Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

EIOPA: Οι 7 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτική αναφορά για το πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης (PEPP)

Τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Οι κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/895 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/896 και ρυθμίζουν τις ισχύουσες προθεσμίες υποβολής εκθέσεων για τους παρόχους PEPP στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες τομεακούς κανόνες. Ακόμη, διαμορφώνουν τις απαιτήσεις της «εποπτικής έκθεσης για τα PEPP», συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τη δραστηριότητα PEPP.

Απευθύνονται σε όλες τις αρμόδιες αρχές PEPP και τίθενται σε ισχύ από τις 22 Μαρτίου του 2022.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν:

  • Τη συχνότητα υποβολής τακτικών εποπτικών εκθέσεων
  • Τις προθεσμίες υποβολής εκθέσεων
  • Το περιεχόμενο της εποπτικής έκθεσης PEPP
  • Την εποπτική έκθεση PEPP: η δραστηριότητα PEPP
  • Την εποπτική έκθεση PEPP: επενδυτική στρατηγική και απόδοση
  • Την εποπτική έκθεση PEPP: διαχείριση κινδύνου και τεχνικές μείωσης του κινδύνου
  • Την εποπτική έκθεση PEPP: πτυχές σχετικά με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας του παρόχου

Διαβάστε αναλυτικά τις κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA πατώντας εδώ

Διαβάστε Ακόμα