Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

Το 36% των δαπανών υγείας επιβαρύνει τους πολίτες! Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης;

Είναι γεγονός ότι τα επίπεδα δαπανών για την υγεία ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, όντας άμεσα εξαρτώμενα από δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, ενώ καθοριστικό ρόλο για την κοστολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών παίζουν οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης αλλά και η οργάνωση του εκάστοτε συστήματος υγείας. Οι εν λόγω παράγοντες θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας, δεδομένου ότι σε αυτούς αποδίδεται η μεγάλη απόκλιση που παρατηρείται στα επίπεδα δαπανών για την υγεία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης που επιβαρύνει άμεσα τους πολίτες.

Οι διακυμάνσεις αυτές αναλύονται λεπτομερώς στην έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία προκύπτει ότι στη Ελλάδα οι κρατικές δαπάνες στο τομέα της υγείας είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την πλειοψηφία των κρατών της Ε.Ε., ενώ η οικονομική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στη χώρα μας οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία το 2019 κυμάνθηκαν στα 1.616 ευρώ, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 2.572 ευρώ. Ασφαλώς, κύριος παράγοντας για τη διαμόρφωση του κόστους των δαπανών για την υγεία αποτελεί η συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και δαπανών, άποψη η οποία επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα κράτη με το υψηλότερο εισόδημα ξοδεύουν και τα περισσότερα χρήματα για το τομέα της υγείας.

Αναμφίβολα, αξιοσημείωτη είναι και η απόκλιση των υγειονομικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ, με το ποσοστό για την Ελλάδα να φτάνει το 7,8%, όταν τα κράτη της Ε.Ε. αξιοποιούν το 8,3% του ΑΕΠ τους στον κλάδο της υγείας.

Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα που προκύπτει από την έκθεση και επηρεάζει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα μας είναι η διάρθρωση της χρηματοδότησης των δαπανών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 36% του συνολικού κόστους επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά, το 31% καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση, ενώ μόλις το 27% αποδίδεται στη κυβερνητική χρηματοδότηση, με αμελητέα να θεωρούνται και τα ποσοστά της εθελοντικής ασφάλισης, η οποία κυμαίνεται στο 4%. Η αναλογία αυτών των ποσοστών φαίνεται να διαφέρει αρκετά σε σχέση με τα μεγέθη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία θέτουν σε πρώτο πλάνο την κρατική και υποχρεωτική χρηματοδότηση, με την επιβάρυνση των πολιτών στην Ε.Ε. να φτάνει μόλις το 22%.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του κ. Γιάννη Εμμανουήλ, Co-Founder asfaleia-ygeias.com: https://asfaleia-ygeias.com/idiotiki/oi-dapanes-gia-tin-ygeia-kai-o-rolos-tis-idiotikis-asfalisis/

Διαβάστε Ακόμα