Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Γιατί η Εθνική Ασφαλιστική μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο;

Εθνική Ασφαλιστική
Εθνική Ασφαλιστική

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Ασφαλιστικής ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 252,8 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται προκειμένου να συμψηφιστούν ζημίες που είχαν προκύψει από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (PSI) το 2012.

Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη διανομή μερίσματος στον νέο μέτοχο, δηλαδή το CVC Capital Partners.

Η ζημία της Εθνικής Ασφαλιστικής από το PSI το 2012 είχε ανέλθει στα 630 εκατ. ευρώ και, όπως ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα να τη συμψηφίσει σε βάθος 20ετίας με κεφαλαιοποίηση κερδών και μέσω αναβαλλόμενης φορολογίας.

  • Η κάλυψη της ζημίας από το PSI απαλλάσσει την εταιρεία από αυτή τη μελλοντική υποχρέωση, η οποία δεν θα επιβαρύνει τον νέο μέτοχο.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται παράλληλα με την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 125 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας έναντι του CVC στο πλαίσιο της συμφωνίας πώλησης του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

  • Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο 6,5% και θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής θεωρεί ότι η έκδοση ομολόγου συνιστά «αχρείαστη» κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιείται προκειμένου να «ενισχύσει τον νέο μέτοχο».

Αναδημοσίευση από το banks.com.gr

Διαβάστε Ακόμα