Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Oι κορυφαίοι ευρωπαïκοί ασφαλιστικοί όμιλοι το 2019

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Σύμφωνα με την έκθεση «2019 Ranking of the Largest Εuropean Insurance Groups» της MAPFRE, η ευρωπαïκή ασφαλιστική αγορά το 2019 χαρακτηρίζεται από θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι – όπως αποτυπώνονται μέσα από την ανάλυση και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών των κορυφαίων 15 εταιρειών της συγκεκριμένης αγοράς – καταδεικνύουν:

-αύξηση παραγωγής το 2019 σε σχέση με το 2018 αλλά και εντυπωσιακή πορεία από το 2009,

-θετική εξέλιξη του μικτού (συνδυαστικού) δείκτη (αφορά στους Γενικούς Κλάδους)

-κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Solvency II.

Aναλυτικά:

1.Top 15 / Σύνολο (Ασφαλίσεις Ζωής & Γενικών Κλάδων) 2019

α. Οι οικονομίες των ευρωπαικών χωρών χαρακτηρίστηκαν από οικονομική επιβράδυνση, με τις πολιτικές των χαμηλών επιτοκίων να συνεχίζονται και να μην αναμένεται να μεταβληθούν.

Παρ΄ όλα αυτά η παραγωγή ασφαλίστρων των κορυφαίων 15 εταιρειών το 2019 κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 5,2% σε σχέση με το 2018, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή από το 2009 αυξήθηκε κατά 22,8%.

Η ΑΧΑ βρίσκεται στην πρώτη θέση με αύξηση 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Allianz, Generali, Zurich και Prudential.

β. Πέντε γαλλικές εταιρείες συγκαταλέγονται στο top 15 της ευρωπαïκής αγοράς, το οποίο συμπληρώνουν τρεις εταιρείες από Γερμανία, δύο από την Ιταλία και το Η. Βασίλειο και ανά μία από Ελβετία, Iσπανία και Ολλανδία.

γ. Έντεκα από τις ανωτέρω εταιρείες είναι μετοχικού και τέσσερις αλληλοασφαλιστικού τύπου.

Αναλυτικά στοιχεία για το ευρωπαïκό top 15 εδώ

2.Top 15 / Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2019

α. Η παραγωγή ασφαλίστρων των κορυφαίων 15 εταιρειών το 2019 κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 10,5% σε σχέση με το 2018, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή από το 2009 αυξήθηκε κατά 42,7%.

Η Allianz βρίσκεται στην πρώτη θέση με αύξηση 6,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι AXA, Zurich, Talanx και Generali.

β. Το συγκεκριμένο top 15 αποτελείται από τέσσερις γερμανικές εταιρείες, τρεις γαλλικές, δύο από Ισπανία, Ιταλία και Η. Βασίλειο και ανά μία από Ελβετία και Φινλανδία.

γ. Oκτώ από τις ανωτέρω εταιρείες είναι μετοχικού και επτά αλληλοασφαλιστικού τύπου.

Αναλυτικά στοιχεία για το ευρωπαïκό top 15 Ασφαλίσεων κατά Ζημιών εδώ

δ. Μικτός (συνδυαστικός) δείκτης

To Sampo Group καταγράφει την καλύτερη απόδοση για το 2019 (84,5%), ενώ εκ των δεκαπέντε εταιρειών, δεκατρείς δεν υπερβαίνουν το 100%.

Ο συγκεκριμένος δείκτης το 2019 κατέγραψε βελτίωση για οκτώ και επιδείνωση γαι τέσσερις εταιρείες, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το 2018 για δύο εταιρείες.

Αναλυτικά στοιχεία (μικτός δείκτης/δείκτης εξόδων/δείκτης ζημιών) εδώ

3. Top 15 / Aσφαλίσεις Ζωής

α. Η παραγωγή ασφαλίστρων των κορυφαίων 15 εταιρειών το 2019 κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 2,7% σε σχέση με το 2018, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή από το 2009 αυξήθηκε κατά 25,1%.

Η Generali βρίσκεται στην πρώτη θέση με αύξηση 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι AXA, Prudential, Crédit Agricole Assurance και CNP.

β. Πέντε γαλλικές εταιρείες συγκαταλέγονται στο συγκεκριμένο top 15, το οποίο συμπληρώνουν τέσσερις εταιρείες από το Η. Βασίλειο, δύο εταιρείες από Γερμανία και Ιταλία και ανά μία από Ελβετία και Ολλανδία.

γ. Δεκατρείς από τις ανωτέρω εταιρείες είναι μετοχικού και δύο αλληλοασφαλιστικού τύπου.

Αναλυτικά στοιχεία για το ευρωπαïκό top 15 Ζωής εδώ

4. Δείκτες Φερεγγυότητας (SCR)

To σύνολο των εταιρειών του top 15 υπερκαλύπτει τα σχετικά προαπαιτούμενα, με πολλές από τις θεωρούμενες “μικρότερες” εταιρείες να καταγράφουν εντυπωσικαές επιδόσεις.

Η Covéa καταγράφει την καλύτερη απόδοση για το 2019 (406,1%), και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Mutua Madrileña, Poste Vita, Prudential και Groupama.

Αναλυτικά στοιχεία ανά εταιρεία 2019/2018 εδώ

Πηγή: https://giorgoskassapis.wordpress.com/2021/03/07/o%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1i%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%8c/  

Δείτε την έκθεση εδώ

Διαβάστε Ακόμα