Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Allianz Commercial: Μπορεί η μαζική ξυλεία να αντικαταστήσει το σκυρόδεμα και τον χάλυβα;

Δημοσίευση: 16/02/2024
Allianz Commercial, μαζική ξυλεία

Η Allianz Commercial δημοσίευσε την έκθεση Emerging Risk Trend Talk μέσα από την οποία εξετάζει σε βάθος ένα πολύ πιο βιώσιμο οικοδομικό υλικό: τη μαζική ξυλεία, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ κρίσιμο δομικό στοιχείο για τις κατασκευές των πόλεων στο άμεσο μέλλον, δεδομένης της ανάγκης του κατασκευαστικού τομέα να μειώσει την εξάρτησή του από το σκυρόδεμα και τον χάλυβα για να μειώσει τις εκπομπές Co2.

  • Η μαζική ξυλεία μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών, αλλά εισάγει νέα σενάρια κινδύνου
  • Η έκθεση της Allianz Commercial επισημαίνει τα κύρια οφέλη και τους κινδύνους από την αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς μαζικής ξυλείας, η οποία οφείλεται στη ζήτηση για πιο βιώσιμα δομικά υλικά
  • Εκτός από τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, η μαζική ξυλεία επιφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στο κόστος και στον έλεγχο της ποιότητας, καθώς και μείωση του χρόνου κατασκευής
  • Οι κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις περιλαμβάνουν πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές, ζημιές από νερό, ζητήματα κατασκευής, αλυσίδας εφοδιασμού και ελαττωματικής κατασκευής, καθώς και προσβολές από τερμίτες

 

Σύμφωνα με την έρευνα της Allianz Commercial, η χρήση της μαζικής ξυλείας συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των αειφόρων κατασκευών, καθώς έχει χαμηλότερο κόστος και λιγότερες εκπομπές CO2. Ειδικότερα, εκπέμπει περίπου 50% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από το σκυρόδεμα περίπου 25% λιγότερο από τον χάλυβα.

Το συγκεκριμένο υλικό είναι πιο αποδοτικό ως προς το κόστος, αλλά εξίσου ανθεκτικό με το σκυρόδεμα και τον χάλυβα.

Ταυτόχρονα, η χρήση της μαζικής ξυλείας παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Σημειώνεται πως παρά το γεγονός πως η παγκόσμια αγορά κατασκευών από μαζική ξυλεία παραμένει μια εξειδικευμένη αγορά, εντούτοις έχει τεράστια δυναμική ανάπτυξης. Το 2021 μόνο παρήγαγε 857 εκατ. δολάρια, ενώ προβλέπεται να φτάσει τα 1,5 δισ. δολάρια μέχρι το 2031, με CAGR 6,0%.

Ωστόσο, παρά τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της χρήσης της μαζικής ξυλείας, η έρευνα Emerging Risk Trend Talk της Allianz Commercial τονίζει πως το τοπίο των κατασκευαστικών κινδύνων θα μεταμορφωθεί επίσης. Πιο σημαντικός κίνδυνος παραμένει η πυρκαγιά, με τον κίνδυνο αυτό να πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια ζωής ενός κτιρίου, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η πυρκαγιά είναι ήδη η πιο ακριβή αιτία όλων των ζημιών ασφάλισης κατασκευών & τεχνικών έργων, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) της αξίας 22.000 αποζημιώσεων που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας, σύμφωνα με την Allianz. Επιπλέον, ο κίνδυνος κατάρρευσης κατά τη φάση ψύξης μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τα ξύλινα στοιχεία, ενώ τα κτίρια με εύφλεκτα στοιχεία διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Επιπλέον, σημαντική απειλή για τα ξύλινα κτίρια, αλλά και δεύτερη πιο δαπανηρή αιτία αποζημιώσεων στις κατασκευές, σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz είναι οι φυσικοί κίνδυνοι, όπως οι ακραία δυνατοί άνεμοι και οι πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων των ποτάμιων πλημμυρών, των αστραπιαίων πλημμυρών και των ορμητικών κυμάτων. Τα ξύλινα κτίρια που εκτίθενται σε πλημμύρες ενδέχεται να απαιτούν δομικούς ελέγχους, ξήρανση και επισκευές, επηρεάζοντας τις αναμενόμενες λειτουργικές απώλειες.

Οι ζημιές από το νερό αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα σε ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα. Η μαζική ξυλεία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών, της εισροής νερού και των διαρροών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Για τον μετριασμό των ζημιών από το νερό, τα στοιχεία μαζικής ξυλείας μπορούν να κατασκευάζονται με μειωμένη περιεκτικότητα σε υγρασία και να αποθηκεύονται σε ελεγχόμενες ατμόσφαιρες. Η διαχείριση του νερού και η ανάλυση υψηλής ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κατασκευών.

Θέματα παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις κατασκευές με μαζική ξυλεία, καθώς έχουν μια μοναδική αλυσίδα εφοδιασμού και η διαδικασία που ακολουθούν διαφέρει από την παραδοσιακή πλαισίωση από σκυρόδεμα και χάλυβα.

Επιπλέον, εάν μια συγκεκριμένη παρτίδα στοιχείων μαζικής ξυλείας έχει κάποιο ελάττωμα, μπορεί να επηρεαστούν πολλά στοιχεία σε μια κατασκευή ή σε διάφορες τοποθεσίες έργου. Τα ελαττωματικά προϊόντα είναι ήδη η τρίτη πιο δαπανηρή αιτία ασφαλιστικών αποζημιώσεων για κατασκευές/μηχανικές εργασίες, σύμφωνα με την Allianz.

Όσον αφορά στα θέματα ελαττωματικής κατασκευής και κόστος επισκευής, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο. Η ανεπαρκής εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές που μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για επισκευές ή αντικαταστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος επισκευής ή ανακατασκευής των κατασκευών από μαζική ξυλεία μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των κατασκευών που κατασκευάζονται με συμβατικά δομικά υλικά.

Τέλος, η προσβολή από τερμίτες και έντομα, αν και δεν είναι συνηθισμένη σε όλες τις περιοχές του κόσμου, μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή για τα κτίρια από μαζική ξυλεία, προκαλώντας ενδεχομένως εκτεταμένες δομικές ζημιές με την πάροδο του χρόνου. Δεδομένου ότι η προσβολή από τερμίτες εμφανίζεται συνήθως σταδιακά, η έκθεση σε αξιοσημείωτες ζημιές κατά τη φάση κατασκευής είναι χαμηλή σε σύγκριση με τη φάση λειτουργίας.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τερμίτες είναι πιθανότερο να προσβάλλουν την αποσυντιθέμενη ξυλεία των κτιρίων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ξυλεία δεν έρχεται σε μακρά επαφή με το νερό, εφαρμόζοντας επαρκή μέτρα προστασίας.

 Βρείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Αθ. Σακάρογλου_ Δ/νων Σύμβουλος MALETSCHEK & PARTNER HELLAS – SAKAROGLOU A. & CO KG «Η ασφάλιση, πέρα από υποχρέωση, αποτελεί κρίσιμη ανάγκη για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα»

Σε μια εποχή, όπου οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές και με τον κλάδο των εμπορευματικών

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»