Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ειδήσεις και νέα για ΑΠΕ

KPMG, ΑΠΕ

KPMG: Οι ανασταλτικές πολιτικές και οι υφιστάμενοι φραγμοί εμπόδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η νέα έκθεση της KPMG “Turning the tide in scaling renewables” επισημαίνει 10 πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις που θέτουν εμπόδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Οι

Περισσότερα >

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»