Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ίση μεταχείριση και προστασία σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας εγγυάται η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων

Δημοσίευση: 19/11/2021
Ίση μεταχείριση και προστασία σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας εγγυάται η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων Θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλγαρία: Αποζημίωση ύψους 250.000 ευρώ για ψυχική οδύνη εκδίκασε το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Ελλάδος

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες ασφάλισης αυτοκινήτων αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες προστατεύονται καλύτερα και τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην ΕΕ όταν συμβαίνουν ατυχήματα και όταν ασφαλίζουν τα οχήματά τους.

Έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων, η Ε.Ε. αναπροσαρμόζει τους κανόνες αναφορικά με τα τροχαία ατυχήματα, με τις νέες διατάξεις να εναρμονίζουν τα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ με την επιφύλαξη τυχόν υψηλότερων εγγυήσεων που ενδέχεται να ορίσουν τα κράτη μέλη. Η νέα νομοθεσία προστατεύει τα θύματα ατυχημάτων ανεξάρτητα από το αν συμβαίνουν στη χώρα διαμονής τους ή αλλού στην ΕΕ, με τους επικαιροποιημένους κανόνες να συμπληρώνουν τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλιση αυτοκινήτων, προστατεύοντας τους πολίτες ακόμη και στην περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας.

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίοι συμφώνησαν προσωρινά στο κείμενο στις 22 Ιουνίου, φρόντισαν να αποζημιωθούν τα άτομα που υπέστησαν τροχαίο ατύχημα ακόμη και αν η ασφαλιστική εταιρεία χρεοκοπήσει. Επιπλέον, μια εναρμονισμένη από την ΕΕ «Δήλωση Ιστορικού Απαιτήσεων» θα αποτρέψει τις διακρίσεις όταν ένας αντισυμβαλλόμενος μετακινείται από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο. Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να συγκρίνουν τις τιμές, τα τιμολόγια και τις καλύψεις που προσφέρονται από διαφορετικούς παρόχους πιο εύκολα χάρη στα νέα δωρεάν και ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το ίδιο ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τα θύματα, το αναθεωρημένο κείμενο εναρμονίζει τα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ, με την επιφύλαξη τυχόν υψηλότερων εγγυήσεων που ενδέχεται να ορίσουν τα κράτη μέλη:

• για σωματικές βλάβες: 6.450.000 € ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τραυματιών, ή 1.300.000 € ανά τραυματία·
• για υλικές ζημιές, 1 300 000 € ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τραυματιών.

Για να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθμιση, οι τροποποιημένοι κανόνες εξαιρούν από τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις οχήματα με ταχύτητα μικρότερη από 14 km/h (όπως τρακτέρ κήπου και σκούτερ κινητικότητας) και ηλεκτρικά ποδήλατα. Τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για μηχανοκίνητα αθλήματα εξαιρούνται επίσης από την οδηγία.

Η Dita Charanzová (Renew Europe, CZ) , Επιτροπή Εσωτερικών Σημάτων και Προστασίας Καταναλωτή, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για όλους τους χρήστες οχημάτων στην Ευρώπη και για όποιον δυστυχώς βρεθεί τραυματισμένος σε ατύχημα. Εάν η ασφαλιστική σας εταιρεία χρεοκοπήσει, θα είστε προστατευμένοι. Οι εναρμονισμένες δηλώσεις ιστορικού αξιώσεων δεν θα σημαίνουν άλλες δικαιολογίες για διακρίσεις εις βάρος των καλών οδηγών στην ΕΕ. Προστατέψαμε την απορρόφηση των ηλεκτρονικών ποδηλάτων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν απαιτούν ευρωπαϊκή ασφάλιση. Και τερματίσαμε την αβεβαιότητα γύρω από τα ευρωπαϊκά μηχανοκίνητα αθλήματα, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται χωρίς αδύνατες απαιτήσεις ασφάλισης. Αυτά είναι συγκεκριμένα παραδείγματα μιας Ευρώπης που λειτουργεί για τους πολίτες της».

Ο νόμος πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, τον άλλο συννομοθέτη, και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για να μεταφέρουν την τροποποιημένη οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»