Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην ΔΕΙΑ η καταγγελία της ΠΟΑΔ για τις αθέμιτες πρακτικές τραπεζών

Δημοσίευση: 26/04/2021

Η ΠΟΑΔ ως το μοναδικό Δευτεροβάθμιο Όργανο Εκπροσώπησης της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην χώρα, αρχής γινομένης από μια επιστολή που έλαβε από την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, που είναι μέλος της ΠΟΑΔ και αφού συμμετείχε στην συνέχεια στην ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΕΑ περί “Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού & τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” θεώρησε σκόπιμο αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με όλα τα Σωματεία μέλη της Πανελλαδικά να αναδείξει τα προβλήματα του Αθέμιτου Ανταγωνισμού και να προτείνει τις ανάλογες λύσεις.

Αποτέλεσμα αυτού του διευρυμένου διαλόγου, ήταν η επιστολή που επισυνάπτεται, η οποία στάλθηκε στους συναρμόδιους Κυβερνητικούς Φορείς και κοινοποιήθηκε επίσης προς: Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – κα. Σεληνιωτάκη , Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος – κ. Σαρρηγεωργίου, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – κ. Χατζηθεοδοσίου, ΕΑΔΕ – κ. Τοζακίδη, καθώς και σε όλα τα σωματεία μέλη της ΠΟΑΔ.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα την 10η Μαρτίου 2021 , με θέμα τον “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” και με αφορμή τις δικές σας παροτρύνσεις προκειμένου να γνωστοποιήσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα του Κλάδου μας, δραττόμαστε της ευκαιρίας να αναφέρουμε ουσιώδη προβλήματα Αθέμιτου Ανταγωνισμού που απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.

Όπως αναλύθηκε και στην προαναφερθείσα τηλεδιάσκεψη , το Δίκαιο περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού αποσκοπεί στο να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει παράνομες πράξεις επιχειρήσεων με τις οποίες προσπαθούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων επιχειρήσεων με όμοιο αντικείμενο.

Ο Κλάδος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης έχει κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί και έχει προβεί σε αρκετές περιπτώσεις, σε έντονα διαβήματα προς την Εποπτική Αρχή – Τράπεζα της Ελλάδος, για θέματα που αφορούν σε πρακτικές Αθέμιτου Ανταγωνισμού μεταξύ των καναλιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων.

Κατά περιόδους ο Κλάδος μας έχει γίνει μάρτυρας στρεβλών φαινομένων όπως «πριμοδοτούμενων» με μεγάλες προμήθειες μεταφορές χαρτοφυλακίων, «μαύρων κωδικών», που χωρίς να τηρούν τις υψηλές απαιτήσεις Πιστοποίησης και Επανεκπαίδευσης του Επαγγέλματος μας, δρουν, διασύροντας τον Θεσμό της Ασφάλισης και το Επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή , θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε άμεσο κίνδυνο την Προστασία του Καταναλωτή.

Επίσης τα τελευταία χρόνια , η ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων με κύριο τρόπο λειτουργίας τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και πωλήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων με online και direct διαδικασίες ή με την μορφή aggregator, οι οποίες αφενός προφέρουν ειδικές εκπτώσεις και ωφελήματα, μη προβλεπόμενα από το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο (Ν4583/2018) και αφετέρου , αδιαφορώντας για την τήρηση των βασικών Κανόνων Υποχρεωτικής Προσυμβατικής Ενημέρωσης , έχουν καταστρατηγήσει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, προκαλώντας ρωγμές και δημιουργώντας κενά σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών και την ουσιώδη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή.

Με την παρούσα επιστολή κρίνουμε όμως σκόπιμο να επικεντρωθούμε στις συνθήκες Αθέμιτου Ανταγωνισμού που διαμορφώνονται λόγω της δεσπόζουσας θέσης των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων. Τα Τραπεζικά Ιδρύματα εκμεταλλευόμενα την θέση ισχύος τους έναντι του πελάτη, αλλά και το εκτενές πελατολόγιο τους λόγω των άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που παρέχουν, αφενός εξαναγκάζουν τους πελάτες τους να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα των Ασφαλιστικών Εταιριών με τις οποίες συνδέονται και αφετέρου, έχει παρατηρηθεί ευρέως, ότι συστηματικά κάνουν χρήση μη Πιστοποιημένων Υπαλλήλων τους στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων , γεγονός που αποτελεί παραβίαση των διατάξεων Ν.4583/2018.

Η πρόσφατη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων με τον Ν.4583/2018, σε μια προσπάθεια να εξισώσει τους κανόνες και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των καναλιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων , συμπεριέλαβε και τα Τραπεζικά Ιδρύματα στο πεδίο εφαρμογής με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα. Επιπλέον , η νομοθεσία απαγόρευσε ρητά την χρήση μεθόδων Αθέμιτου Ανταγωνισμού και ειδικώς κατονομαζόμενων πράξεων και πρακτικών που αποτελούν Αθέμιτο Ανταγωνισμό.

Αδιαμφισβήτητα το νομικό πλαίσιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στην πράξη είτε δεν εφαρμόζεται, είτε δεν εποπτεύεται συστηματικά προκειμένου να εξαλειφθούν οι περιπτώσεις Αθέμιτου Ανταγωνισμού.

Προσφάτως, η ΠΟΑΔ έγινε αποδέκτης διαβήματος διαμαρτυρίας από την Ένωση Ασφαλιστών Ν. Έβρου το οποίο ως επισυναπτόμενο, θέτουμε στη διάθεση και την κρίση σας.

Ειδικότερα, η Ένωση Ασφαλιστών Ν. Έβρου μεταξύ άλλων καταγγέλλει τις ακόλουθες Αθέμιτες Πρακτικές από Τραπεζικά Ιδρύματα :

  • Tην έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αυτόματης πληρωμής τους από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών χωρίς τη γνώση και συγκατάθεσή τους, παρόλο που υπάρχει εν ισχύ εξωτραπεζικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
  • Την έκδοση αποταμιευτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων υποστηρίζοντας παραπλανητικά ότι είναι «απλοί» αποταμιευτικοί λογαριασμοί με εγγυημένη απόδοση,
  • Την διενέργεια direct calls σε πελάτες για ασφάλιση αυτοκινήτων με «ειδικά» εκπτωτικά προνόμια,
  • Την παροχή «οικονομικότερων» πυρασφαλιστηρίων με λιγότερες καλύψεις από αυτές απαιτούνται που από τα Τραπεζικά Ιδρύματα για τη σύναψη εξωτραπεζικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Η ΠΟΑΔ , έχει θέσει μεταξύ άλλων ως προτεραιότητα της, την ουσιαστική προάσπιση του Επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Θεωρεί δε αυτονόητο, ότι οι υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα όλων όσων ασκούν Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων , ανεξαρτήτως καναλιού διανομής, θα πρέπει να είναι ίδια και ο νόμος να ισχύει με την ίδια αυστηρότητα για όλους απαρεγκλίτως.

Επιπλέον , θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΠΟΑΔ υποστηρίζει κάθε ενέργεια και δράση που ενθαρρύνει τον Υγιή Ανταγωνισμό και προστατεύει τα Δικαιώματα του Καταναλωτή.

Ζητάμε παράλληλα την υιοθέτηση της θέση μας , σε ότι αφορά την επιβολή κυρώσεων, σε όλους τους Διανομείς Ασφαλιστικών Προϊόντων, που συστηματικά καταπατούν τον υγιή ανταγωνισμό, σε θέματα τιμολόγησης και παραπλανητικής διαφήμισης και καταχρώνται την δεσπόζουσα θέση που κατέχουν έναντι του καταναλωτή.

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα των ανωτέρω πρακτικών , των οποίων η εξάλειψη θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στον Κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας προκειμένου να συνεισφέρουμε έμπρακτα στην επίλυση των εν λόγω θεμάτων.

Με εκτίμηση το Δ.Σ. της ΠΟΑΔ

 

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης: Όλες οι εξελίξεις για την πράσινη κάρτα και της διεθνή ασφάλιση αυτοκινήτων

Με μεγάλη επιτυχία το  Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης πραγματοποίησε στις 4 Απριλίου ενημερωτική συνάντηση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Σύστημα της Διεθνούς Ασφάλισης

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»