Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Ανάλυσέ το! Ασφάλιση αποσβεσμένου βιομηχανικού μηχανήματος σε βάση «τρέχουσας αξίας». Ποιο θα ήταν το «σημερινό κεφάλαιο ασφάλισης» που θα προτείνατε στη «δήλωση εξατομικευμένης συμβουλής»;

Δημοσίευση: 30/11/2021
Ανάλυσέ το! Ασφάλιση αποσβεσμένου βιομηχανικού μηχανήματος σε βάση «τρέχουσας αξίας». Ποιο θα ήταν το «σημερινό κεφάλαιο ασφάλισης» που θα προτείνατε στη «δήλωση εξατομικευμένης συμβουλής»;

Ανάλυσέ το! Δείτε ξανά την νέα εκπομπή του insuranceforum web tv «Aνάλυσέ το», με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers!

Το «Aνάλυσέ το» είναι μια εκπομπή κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύουμε και διερευνούμε περιπτώσεις ασφαλιστικών ζημιών, προ-ασφαλιστικών ελέγχων κλπ. Σε κάθε εκπομπή ο Χρύσανθος Νικολάκος μας παρουσιάζει πραγματικές περιπτώσεις ζημιών και προ-ασφαλιστικών ελέγχων, καθώς και το πώς αντιμετωπίστηκαν από όλη την αλυσίδα των εμπλεκομένων μερών (πελάτης, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πραγματογνώμονας, ασφαλιστική εταιρεία).

Παράλληλα με τη παρουσίαση των θεμάτων, ο κ. Νικολάκος απαντά σε ερωτήματα τηλεθεατών και θα δίνει λύσεις σε θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα των επαγγελματιών. Τέλος μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας θέματα, προκειμένου αυτά να συζητηθούν και να αναλυθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Στην χθεσινή εκπομπή αναλύσαμε την περίπτωση της ασφάλισης αποσβεσμένου βιομηχανικού μηχανήματος σε βάση «τρέχουσας αξίας». Ποιο θα ήταν το «σημερινό κεφάλαιο ασφάλισης» που θα προτείνατε στη «δήλωση εξατομικευμένης συμβουλής»;

Μία εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών ζητά να ασφαλίσει ένα βιομηχανικό  μηχάνημα αξίας κτήσης ως νέο 12.000.000 ευρώ σε βάση «τρέχουσας αξίας ασφάλισης» όπου η αξία ασφάλισης αλλά και το ασφάλισμα θα συνεκτιμούν την παλαιότητα του. Το μηχάνημα αυτό έχει ήδη αποσβεστεί στις λογιστικές εγγραφές των οικονομικών βιβλίων της επιχείρησης και οι ετήσιες αποσβέσεις δεν είχαν κοστολογηθεί στα προϊόντα ως πρόσθετη επιβάρυνση στην αξία πώλησης τους ώστε να συνάγεται “έννοια αδικαιολόγητου πλουτισμού” και εφαρμογή του κανόνα της “Αποζημιωτικής Αρχής” (περιπτώσεις αναπόσβεστων ποσών, υπολειμματικών αξιών κ.α).

Ωστόσο το μηχάνημα αυτό ακόμη και σήμερα συνεχίζει να προσφέρει βασικό έργο στην επιχείρηση. Η βάση ασφάλισης «σε τρέχουσα αξία» κρίθηκε κατάλληλη αφενός λόγω των παραπάνω αναφορών αφετέρου λόγω του κατά 40% μειωμένου κόστους ασφαλίστρων της σε σύγκριση με τα ασφάλιστρα των εναλλακτικών βάσεων ασφάλισης «σε αξία καινουργιούς» & «σε συμφωνημένη αξία». Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το λογιστικό τμήμα της εταιρείας είναι τα κάτωθι:

-Το μηχάνημα αποκτήθηκε προ επτά (7) ετών και αποσβέστηκε πλήρως κατά αυτό το χρονικό διάστημα.

-Τη παρούσα χρονική στιγμή διανύουμε την αρχή του όγδοου (8) έτους από τη απόκτησή του.

-Δεν υπάρχουν αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία για τις αξίες άλλων όμοιων μηχανήματων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Το σημερινό κόστος αντικατάστασης η αναπαραγωγής του αποτιμάται στα 10.000.000 ευρώ.

-Η φυσική διάρκεια ζωής του εκτιμάται στα 15 έτη.

-Η οικονομική διάρκεια ζωής του εκτιμάται στα 18 έτη.

-Η λειτουργική διάρκεια ζωής του εκτιμάται στα 17 έτη.

-Η συνολική διάρκεια ζωής του θεωρείται ίση με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

-Οι επισκευές που έχουν ήδη γίνει αλλά και εκείνες που θα γίνουν έως το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του κρίθηκαν σωρευτικά σε ποσοστό 10% επί της αξίας κτήσης του.

-Το μηχάνημα επιμερίζεται σε οκτώ (8) διακριτά τμήματα και αναλύεται στα κάτωθι σχετικά ποσοστά απόσβεσης των, ως «τα δέοντα και ενδεδειγμένα μέτρα της φθοράς» των διακριτών τμημάτων του.

1-Μηχανικά τμήματα

150χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 50% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

2-Ηλεκτρονικά τμήματα

200χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 5% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

3-Ηλεκτρικά τμήματα

150χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 50% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

4-Σιδηρός σκελετός

300χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 80% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

5-Πλαστικά τμήματα

50χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 50% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

6-Ειδικοί χρωματισμοί

20χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 0% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

7-Θερμο-υγρομονώσεις

80χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 20% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

8-Υάλινα τμήματα

50χιλιοστά «επί του όλου μηχανήματος» με ποσοστό εναπομείνουσας αξίας 20% μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

Σημείωση: Η αξία ασφάλισης που θα προτείνετε στη «δήλωση εξατομικευμένης συμβουλής» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αφενός τη πιθανότητα να συμβεί ολική καταστροφή ακόμα και την ίδια ημέρα της ασφάλισής του, αφετέρου τις έννοιες της υπερασφάλισης και της υπασφάλισης -ως κάτωθι περιγραφές- με σκοπό να αποτραπούν παρεπόμενες οικονομικές ζημίες εξ αιτίας αυτών. Εξυπακούεται ότι οι υπολογισμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε έτος προς εξασφάλιση των συμφερόντων του ασφαλισμένου.  

Θεωρία- έννοιες και προσδιορισμοί

Aποσβεσμένο Kόστος Aντικατάστασης

Στηρίζεται στην οικονομική θεωρία της αντικατάστασης και βασίζεται στη λογική ότι ένας ενημερωμένος αγοραστής δεν θα πληρώσει για την αγορά ενός αντικειμένου, περισσότερο από το κόστος αναπαραγωγής ενός αντίστοιχου, ανάλογων χαρακτηριστικών ωστόσο απομειωμένου λόγω της παλαιότητας του.

Κόστος αντικατάστασης

Το τρέχον κόστος κατασκευής ενός παρόμοιου σύγχρονου αντικειμένου, το οποίο έχει την κοντινότερη δυνατή χρηστικότητα με το υπό εκτίμηση αντικείμενο.

Κόστος αναπαραγωγής

Το τρέχον κόστος για την κατασκευή ενός «πιστού αντιγράφου», του υπό εκτίμηση αντικειμένου, με τη χρήση των ίδιων ή παραπλήσιων υλικών και τεχνικών κατασκευής.

Απόσβεση

Είναι το μέτρο της φθοράς, της ανάλωσης ή άλλης απώλειας αξίας ενός αντικειμένου λόγω της χρήσης του, της χρονικής παρέλευσης του δηλαδή της φυσικής, οικονομικής, λειτουργικής-τεχνικής απαξίωσης του.

Συντελεστής απόσβεσης

Ο συντελεστής απόσβεσης εκφράζει τη φυσική, οικονομική και λειτουργική- τεχνική απαξίωση των αντικειμένων, και λοιπών παγίων πχ των ακινήτων κλπ.

Προσδιορισμός του συντελεστή απόσβεσης

Η απόσβεση των αντικειμένων υπολογίζεται μέσω σύγκρισης της

υπολειπόμενης διάρκειας ζωής τους (φυσική, οικονομική, λειτουργική, ωφέλιμη και συνολική) κατά την ημερομηνία εκτίμησης τους σε σχέση με την προσδοκώμενη συνολική διάρκεια ζωής τους και κατόπιν συγκρινόμενο με τη φυσική, οικονομική, λειτουργική-τεχνική απαξίωσή του.

Φυσική διάρκεια ζωής

Είναι το διάστημα στο οποίο, ένα αντικείμενο, κατόπιν λελογισμένης χρήσης, χωρίς να υποστεί γενική ανακατασκευή, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την προοριζόμενη χρήση του, μέχρι να υποστεί τέτοιες φθορές, που θα καθιστούν την ανακατασκευή του οικονομικά ασύμφορη.

Οικονομική διάρκεια ζωής

Είναι το διάστημα στο οποίο το αντικείμενο εξακολουθεί να είναι ανταποδοτικό ή να παράγει οικονομικά οφέλη.

Λειτουργική διάρκεια ζωής

Είναι το διάστημα στο οποίο το αντικείμενο εξακολουθεί να είναι λειτουργικά αποδεκτό βάσει των επιταγών της ποιότητας των παραγομένων τελικών προϊόντων του, των επικρατουσών σχεδιαστικών τάσεων των τελικών προϊόντων που αυτό δύναται να παραγάγει, της αισθητικής των, της μόδας κλπ, σε σχέση πάντα με τη χρήση που σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί.

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής

Είναι το μικρότερο διάστημα μεταξύ της φυσικής, της οικονομικής και της λειτουργικής διάρκειας ζωής, αν αυτές δεν συμπίπτουν.

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

Είναι η συνολική εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός αντικειμένου η οποία εξαρτάται κυρίως από φυσικούς και οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν αντίστοιχα στην φυσική και στην οικονομική και λειτουργική διάρκεια ζωής του. Πολλές φορές και υπό προϋποθέσεις η συνολική διάρκεια ζωής ενός αντικειμένου θα εκτιμάται ίση με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του αντικειμένου.

Φυσική απαξίωση

Είναι το μέτρο της φυσικής και αναμενόμενης φθοράς του αντικειμένου που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου. Οφείλεται στη φυσική φθορά λόγω της ηλικίας και της έλλειψης της απαιτούμενης συντήρησης. Αποτελεί το βασικό κριτήριο απαξίωσης στη πλειονότητα των αντικειμένων.

Οικονομική απαξίωση

Είναι το αποτέλεσμα εξωτερικών επιδράσεων που επηρεάζουν την αξία ενός αντικειμένου. Οφείλεται σε επιπτώσεις που προκύπτουν από την αλλαγή των οικονομικών συνθηκών στη ζήτηση για αγαθά ή υπηρεσίες που παράγονται από το αντικείμενο. Οικονομική απαξίωση επέρχεται όταν η αξία του αντικειμένου ή η αξία του για την υφιστάμενη χρήση του υπολείπεται από την αξία της εναλλακτικής επιτρεπόμενης χρήσης του.

Λειτουργική ή τεχνική απαξίωση

Η ανεπάρκεια του σχεδιασμού σε σχέση με την τρέχουσα χρήση του αντικειμένου ή «η μη καταλληλότητα» για τη συνέχιση της τρέχουσας χρήσης του.

Μεθοδολογία υπολογισμών (απλουστευμένη)

1.0-Έρευνα και καθορισμός του κόστους αντικατάστασης ή αναπαραγωγής του ως νέο.

2.0-Προσέγγιση του συντελεστή απόσβεσης του αντικειμένου με βάση τον οποίο μειώνονται κατά έτος οι αξίες των διακριτών τμημάτων του. Εδώ θα πρέπει:

2.1 να χωριστεί «το όλον» (δλδ το μηχάνημα) σε διακριτά επιμέρους τμήματα

2.2 να βρεθεί το ποσοστό «επί τοις χιλίοις – στο όλον» που το κάθε διακριτό τμήμα του καταλαμβάνει.

2.3 να εκτιμηθεί η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ζωής του αντικειμένου με βάση τις κάτωθι αναφορές.

2.4 να εκτιμηθεί αφενός η εναπομείνουσα αξία «του όλου μηχανήματος» αφετέρου η απώλεια αξίας του μετά το πέρας της συνολικής εκτιμώμενης χρονικής διάρκειας ζωής του ως ποσοστό «επί τοις χιλίοις – στο όλον».

Θα βρεθούν εφόσον διερευνηθεί και εκτιμηθεί το εναπομείναν ποσοστό «επί τοις εκατό»στο «επί τις χιλίοις ποσοστό – επί του όλου» που αντιστοιχεί σε κάθε διακριτό τμήμα του αντικειμένου.

2.5-να εκτιμηθεί ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης του αντικειμένου δυνάμει των παραπάνω αναφορών με τη χρήση ενδεδειγμένων μαθηματικών τύπων.

3.0-να προσδιοριστεί το αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασης του αντικειμένου λόγω της παλαιότητας του είτε μετά το πέρας της συνολικής εκτιμώμενης χρονικής διάρκειας ζωής του είτε σε ένα συγκεκριμένο έτος αναφοράς.

Τυπικό αναλυτικό παράδειγμα

Έστω μηχάνημα όπου «το ένα από τα πέντε» διακριτά τμήματα του, καταλαμβάνει 200 χιλιοστά του μηχανήματος. Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ζωής του μηχανήματος εκτιμήθηκε 10 έτη και κατόπιν έρευνας διαπιστώθηκε ότι το εναπομείναν ποσοστό του τμήματος αυτού , «επί τοις εκατό» στη 10ετία, είναι 50%.

Τότε η εναπομείνουσα αξία σε χιλιοστά του συγκεκριμένου διακριτού τμήματος, στη 10ετία, θα είναι:

200χιλιοστά * 50% = 100χιλιοστά

Με την ίδια μεθοδολογία υπολογίζονται οι εναπομείνασες αξίες σε χιλιοστά των υπόλοιπων τεσσάρων διακριτών τμημάτων του μηχανήματος. Στο τέλος οι αξίες σε χιλιοστά αθροίζονται.

Χάριν παραδείγματος, έστω ότι από τα 1000 χιλιοστά «του όλου μηχανήματος» ως νέο, λόγω της συνολικής παλαίωσης των τμημάτων του με βάση τις παραπάνω αναφορές, εναπόμειναν τελικά τα 400 χιλιοστά. Η συνολική απώλεια αξίας του θα υπολογίζεται σε 600 χιλιοστά (1000-400=600 χιλιοστά).

Όλα τα παραπάνω οργανώνονται σε σχετικό πίνακα αποτελεσμάτων.

Η απώλεια αξίας θα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό (%) λόγω των ενδιάμεσων επισκευών που θα συμβούν σε αυτό έως το πέρας της συνολικής ζωής του μηχανήματος. Οι επισκευές συμβαίνουν λόγω της χρήσης του και θα απωλεσθούν επίσης μετά το πέρας της συνολικής ζωής του. Η απώλεια αξίας των 600 χιλιοστών θα μετονομαστεί σε πραγματική απώλεια αξίας 660 χιλιοστών εφόσον το παραπάνω ποσοστό κριθεί 10%.

-Η πραγματική απώλεια αξίας των 660 χιλιοστών θα αφαιρεθεί από τα 1000 χιλιοστά «του όλου μηχανήματος» ώστε να προκύψει η πραγματική εναπομένουσα αξία. Η πραγματική εναπομένουσα αξίαστη 10ετία, θα είναι 1000-660 =340 χιλιοστά

-Η πραγματική εναπομένουσα αξία εκπεφρασμένη με μαθηματικό τύπο θα είναι :

α10 = 340 ‰ ⇒ α10 = 0,340 ⇒ α= 10√0,340 ⇒ α=0,897

Επαλήθευση:  0,89710 = 0,340

όπου

α= η πραγματική εναπομένουσα αξία εκπεφρασμένη ως αριθμός.

10=η συνολική εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του μηχανήματος η οποία θα εκφραστεί ως μαθηματική δύναμη.

10√= η 10η ρίζα της πραγματικής εναπομένουσας αξίας εκπεφρασμένης ως αριθμός. Επιλέγεται ή 10η ρίζα διότι έτσι εκφράζεται η πραγματική εναπομένουσα αξία «του όλου μηχανήματος» σε συνάρτηση με τη συνολική εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του.

-Ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης (i) που εκφράζει την συνολική ετήσια μείωση του μηχανήματος λόγω παλαιότητας θα είναι:

Ως αριθμός: Το αποτέλεσμα της πράξης 1-0,897 = 0,103

Ως ποσοστό (%) = 10,3%

Για να βρεθεί η αξία του αντικειμένου λόγω της παλαιότητας του είτε μετά το πέρας της συνολικής εκτιμώμενης χρονικής διάρκειας ζωής του είτε σε ένα συγκεκριμένο έτος αναφοράς, θα χρησιμοποιηθεί η σχέση:

ΑΚΑ=ΚΚ*(1-i)n

όπου:

ΑΚΑ= Το αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής του δηλαδή η «τρέχουσα αξία» ασφάλισής του.

ΚΚ = Το κόστος αντικατάστασης ή το κόστος αναπαραγωγής ως νέο.

1= η μονάδα η οποία εκφράζει «το όλο μηχάνημα» ως νέο.

i = ο συνολικός ετήσιος συντελεστής απόσβεσης του μηχανήματος.

n= το έτος για το οποίο αναζητείται η αξία του μηχανήματος δυνάμει της παλαιότητας του εκπεφρασμένο ως μαθηματική δύναμη

Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 16 & 17 – Ν.2496/1997

Άρθρο 16

Υπολογισμός του ασφαλίσματος

  1. Στην ασφάλιση κατά ζημιών πραγμάτων, αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος είναι η τρέχουσα αξία ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου.
  2. Το ασφάλισμα καθορίζεται από την αντιπαραβολή της αξίας του πράγματος πριν και μετά την πραγματοποίηση του κινδύνου.
  3. Ο ασφαλιστής μπορεί με ξεχωριστή συμφωνία, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφο, να προβεί σε αποτίμηση της ασφαλισμένης περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή το ασφάλισμα υπολογίζεται με βάση την αξία της αποτίμησης. Η αποτίμηση μπορεί να προσβληθεί μόνο για πλάνη, απάτη, απειλή ή εικονικότητα

Άρθρο 17

Υπασφάλιση–Υπερασφάλιση

  1. Στην ασφάλιση πραγμάτων, αν η αξία τους που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφαλιστική αξία) υπολείπεται της τρέχουσας ή, αν δεν υπάρχει, της συνηθισμένης αξίας αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.
  2. Αν η αξία των πραγμάτων, που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, υπερβαίνει την τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, τη συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους μπορεί να απαιτήσει τη μείωση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλίστρου, για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον.
  3. Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος, η ασφάλιση είναι άκυρη. Ο καλόπιστος ασφαλιστής δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε; Δείτε την απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί!

Μπορείτε να μας στείλετε τις δικές σας υποθέσεις που θα θέλατε να αναλύσουμε στο press@insuranceinnovation.gr

Η εκπομπή «Aνάλυσέ το» μεταδίδεται από το insuranceforum web tv, από τη σελίδα μας στο Facebook καθώς και από το κανάλι της Insurance Innovation στο Youtube κάθε δεύτερη Δευτέρα στις 18:00!

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ALLIANZ: Ποιος φοβάται το GenAI; Ενώ οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν σημαντικές θετικές οικονομικές επιπτώσεις από την άνοδο της γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης, το κοινό αίσθημα δεν είναι τόσο αισιόδοξο

Ποιος φοβάται το GenAI; Ενώ οι ειδικοί προβλέπουν σημαντικές θετικές οικονομικές επιπτώσεις από την άνοδο της γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης, το

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»