Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Οι 5 ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα με τα υψηλότερα κέρδη για το 2021

Δημοσίευση: 21/12/2022
ασφαλιστικές εταιρείες

Την έκθεση της με τίτλο «Business Leaders in Greece 2021» δημοσίευσε η ICAP, μια αναλυτική μελέτη η οποία παρουσιάζει τους κυρίαρχους παίκτες της αγοράς µε βάση τα κέρδη EBITDA στους κλάδους της βιομηχανίας, των τραπεζών, του εμπορίου, του τουρισμού και των ασφαλειών.

Στον κλάδο των ασφαλειών οι πρώτες 5 εταιρείες με τα υψηλότερα κέρδη EBITDA είναι οι ακόλουθες:

 • EΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Α.Ζ.
 • ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Οι εταιρείες αυτές µε κέρδη €276,6 εκατ. κάλυψαν από κοινού το 66,7%των συνολικών κερδών EBITDA του τοµέα των ασφαλειών το 2021.

Στην φετινή κατάταξη των Business Leaders συµµετέχουν εννέα (9) ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ωστόσο καθοριστική είναι η συµµετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. , η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση µεταξύ των 500 Business Leaders. Εκτός αυτών, στην κατάταξη περιλαµβάνονται και τρεις (3) εταιρείες 5 FACTORING. Η κορυφαία πεντάδα περιλαµβάνει τις παρακάτω επιχειρήσεις:

 • ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.
 • ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις εµφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €6.100,6 εκατ., καλύπτοντας µερίδιο 97,9% επί των συνολικών κερδών του εν λόγω τοµέα το 2021.

Αντίστοιχα, στον κλάδο του εμπορίου τις πέντε πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
 • JUMBO Α.Ε.
 • ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.
 • ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε

Κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2021 µε βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες:

 • HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 • ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
 • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Οι 5 ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα με τα υψηλότερα κέρδη για το 2021

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά τις αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες που αντιµετώπισαν ιδιαίτερα τους πρώτους µήνες του 2021, επανήλθαν δυναµικά εντείνοντας τις προσπάθειές τους προκειµένου να καλύψουν τις απώλειες που κατέγραψαν το 2020. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα που εµφάνισε µία σηµαντική “οµάδα” επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του ελληνικού εταιρικού τοµέα. Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις στα οικονοµικά τους µεγέθη το τελευταίο έτος.

Η ICAP CRIF αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP CRIF Database αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους οµίλους εταιρειών, βάσει δηµοσιευµένων ισολογισµών για τη χρήση του 2021. Το κριτήριο µε βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και οµίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηµατοοικονοµικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συµµετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά µεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2021 είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εµφάνισαν σηµαντική αύξηση σε βασικά οικονοµικά µεγέθη το 2021, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Συγκεκριµένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

 • κάλυψαν µε τον κύκλο εργασιών τους το 60,9% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµοι ισολογισµοί και για το 2 τελευταίο έτος, στη βάση δεδοµένων της ICAP CRIF ,
 • εµφάνισαν το 2021 συνολικά κέρδη EBITDA ποσού €21,4 δισ., υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων µε δηµοσιευµένους ισολογισµούς
 • κατέγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €15,0 δισ. το 2021, ξεπερνώντας αρκετά τα αντίστοιχα κέρδη (τελικό καθαρό αποτέλεσµα) που προέρχονται από το σύνολο των 17.033 εταιρειών µε διαθέσιµους ισολογισµούς.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειµένου να συµπεριληφθεί µία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2021 διαµορφώθηκε σε €5,17 εκατ., µέγεθος αρκετά πιο υψηλό από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€4,46 εκατ.).

Σε επίπεδο επιχειρηµατικών οµίλων το κατώτατο όριο κερδών EBITDA, προκειµένου να συµπεριληφθεί ένας όµιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους οµίλους το 2021, διαµορφώθηκε σε €4,22 εκατ., µέγεθος επίσης, αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€3,53 εκατ.).

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»