Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων και η επίδραση του COVID-19

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα την έκθεση του “Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19”.

Η παρούσα έκδοση είναι η δεύτερη στη νέα σειρά στατιστικών εκδόσεων που έχει εγκαινιάσει το ΕΚΤ και εστιάζει στην εξέταση της πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων το 2020, έτος αναγκαστικής μείωσης των «φυσικών» οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων λόγω των συνθηκών της πανδημίας COVID-19.

Στα πλαίσια της έκθεσης παρουσιάζονται και αναλύονται:

1. Οι στρατηγικές που ακολούθησαν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης

Στρατηγικές που ακολούθησαν οι επιχειρήσεις  για την αντιμετώπιση της κρίσης

89%

των επιχειρήσεων υιοθέτησαν μεθόδους τηλεργασίας για την απασχόληση του προσωπικού τους

62%

των επιχειρήσεων έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους

33%

των επιχειρήσεων άλλαξαν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για την παραγωγή νέων αγαθών ή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες

30%

των επιχειρήσεων άλλαξαν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για την παραγωγή νέων αγαθών ή υπηρεσιών

2. Οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τις οποίες υπάρχει εκτίμηση ότι θα παραμείνουν και μετά από αυτή

Πρακτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τις οποίες υπάρχει εκτίμηση ότι θα παραμείνουν και μετά από αυτή

84%

Υιοθέτηση/Ενίσχυση ψηφιακών καναλιών για την  απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης

60%

Τηλε-εργασία

44%

Αυτοματοποίηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων

3. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις αφορούσαν

Απουσία προσωπικού από τους χώρους εργασίας

Καθυστερήσεις στις εισπράξεις

Αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις

Μείωση  στις πωλήσεις-κυρίως  πωλήσεις Β2Β

Αβεβαιότητα για τις επενδύσεις σε Ε&Α

90% των επιχειρήσεων είχαν επιτυχή πρόσβαση σε πληροφορίες για τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

4. Τα θέματα που αφορούν στην επόμενη μέρα σε επίπεδο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων

Ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων  – Η επόμενη μέρα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κεντρική στρατηγική ανάπτυξης

82%

των επιχειρήσεων δίνουν έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό ως συνεχή στρατηγική ανάπτυξης

Οι ψηφιακές δεξιότητες στο επίκεντρο

43%

των επιχειρήσεων δίνουν έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού

Σημαντικές πρωτοπόρες τεχνολογίες

Κυβερνοασφάλεια

και

Υπολογιστικό νέφος

Έμφαση στη ψηφιακή τεχνολογία σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής λειτουργίας

41%

για την ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών

27%

για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας

26%

για συστήματα διαχείρισης πελατών

32%

για την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης

Πολύ σημαντικά για την πρόσβαση σε νέες αγορές:

40% ιστότοπος της επιχείρησης

34% η αλληλεπίδραση με τους πελάτες σε απευθείας σύνδεση μέσω ζωντανών συζητήσεων και ψηφιακών κοινωνικών δικτύων

Αναδημοσίευση: https://giorgoskassapis.wordpress.com/2021/04/27/%ce%bf-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd/

Διαβάστε Ακόμα