Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Allianz: Τα δεδομένα οχημάτων μπορούν να αποτελέσουν επιταχυντή για την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία

Δημοσίευση: 17/10/2023
Allianz
Klaus-Peter Röhler, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz SE.

Η νέα πράξη της ΕΕ αποσκοπεί στο να καταστήσει τα δεδομένα από τα συνδεδεμένα οχήματα κατάλληλα για αξιοποίηση – προς όφελος των ιδιοκτητών οχημάτων, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και για τη δημιουργία μιας βιώσιμης ψηφιακής καινοτομίας.

Η πράξη αυτή της ΕΕ για τα δεδoμένα ήταν το κύριο θέμα του 11ου Allianz Motor Day  που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023. Οι ειδικοί συζήτησαν τον νέο κανονισμό, στο Κέντρο Τεχνολογίας της Allianz (AZT) στο Ismaning. Η Allianz χαιρετίζει την πρωτοβουλία αναγνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη για τους πελάτες, αλλά ταυτόχρονα ζητά να υπάρξει μια ρυθμιζόμενη αγορά για την ανταλλαγή δεδομένων με τους κατασκευαστές οχημάτων να ζητούν δίκαιες τιμές για την παροχή δεδομένων.

Τα δεδομένα που προέρχονται από τα οχήματα, εάν χρησιμοποιηθούν με σύνεση, καθιστούν το σύστημα μεταφορών ασφαλέστερο, καθαρότερο και εξυπνότερο.

Η πράξη της ΕΕ για τα δεδομένα, ως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, υποστηρίζει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας και ακολουθεί την αρχή “Η συσκευή μου, τα δεδομένα μου”, την οποία η Allianz υποστηρίζει σθεναρά. Ειδικότερα, η νέα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των συνδεδεμένων αυτοκινήτων να ζητήσουν από τον κατασκευαστή να μην διαβιβάζονται τα δεδoμένα που συλλέγονται από το όχημα σε τρίτους. Επιπλέον, η πράξη της ΕΕ για τα δεδoμένα απαιτεί ακόμη και τη διάθεση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την προώθηση των “εύκολα προσβάσιμων δεδομένων”.

Η υιοθέτηση της νέας πράξης θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οφέλη και πραγματικές καινοτομίες για τους ασφαλισμένους. Οι πελάτες στην ασφάλιση αυτοκινήτων θα μπορούσαν να πειστούν να μοιραστούν τα δεδομένα τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες και να λάβουν ελκυστικές προσφορές. Η πράξη της ΕΕ για τα δεδoμένα θα έδινε επίσης σε άλλες εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις την ευκαιρία να γίνουν πιο ευρηματικές, ενώ η χρήση εκατομμυρίων δεδομένων από live-κάμερες και θέσεις οχημάτων θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα του χώρου στάθμευσης στο κέντρο των πόλεων.

“Η εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ για τα δεδoμένα των οχημάτων παρέχει στους ασφαλιστές πληθώρα πολύτιμων πληροφοριών, που τους επιτρέπει να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους κινδύνους και να προσαρμόζουν ανάλογα τις ασφαλιστικές πολιτικές. Με την πρόσβαση σε δεδoμένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιδόσεις των οχημάτων, την οδηγική συμπεριφορά και τα αρχεία συντήρησης, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένα προγράμματα κάλυψης που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό προφίλ κινδύνου των πελατών.

Αυτό όχι μόνο ενισχύει την ακρίβεια της ανάληψης ασφαλιστικών συμβάσεων, αλλά προωθεί επίσης τη δικαιότερη τιμολόγηση και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών”, σχολίασε ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Εμπορικός Διευθυντής της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και πρόσθεσε: “Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις οδηγικές τους συνήθειες, οδηγώντας σε καλύτερη αποδοτικότητα των καυσίμων και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όμως, αυτό δεν θα ήταν μόνο κέρδος για τους οδηγούς, αλλά θα εξοικονομούσε ενέργεια, θα βοηθούσε στην προστασία του κλίματος και θα βελτίωνε την ποιότητα του αέρα. Εάν τα δεδομένα των οχημάτων χρησιμοποιηθούν με σύνεση, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το σύστημα μεταφορών μας ασφαλέστερο, καθαρότερο και συνολικά πιο έξυπνο”.

Πώς ο νόμος της ΕΕ για τα δεδομένα μπορεί να αλλάξει την ασφάλιση αυτοκινήτων

Με τα λεπτομερή δεδομένα που συλλέγονται από τα οχήματα, στο μέλλον θα μπορούσαν να διαμορφωθούν νέες, ελκυστικές προσφορές αλλά και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα είναι δυνατή η αυτόματη καταγραφή της έκτασης της ζημιάς σε πραγματικό χρόνο με την αξιολόγηση των δεδομένων θέσης και των δεδομένων από τους αισθητήρες σύγκρουσης.

Ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η Allianz, θα μπορούσαν να ενημερώσουν αμέσως μια υπηρεσία ρυμούλκησης, να προχωρήσουν σε κράτηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης, να παραγγείλουν τα κατάλληλα ανταλλακτικά και να κλείσουν ραντεβού σε συνεργείο για τον πελάτη τους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, θα μπορούσε να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Στο παρελθόν, ο πελάτης έπρεπε να ενημερώσει τις ασφαλιστικές εταιρείες. Στο μέλλον, οι εταιρείες θα μπορούσαν να επικοινωνούν με τους πελάτες προληπτικά, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη τη στιγμή που οι πελάτες χρειάζονται περισσότερο βοήθεια.

Η Allianz είχε επίσης επισημάνει ότι με τη χρήση δεδομένων αυτοκινήτου, μπορεί να προσφέρει την πιο δίκαιη δυνατή τιμή σε κάθε πελάτη. “Μπορούμε να διαμορφώσουμε προσφορές στα ασφάλιστρα σημαντικά προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το στυλ οδήγησης όσο και το αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας και αν αυτά είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα των αισθητήρων και των καμερών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ορθή, σωστή και δίκαιη διερεύνηση ενός ατυχήματος και για την αποσαφήνιση της ευθύνης”, δήλωσε ο KlausPeter Röhler, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz SE.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται απευθείας από το όχημα θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία όταν στο μέλλον αυτόνομα και υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη συστήματα θα ελέγχουν το όχημα. Ασφαλισμένοι που έχουν επηρεαστεί -καθώς και η κοινωνία- έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν ο άνθρωπος ή η μηχανή προκάλεσε το ατύχημα.

Μια πρόσφατη έρευνα της Allianz, που διεξήχθη σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει ότι η πλειοψηφία των οδηγών αυτοκινήτων είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τα δεδομένα του αυτοκινήτου τους με την ασφαλιστική τους εταιρεία, εάν λάβουν σε αντάλλαγμα ολοκληρωμένη υποστήριξη υπηρεσιών: στη Γερμανία είναι 53%, στη Μεγάλη Βρετανία ακόμη και 61%. “Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για εμάς, για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι: οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι μπορούν να μας εμπιστεύονται, επειδή θα χειριστούμε τα δεδομένα τους με προσοχή και με γνώμονα το συμφέρον τους”, δήλωσε ο Röhler, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας.

Allianz: Τα δεδομένα οχημάτων μπορούν να αποτελέσουν επιταχυντή για την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία

Πραγματικός ανταγωνισμός μπορεί να υπάρξει μόνο με δίκαιες τιμές

Οι συζητήσεις στο 11ο Allianz Motor Day κινήθηκαν επίσης γύρω από το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδoμένα του αυτοκινήτου στην πράξη. Η πράξη της ΕΕ για τα δεδoμένα ορίζει ότι τα “εύκολα προσβάσιμα δεδoμένα” πρέπει να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, το ερώτημα είναι σε τι συνίστανται αυτά τα δεδoμένα και ποια τιμή μπορεί να χρεώσει ο κατασκευαστής αυτοκινήτων για τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Όπως υπογραμμίζει η Allianz, πραγματικός ανταγωνισμός μπορεί να προκύψει μόνο εάν οι κατασκευαστές οχημάτων προσφέρουν τα στοιχεία σε δίκαιες τιμές. Διαφορετικά, τα τρίτα μέρη δεν έχουν καμία πιθανότητα να καινοτομήσουν.

Έλλειψη νομικού πλαισίου για τη διαβίβαση δεδομένων

Τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν είναι τι πρέπει να κάνει ο ιδιώτης πελάτης με τα δεδoμένα του οχήματός του και, κυρίως, πώς πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδoμένα και να τα μεταβιβάζει. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να μεταφέρουν οι ιδιώτες τα δεδoμένα. Ο νόμος της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων απαντά εν μέρει σε αυτό, δημιουργώντας τη νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων από το όχημα σε τρίτους.

Ο KlausPeter Röhler, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Allianz SE επισημαίνει ότι “από το νομικό πλαίσιο λείπουν ακόμη οι συγκεκριμένοι όροι με τους οποίους τα δεδoμένα από το όχημα μπορούν να καταστούν αξιοποιήσιμα για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι νομοθέτες πρέπει να βρουν το συντομότερο δυνατό μια εφαρμόσιμη λύση για το θέμα αυτό, διαφορετικά ο θησαυρός των δεδομένων δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των πελατών και όλων των συμμετεχόντων“.

Allianz: Τα δεδομένα οχημάτων μπορούν να αποτελέσουν επιταχυντή για την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία
Klaus-Peter Röhler, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz SE

Όσον αφορά στη χρήση δεδομένων οχημάτων, η Allianz απαιτεί τα εξής:

Πρώτον, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να έχουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με τα δεδoμένα που συλλέγονται από το όχημά τους. Σε κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου πρέπει να δίνεται ακριβής ενημέρωση, ώστε να γνωρίζει ποια δεδoμένα συλλέγονται από το όχημά του. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί να δει ποια από αυτά μπορούν να μεταδοθούν σε τρίτους σε πραγματικό χρόνο.

Για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να αξιοποιήσουν σωστά τη νεοαποκτηθείσα δυνατότητα που έχουν στα δεδoμένα του οχήματός τους, απαιτείται τουλάχιστον ένα αρχικό σύνολο συγκεκριμένων δεδομένων τα οποία θα ενεργοποιούν νέες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, και να επιτρέπεται η γρήγορη και εύκολη ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω καθορισμένων επαφών, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.

Επιπλέον, η Allianz ζητά μια ρυθμιζόμενη αγορά και έναν ανεξάρτητο διαχειριστή δεδομένων, ο οποίος διασφαλίζει την σωστή ανταλλαγή δεδομένων οχημάτων. Αυτός ο ανεξάρτητος φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτημένα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδoμένα.

Για να επωφεληθούν οι οδηγοί από τις πολλές καινοτομίες, πρέπει να καθοριστούν δίκαιες τιμές για τη διαδικασία μετάδοσης δεδομένων σε τρίτους. Αυτό το κόστος πρέπει να μπορεί να υπολογίζεται, ώστε να καταστεί δυνατός ο ευρύς ανταγωνισμός.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»