Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Εκδήλωση Διαμεσολάβησης του έργου AgroFossilFree

Δημοσίευση: 11/07/2023
AgroFossilFree,ορυκτά καύσιμα

Στις 22 Ιουνίου, το AgroFossilFree διεξήγαγε μία Eκδήλωση Διαμεσολάβησης (Brokerage Event) στις Βρυξέλλες. Οι εταίροι του έργου παρουσίασαν 19 συστάσεις για νέες πολιτικές που συγκεντρώνουν όλα τα συμπεράσματα του έργου ώστε να ανοίξει ο δρόμος προς την απορυκτοποίηση της γεωργίας στην ΕΕ, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και την ποιότητα του τελικού προϊόντος και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια δουλειάς, αυτή η εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστούν τα κύρια αποτελέσματα, όπως η πλατφόρμα AgEnergy, ένα διαδραστικό εργαλείο που περιέχει περισσότερες από 1.500 τεχνολογίες και στρατηγικές για ενέργεια χωρίς oρυκτά καύσιμα (FEFTS) και μία Εργαλειοθήκη Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων που μιμείται διαδικασίες συμβουλευτικής από εμπειρογνώμονες όπως δυνητικά θα αξιολογούσαν και θα ταξινομούσαν τα δεδομένα εισόδου που θα τους παρείχε ένας τελικός χρήστης ώστε να του προτείνουν τις πιο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για το αγρόκτημά του.

Συνολικά 64 άτομα συμμετείχαν σε μια υβριδική εκδήλωση, που διοργάνωσε η REScoop.eu στο κτήριο Mundo Madou. Οι παρευρισκόμενοι είχαν ευκαιρίες περεταίρω δικτύωσης και παράλληλα ενημερώθηκαν σχετικά με δραστηριότητες πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών, όπως τα αποτελέσματα των διαδικτυακών, περιφερειακών και διακρατικών εργαστηρίων του έργου, την τρέχουσα κατάσταση χρήσης ενέργειας στην ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς και τις απόψεις των αγροτών και των συμβούλων για τα FEFTS. Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων από τον Όμιλο CNH Industrial, John Deere, Bioenergy Europe, Solar Power Europe και την European Conservation Agriculture Federation.

Το έργο AgroFossilFree
Το έργο AgroFossilFree είναι μια 3ετής συνεργατική Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης (CSA) που χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια € από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, με επικεφαλής το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση στη γεωργία της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση ενέργειας και τις υπάρχουσες ανάγκες, επιτρέποντας στους αγρότες να βελτιστοποιήσουν τη γεωργική παραγωγή μέσω πιο αποδοτικής χρήσης ενέργειας και μειωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα οικονομικά, αγρονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το έργο βασίζεται σε μια «Προσέγγιση Πολλαπλών Παραγόντων», περιλαμβάνοντας στην κοινοπραξία όχι μόνο επιστήμονες και ερευνητές, αλλά και παρόχους υπηρεσιών συμβουλευτικής, ενώσεις αγροτών και βιομηχανικούς εταίρους από 9 χώρες, επιτρέποντας την ποικιλομορφία στα συστημάτα καλλιέργειας και τις αγροτοκλιματικές ζώνες. Το ΕΚΕΤΑ είναι συντονίζει όλες τις εργασίες του AgroFossilFree.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε το έργο σε TwitterFacebook και LinkedIn ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.agrofossilfree.eu και να βρείτε την AgEnergy Platform και το Decision Support Tool.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Η Tack TMI Greece δημιουργεί την πρώτη ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ακαδημία ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου!

Τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο αλλάζει καθημερινά. Οι οικονομικές εξελίξεις, η κλιματική κρίση, οι διαφορετικές ανάγκες και

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»