Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η απεξάρτηση από τον άνθρακα, στρατηγική προτεραιότητα για την Generali

Πιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει η Generali μέσα από μία σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και συνεργειών με διεθνείς φορείς. Την τελευταία τριετία, οι πράσινες επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 6 δις ευρώ, ενώ ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου με πράσινα προϊόντα συνεχίζεται σταθερά.

Η δέσμευση της Generali για βιωσιμότητα κατευθύνεται πλέον σε νέους φιλόδοξους στόχους για ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Η στρατηγική της Generali για το κλίμα

Η νέα στρατηγική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή παρουσιάστηκε¹ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali, υπό την προεδρία του Gabriele Galateri di Genola. Η στρατηγική, επικαιροποιεί και επεκτείνει το υφιστάμενο σχέδιο του Ομίλου που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, σχετικά με την επενδυτική πολιτική και τη λειτουργία του Ομίλου, έχοντας ως στόχο τη δέσμευσή της για τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων. Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται:

  • € 8,5 – € 9,5 δισεκατομμύρια νέων πράσινων και επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης κατά την περίοδο 2021-2025
  • Πλάνο πρωτοβουλιών για τον πλήρη αποκλεισμό των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων στον τομέα του θερμικού άνθρακα στις χώρες του ΟΟΣΑ και στον υπόλοιπο κόσμο
  • Σταδιακή απαλλαγή του χαρτοφυλακίου άμεσων επενδύσεων άνθρακα έως το 2050

Η στρατηγική του Ομίλου συμπεριλαμβάνει ενέργειες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του, καταγράφοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με:

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8,5 – 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ νέων πράσινων και επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ 2021 και 2025. Αυτό συνάδει με τον προηγούμενο στόχο των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2019-2021, ο οποίος ξεπεράστηκε ένα χρόνο νωρίτερα και ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2020·

→ όλο και πιο μεγαλύτερη εφαρμογή των κριτηρίων για την αποεπένδυση από τον τομέα του άνθρακα, προς τη σταδιακή και πλήρη κατεύθυνση των επενδύσεων σε πράσινες και βιώσιμες δραστηριότητες. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στη μη ανάληψη κινδύνων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα του θερμικού άνθρακα στις χώρες του ΟΟΣΑ έως το 2030 και το 2040 στον υπόλοιπο κόσμο.

σταδιακή απαλλαγή του χαρτοφυλακίου άμεσων επενδύσεων από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Αυτό συνάδει με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C και με τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων, Εθνών- Net-Zero Asset Owner Alliance,. Ως ενδιάμεσος στόχος για το 2025, η Generali θα μειώσει τις εκπομπές άνθρακα για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο (εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα ίδια κεφάλαια) κατά 25% και θα ευθυγραμμιστεί το χαρτοφυλάκιο ακινήτων με το στόχο του 1,5° C.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ UNDERWRITING

→ μείωση της ελάχιστης τρέχουσας έκθεσης στον τομέα του θερμικού άνθρακα, προκειμένου να επιτευχθεί μηδενική έκθεση έως το 2030 στις χώρες του ΟΟΣΑ και έως το 2038 στον υπόλοιπο κόσμο·

→ ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δέσμευση να μην ασφαλίζονται πλέον δραστηριότητες υψηλού αποτυπώματος άνθρακα. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση να μην αναλαμβάνονται πλέον κίνδυνοι που συνδέονται με την εξόρυξη και την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, από πίσσας, από κοιτάσματα σχιστολιθικού σχιστόλιθου (πετρέλαιο και αέριο) ή που εξάγονται στην αρκτική ζώνη, τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοικτή θάλασσα.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

→ δέσμευση να εμπλέξει τα ενδιαφερόμενα μέρη στη δημιουργία ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών και στην υποστήριξη μιας «δίκαιης μετάβασης». Για το λόγο αυτό, η Generali θα δεσμεύσει μέσω του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου έως το 2025, τουλάχιστον 20 εταιρείες  υψηλής έντασης άνθρακα για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, προκειμένου να οδηγήσει την αλλαγή.

ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

→ φιλοδοξία της να εκμηδενίσει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον το 2040, με ενδιάμεσο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2023

→ Μείωση εκπομπών αερίων που προέρχονται από τη λειτουργία κτηριακών εγκαταστάσεων και τις μετακινήσεις, κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το 2019·

→ αγορά ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές, όπου είναι δυνατόν, και περαιτέρω δέσμευση για επενδύσεις με ενεργειακή απόδοση.

Ο Group CEO Philippe Donnet δήλωσε: «Ο Όμιλος Generali ανακοινώνει νέους φιλόδοξους στόχους για τη στρατηγική του για το κλίμα, σύμφωνα με τη δέσμευση και τις πεποιθήσεις του στον συγκεκριμένο τομέα και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που έχουν, ήδη, επιτευχθεί. Ειδικότερα, τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ νέων πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία μας επέτρεψαν να ξεπεράσουμε τους προκαθορισμένους στόχους μας νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της «Δίκαιης Μετάβασης» για ένα μέλλον μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, βοηθώντας τους δημόσιους οργανισμούς να αναλάβουν τις απαραίτητες δράσεις».

Διαβάστε Ακόμα

Ανάλυσέ το, Νικολάκος

Μη χάσετε το “Ανάλυσέ το” Δευτέρα στις 18:00 στο insuranceforum web tv! Σύγκρουση Φ.Ι.Χ. με ΤΑΞΙ σε διασταύρωση με φωτεινούς σηματοδότες & STOP στην πορεία του ΤΑΞΙ

Η αγαπημένη συνήθεια των επαγγελματιών τις Δευτέρες, η εκπομπή Ανάλυσέ το, με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers, επιστρέφει δυναμικά