Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Από την PWC o Έλεγχος Διασφάλισης αντικειμενικότητας & ανεξαρτησίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του insurancemarket!

PwC, Insurancemarket

Σύμφωνα με το Limited Assurance Report της κορυφαίας ελεγκτικής εταιρείας PwC στις 30 Ιουνίου του 2023, το insurancemarket πιστοποιείται ως μία αντικειμενική και ανεξάρτητη ως προς τη λειτουργία της, εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Το insurancemarket είναι η πρώτη online υπηρεσία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα που πιστοποιεί, μέσω μίας μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας, την αντικειμενικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών και υπηρεσιών της. 

Η PwC στο διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023, έλεγξε διεξοδικά όλον τον σχεδιασμό και τις διαδικασίες της εταιρείας, διεξήγαγε διερευνητικές συνεντεύξεις με όλα τα άτομα σε διοικητικές θέσεις καθώς και ό,τι άλλο έκρινε απαραίτητο ώστε να αξιολογήσει την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα, την επαγγελματική επάρκεια, τη δέουσα διασφάλιση του απορρήτου και τη συμμόρφωση στις ηθικές απαιτήσεις, τα επαγγελματικά πρότυπα & τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Έκθεσης Διασφάλισης της PwC, όλοι οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι σχετικές διαδικασίες, είναι αποτελεσματικά σχεδιασμένες από κάθε ουσιώδη άποψη.

Οι τομείς καθώς και οι σχετικές διαδικασίες τους που υποβλήθηκαν σε έλεγχο για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού τους σε σχέση με την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία της εταιρείας,  είναι οι ακόλουθοι:

  • Επίβλεψη και Διακυβέρνηση

Έλεγχος & Αξιολόγηση της Οργανωτικής δομής, της Ικανότητας & Ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Καταμερισμού των αρμοδιοτήτων.

  • Διαδικασίες και έλεγχοι

Έλεγχος & Αξιολόγηση της Αδειοδότησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της Πολιτικής Αναφορών (Whistleblowing Policy), της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, της Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης, των Αντιρρήσεων, των Συμφωνιών με τις Ασφαλιστικές εταιρείες, των Συμφωνιών με τους ασφαλιζόμενους καταναλωτές, της διασφάλισης των Πληροφοριακών Συστημάτων, της Προστασίας των Δεδομένων & της διαφάνειας & λειτουργικότητας του ιστότοπου.

Ο Μανώλης Μαρσέλλος, Γενικός Διευθυντής  του insurancemarket δήλωσε:

“Η έκθεση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει αλλά και να ενισχύσει την πολυετή αποστολή μας ως μία αμιγώς αντικειμενική, ανεξάρτητη, διαφανής και υπέρ του καταναλωτή υπηρεσία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς οι παραπάνω αρχές αποτελούν τον πυλώνα όλων της των αποφάσεων και θεμελιακές αιτίες στην εδραίωσή της ως τη μεγαλύτερη online υπηρεσία σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.”

H έκθεση είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο https://www.insurancemarket.gr/about-us

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Ομιλία του Α. Βασιλειάδη κατά την 5η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια της χώρας

Ομιλία του Α. Βασιλειάδη κατά την 5η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια της χώρας

Στη φετινή Ετήσια Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών εκλεγμένων στα Επιμελητήρια που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Αριστείδης Βασιλειάδης, Πρόεδρος του