Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Για την εύρυθμη ανέγερση κτιρίων Ασφαλιστική Προστασία Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου από την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική!

Δημοσίευση: 15/02/2022
Για την εύρυθμη ανέγερση κτιρίων Ασφαλιστική Προστασία Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου από την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική!

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, με εγγύηση την μακρόχρονη πορεία της στο τομέα στον κλάδο της ασφάλισης μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, παρέχει ασφαλιστική προστασία κατά παντός κινδύνου εργολάβου, προσφέροντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε επαγγελματία αλλά και ιδιώτη, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη ανέγερση της ιδιοκτησίας σου.

Στον κλάδο των Τεχνικών Ασφαλίσεων η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου, τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες-ιδιοκτήτες που επιθυμούν να καλύψουν την ανέγερση, κατασκευή ή ανακατασκευή κτιρίων, κατοικιών ή άλλων ιδιωτικών έργων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οικοδομών καθώς και τους εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες, υπεύθυνους πολιτικούς μηχανικούς, κτλ.

Προσφέρει κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», δηλαδή για πάσης φύσεως απρόοπτες και αιφνίδιες ζημιές στο έργο (εκτός συγκεκριμένων κατονομαζόμενων περιπτώσεων) καθώς και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤOΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ζημιές στο ίδιο το έργο

Το πρώτο τμήμα του ασφαλιστικού μας προγράμματος καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται από τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου. Ενδεικτικά, οι σημαντικότερα καλυπτόμενα ζημιογόνα γεγονότα είναι τα παρακάτω:

 • Σεισμός
 • Πυρκαγιά – έκρηξη – κεραυνός
 • Καθίζηση – κατολίσθηση
 • Ανθρώπινα λάθη από αμέλεια, αβλεψία
 • Καιρικά φαινόμενα
 • Πτώση βράχων
 • Κακόβουλη ενέργεια τρίτων

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης:

 • Ζημιές από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Ζημιές σε εργοταξιακούς καταυλισμούς και αποθήκες
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων
 • Ζημιές σε υφιστάμενη περιουσία

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Το δεύτερο τμήμα καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εργολάβου ή και του κυρίου του έργου έναντι τρίτων για ζημιές από ατύχημα (θάνατος, σωματικές βλάβες και / ή υλικές ζημιές) που τυχόν προκληθούν από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των ασφαλισμένων ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους (πχ εργολάβων, εργατικού δυναμικού κ.λπ.) κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του ασφαλιζόμενου έργου.

Εργοδοτική ευθύνη

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επέκταση του βασικού ασφαλιστηρίου και περιλαμβάνει την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζομένου ως εργοδότη για τα ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο ασφαλιζόμενο έργο, εντός του εργοταξίου. Η κάλυψη συνίσταται συγκεκριμένα σε καταβολή αποζημίωσης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και διαφορά ημερομισθίου Ι.Κ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) και μέσω e-mail στο info@orizonins.gr

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασφαλιστική διαμεσολάβηση, απαιτήσεις

Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – Οι Βασικές Απαιτήσεις και το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Γράφει η Εύη Μηντζιώρη, Δικηγόρος, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Στο άρθρο που ακολουθεί, περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές κανονιστικές απαιτήσεις για

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»