Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

Η EIOPA εφιστά την προσοχή για διασυνοριακές συναλλαγές από ασφαλιστική επιχείρηση της Σλοβακίας

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) εφιστά την προσοχή, τονίζοντας ότι η Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις της

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση:

“Στις 30 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) εξέδωσε σύσταση προς την Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας (NBS) να λάβει εποπτικά μέτρα κατά μιας επιχείρησης που ασκεί διασυνοριακές δραστηριότητες σε πολλές χώρες. Η NBS δεν έλαβε τις προτεινόμενες ενέργειες, επομένως η EIOPA τη θεωρεί μη συμμορφούμενη.

Η σύσταση εκδόθηκε επειδή η EIOPA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια παραβίαση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, λόγω της υποτίμησης των τεχνικών αποθεματικών, δεν είχε αντιμετωπιστεί κατάλληλα από εποπτική σκοπιά. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραβίαση της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης, θα πρέπει να ζητηθεί από την επιχείρηση να παύσει αμέσως την ανάληψη νέων εργασιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επιπλέον, η εξουσιοδότηση θα πρέπει να ανακληθεί χωρίς καθυστέρηση, εάν η επιχείρηση συνεχίσει να παραβιάζει σοβαρά τις υποχρεώσεις της βάσει της οδηγίας Solvency II.

Σε απάντηση στη σύσταση, η NBS δήλωσε ότι βλέπει την κατάσταση διαφορετικά και ότι οι συγκεκριμένοι όροι που αναφέρονται στη σύσταση δεν πληρούνται αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η NBS λαμβάνει άλλα μέτρα για την επίτευξη του σκοπού της Σύστασης, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της αναφερόμενης υπόθεσης.”

Διαβάστε Ακόμα