάθε νέα εξέλιξη.

Σχετικά με τη Eurohold Bulgaria AD

Η Eurohold Bulgaria AD είναι ένας κορυφαίος χρηματοοικονομικός και ενεργειακός όμιλος με δραστηριότητα στους κλάδους διανομής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ασφαλιστικών υπηρεσιών, επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Βουλγαρίας και της Βαρσοβίας. Στη Еurohold ανήκει ο Όμιλος Euroins Insurance AD (EIG), ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή. Η EIG παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια πελάτες από 12 χώρες και αριθμεί πάνω από 3.000 εργαζομένους.

To 2021, η Eurohold απέκτησε μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας συμμετοχών Eastern European Electric Company, τις θυγατρικές της τσεχικής εταιρείας ενέργειας CEZ Group στη Βουλγαρία. Οι εν λόγω εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν πλέον υπό την επωνυμία Electrohold, απασχολούν 3.000 εργαζομένους και εξυπηρετούν σχεδόν 3 εκατ. πελάτες στη χώρα.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»