Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019,

Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος

Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1938, με έδρα την Αθήνα και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί Επαγγελματικών οργανώσεων, συμπληρωματικά δε και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού νόμου. Δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Σκοποί:

·Η προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

·Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο της νομοθετικής κατοχύρωσης και εξυγίανσης του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση, με βάση τις συντελούμενες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.

·Η επιστημονική και τεχνική έρευνα κάθε θέματος που μπορεί να συντελέσει στην πρόοδο του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και στην επιμόρφωση των μελών της.

·Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και η βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

·Η με κάθε πρόσφορο μέσο προβολή των θεμάτων και ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης.

Τακτικά μέλη είναι όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Πράκτορα, έχουν την σχετική άδεια και είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια.

Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι και άτομα που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις λοιπές κατηγορίες των Διαμεσολαβούντων προσώπων και έχουν τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ΕΕΑΕ είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΟΑΔ, και έχει ενεργή συμμετοχή στο BIPAR.

Είναι εγγεγραμμένη στο ΕΙΑΣ και μετέχει στο Δ.Σ.

Εκδίδει ανά τρίμηνο το περιοδικό ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ και διαθέτει δικτυακό τόπο με διεύθυνση www.enosiasfaliston.gr

Δείτε το Δ.Σ της Ε..Ε.Α.Ε

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα