Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον Όμιλο Allianz

Δημοσίευση: 18/03/2022

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη γνωστοποίηση των όρων της εξαγοράς της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον όμιλο Allianz S.E.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

Στις 04.03.2022 γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οι από 11.02.2022 συμφωνίες αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία με την επωνυμία “Allianz S.E.” και με τον διακριτικό τίτλο “Allianz”, θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων”, με την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 περ. (β) του Ν. 3959/2011.

Η Allianz είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Allianz, ενός παγκόσμιου παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με υπηρεσίες κυρίως στον τομέα των ασφαλίσεων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά ασφαλίσεων.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»