Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2023 | Αύξηση ασφαλίστρων κατά των Ζημιών τάξεως 15,2%

Δημοσίευση: 17/03/2023
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), παραγωγή ασφαλίστρων
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 16 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 27 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 2 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων του μηνός Ιανουαρίου 2023 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2023 | Αύξηση ασφαλίστρων κατά των Ζημιών τάξεως 15,2%

Η ανωτέρω αποτύπωσης της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Ιανουαρίου 2023 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022:

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2023 | Αύξηση ασφαλίστρων κατά των Ζημιών τάξεως 15,2% Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2023 | Αύξηση ασφαλίστρων κατά των Ζημιών τάξεως 15,2%

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2023 | Αύξηση ασφαλίστρων κατά των Ζημιών τάξεως 15,2%

Συνολικά παρατηρείται μείωση ασφαλίστρων στις ασφάλειες ζωής κατά 16,9%, ενώ στις ασφάλειες κατά ζημιών, παρατηρείται αύξηση της τάξης του 15,2% εκ των οποίων η αστική ευθύνη οχημάτων καταλαμβάνει το 1,9% και οι λοιποί κλάδοι ζημίων το 21,0%. Σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2022, αναφέρεται συνολική μείωση ασφαλίστρων κατά 0,5%.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό infographic εδώ: eaee.gr

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»