Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Κύπρος: Ανακλήθηκε η άδεια της Trust Insurance! Σημαντική διευκρίνιση από την Τrust Insurance Cyprus

Δημοσίευση: 22/10/2021
Trust Insurance

Η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων της Κύπρου, κ. Τώνια Τσαγγάρη με επίσημη ανακοίνωσή της ενημερώνει το κοινό για την ανάκληση της άδειας ασκήσεως αντασφαλιστικών εργασιών της αντασφαλιστικής εταιρείας τρίτης χώρας Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

“Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 153(1) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 έως 2021 («ο Νόμος»), η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με απόφασή της ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως αντασφαλιστικών εργασιών της πιο πάνω εταιρείας με αριθμό 141, από τις 19/10/2021, με βάση το άρθρο 151(1)(β) του Νόμου, εφόσον η εταιρεία παραιτήθηκε ρητά από αυτήν.

Η εταιρεία είναι αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Κύπρο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(2) του Νόμου, η ανάκληση της άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 151 του Νόμου δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια οφείλει να προβεί στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της.

Η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων με βάση τις εξουσίες που της παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 151(5) του Νόμου, για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των δικαιούχων και των αντισυμβαλλομένων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, έκρινε απαραίτητο να παραχωρήσει στην εταιρεία ειδική άδεια, κατά τον καθορισμένο τύπο Ε.Α.14, αποκλειστικά για τη συνέχιση των σε ισχύ υφιστάμενων συμβολαίων, το διακανονισμό των εκκρεμουσών απαιτήσεων και για να συνεχίσει να εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτή ασφάλιστρα και να ικανοποιεί τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της, κατά το συνήθη τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.”

Τrust Insurance Cyprus: Ουδεμία σχέση με την εταιρεία Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. (Trust Re)

Με σκοπό την αποφυγή παρεξηγήσεων, η Trust International Insurance Company (Cyprus) (Trust Insurance Cyprus) εξέδωσε από πλευράς της ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. (Trust Re).

Στην ανακοίνωση της η Trust Insurance Cyprus σημειώνει πως οι δύο εταιρείες έχουν τους ίδιους μετόχους, ωστόσο δεν έχουν καμία λειτουργική ή άλλη σχέση περιλαμβανομένων των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση της η εταιρεία:

«Η ανακοίνωση αφορά στην Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. (εφεξής Trust Re) με την οποία η Trust Insurance Cyprus ουδεμία σχέση έχει πέραν του ότι έχουν τους ίδιους μετόχους. Καμία λειτουργική ή άλλη σχέση περιλαμβανομένων και των αντασφαλιστικών συμβάσεων έχουν οι δυο εταιρείες», τονίζεται στην ανακοίνωση, αναφορικά με δημοσίευμα της StockWatch.

H Trust Re είναι αντασφαλιστική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, και διατηρούσε αδειοδοτημένο υποκατάστημα (branch) στην Κύπρο.

Η ίδια η εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει τις εργασίες της στο Μπαχρέιν πριν δύο χρόνια, και να κλείσει το υπό αναφορά υποκατάστημα στην Κύπρο, ενημερώνοντας και το πελατολόγιο της.

Σε συνέχεια της απόφασης και σε συνεργασία με το γραφείο της Εφόρου Ασφαλίσεων, ζητήθηκε από την ίδια την Trust Re να τερματιστεί η άδεια εξασκήσεως εργασιών στην Κύπρο, προσφέροντας εξασφαλίσεις υπό τη μορφή τραπεζικών εγγυήσεων στην απίθανη περίπτωση που Ασφαλιστική Εταιρεία (πελάτης της Trust Re) υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση στην Κύπρο, αντί στο Μπαχρέιν όπου έχουν μεταφερθεί οι εργασίες του υποκαταστήματος. Πέραν αυτού σας ενημερώνουμε ότι η Trust Re στο Μπαχρέιν λειτουργεί κανονικά».

Σε τροχιά ανάπτυξης η Trust Insurance Cyprus

Η Trust Insurance Cyprus, όπως σημειώνεται, είναι αδειοδοτημένη Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο από το 1990, και βρίσκεται συνεχώς σε αναπτυξιακή τροχιά με την οικονομική της ευρωστία και τη δυναμική της να είναι αποδεδειγμένη και αδιαμφισβήτητη.

Οι δείκτες φερεγγυότητας της Trust Insurance Cyprus στις 31/12/2020 ήταν

–         Ratio of eligible own funds to solvency capital requirement (SCR) 164%

–         Ratio of eligible own funds to minimum capital requirement (MCR) 611%

«Σε απλή γλώσσα, κοιτάζοντας το MCR στο 611% της Εταιρείας μας, Trust Insurance Cyprus, έχει 6 φορές περισσότερα κεφάλαια από ότι οι Ασφαλιστικές της υποχρεώσεις και όταν εφαρμοστούν τα “risk capital charges” εξακολουθεί το SCR να βρίσκεται στο 164%» σημειώνεται και διευκρινίζεται ότι ο καθοριστικός παράγοντας, για να διατηρεί μια Εταιρεία την άδεια εξασκήσεως εργασιών της είναι το MCR. 

Η Trust Insurance Cyprus παραμένει όπως πάντα δυνατή, στο πλευρό του σεβαστού πελατολογίου και των συνεργατών της.”

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»