Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Πώς η GDPR βάζει φρένο στην αξιοποίηση των τεχνολογιών blockchain από την ασφαλιστική βιομηχανία;

Δημοσίευση: 24/08/2021
Ποιες οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της τεχνολογίας Blockchain για την ασφαλιστική αγορά; Η άποψη των ασφαλιστών

Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με blockchain και έξυπνες συμβάσεις. Συγκεκριμένα αναφέρει:

“Οι ασφαλιστές σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής αναπτύσσουν επί του παρόντος πρωτοβουλίες blockchain για να διερευνήσουν τις δυνατότητές της νέας αυτής τεχνολογίας για τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει τη χρησιμότητα των τεχνολογιών blockchain και των έξυπνων συμβολαίων, αναδεικνύοντας τις νέες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν μελλοντικά στους καταναλωτές αλλά και την ασφαλιστική βιομηχανία. Αυτές περιλαμβάνουν πλεονεκτήματα που αφορούν τις ασφαλέστερες και ταχύτερες συναλλαγές, τον εντοπισμό απάτης, το χαμηλό λειτουργικό κόστος, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία των δεδομένων καθώς και τη βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα.

Ωστόσο, η ανάπτυξη blockchain και έξυπνων συμβάσεων βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ωριμότητας. Συνεπώς, οι ασφαλιστές πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και πρέπει να δοθεί χρόνος στη βιομηχανία για να διερευνήσει τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας και τις πιθανές εφαρμογές της πριν εξεταστούν περαιτέρω βήματα από τις ρυθμιστικές αρχές ή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, ο στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ενός κανονιστικού πλαισίου φιλικού προς την καινοτομία και η άρση των περιττών εμποδίων στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων blockchain στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Επιπλέον, οι βασικές αρχές της τεχνολογίας blockchain εγείρουν ήδη ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Ορισμένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), για παράδειγμα, όπως το δικαίωμα να ξεχνιούνται, δημιουργούν νομική αβεβαιότητα και περιορίζουν τη δυνητική χρήση τεχνολογιών blockchain που έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν ένα αμετάβλητο και μόνιμο αρχείο όλων των συναλλαγών. Επομένως, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου είναι πιθανό να οδηγήσει σε απροθυμία των εταιρειών να υιοθετήσουν τεχνολογίες blockchain λόγω ανησυχιών σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων του GDPR.

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση στο blockchain και μια κοινή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστούν οι υπάρχοντες κανόνες. Αξίζει συνεπώς να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ρυθμιστικά Εμπόδια στη Χρηματοοικονομική Καινοτομία, η οποία προτείνει την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του GDPR σε σχέση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, η διασφάλιση της επιτυχούς ανάπτυξης λύσεων blockchain στο μέλλον απαιτεί τη συνεχή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την αποφυγή τυχόν περαιτέρω εμποδίων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τυποποίησης ή ζητημάτων διαλειτουργικότητας.”

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»