Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Μελέτη ασφάλισης δυνητικών κινδύνων μισθωμένης κατοικίας! Αν καλούσασταν να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη κάτωθι περίπτωση, τι συμβουλή θα δίνατε;

Δημοσίευση: 06/04/2022
Μελέτη ασφάλισης δυνητικών κινδύνων μισθωμένης κατοικίας! Αν καλούσασταν να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη κάτωθι περίπτωση, τι συμβουλή θα δίνατε;

Ανάλυσέ το! Δείτε ξανά την νέα εκπομπή του insuranceforum web tv «Aνάλυσέ το», με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers!

Το «Aνάλυσέ το» είναι μια εκπομπή κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύουμε και διερευνούμε περιπτώσεις ασφαλιστικών ζημιών, προ-ασφαλιστικών ελέγχων κλπ. Σε κάθε εκπομπή ο Χρύσανθος Νικολάκος μας παρουσιάζει πραγματικές περιπτώσεις ζημιών και προ-ασφαλιστικών ελέγχων, καθώς και το πώς αντιμετωπίστηκαν από όλη την αλυσίδα των εμπλεκομένων μερών (πελάτης, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πραγματογνώμονας, ασφαλιστική εταιρεία).

Παράλληλα με τη παρουσίαση των θεμάτων, ο κ. Νικολάκος απαντά σε ερωτήματα τηλεθεατών και θα δίνει λύσεις σε θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα των επαγγελματιών.

Στην εκπομπή της Δευτέρας αναλύσαμε την περίπτωση δυστυχήματος σε διάβαση πεζών σηματοδοτούμενη με φανάρι που δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης.

Υποψήφιος ασφαλισμένος μισθωτής κατοικίας και εξωτερικός διεκπεραιωτής κατά επάγγελμα  ετών 40 με μηνιαίο δηλωμένο εισόδημα 1200€, ζήτησε συμβουλή επι αμοιβής για τη μελέτη των κυριότερων δυνητικών πιθανών κινδύνων του κτηρίου και του περιεχομένου της κατοικίας που διαμένει σε βάση PML. Η κατοικία είναι ενοικιασμένη, αφορά σε διαμέρισμα του Α΄ ορόφου, 50μ2 με πόρτα ασφαλείας και συναγερμό, σε κτήριο πολυκατοικίας με δώμα που βρίσκεται στο κέντρο της Πόλης και είναι κατασκευής του έτους 1997.

Κατά την διερεύνηση του κινδύνου προς ασφάλιση προέκυψε ότι το κόστος κατασκευής του συγκεκριμένου διαμερίσματος μαζί με τους βοηθητικούς χώρους ανήλθε στα 50.000€. Από την εμπειρία, τη μελέτη κατασκευών και ζημιών προκύπτει ότι τα συνήθη κόστη εκπεφρασμένα σε ποσοστό επι της εκατό επί του κόστους κατασκευής, μακροσκοπικά, σε παρόμοια διαμερίσματα είναι:

Πίνακας

Μελέτη-άδεια-επίβλεψη 5%

Επιχρίσματα 8%

Δάπεδα 1.5%

Μάρμαρα  3%

Επενδύσεις τοίχων 3%

Χρωματισμοί 7%

Είδη υγιεινής 3%

Ξυλουργικά  10%

Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου 5%

Υαλοπίνακες 2%

Μονώσεις  2,5%

Σιδηροκατασκευές 2%

Υδραυλικά 4%

Κεντρική θέρμανση 4%

Ηλεκτρικά 4%

Λοιπά κ.λπ.  2%

Διάφορα λοιπά δομικά στοιχεία/ξηρή δόμηση 3,5%

Ετήσια απαξίωση κτηρίων κατοικιών 3%

Ευθύνες Τρίτων από την επέλευση κινδύνου +100% του ποσού πρόβλεψης ζημιών

Ο πρόσθετος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και βελτιώσεις στο διαμέρισμα υπολογίστηκαν ad hoc και αδρομερώς στο ποσό των 10.000€. Το συνολικό περιεχόμενο υπολογίστηκε 10.000€ αποτελούμενο από συνήθη οικιακό εξοπλισμό. Οι υπόλοιποι όροφοι αφορούν σε μισθωμένες κατοικίες όπου το περιεχόμενο τους είναι σύνηθες. Κατά την εσωτερική και εξωτερική αυτοψία λήφθηκαν οι παραπάνω φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τη πραγματική κατάσταση του συνολικού κινδύνου προς ασφάλιση.

Ο υποψήφιος ασφαλισμένος προκειμένου να διερευνήσει τους κυριότερους δυνητικούς πιθανούς κινδύνους ζημιών αλλά και τα ασφάλιστρα που προσφέρονται από την Αγορά  ζήτησε συμβουλή επι αμοιβής από τρείς (3) ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ωστόσο η συμβουλή τυγχάνει ιδιαιτερότητας καθότι επιθυμεί να διερευνήσει τα προσφερόμενα ασφάλιστρα και παροχές ως κάτωθι:

1-Το κτήριο και περιεχόμενο να μελετηθεί σε βάση ασφάλισης αξίας καινουργούς.

2-Το κτήριο να μελετηθεί σε βάση ασφάλισης τρέχουσας και το περιεχόμενο να μελετηθεί σε βάση αξίας καινουργούς.

Ο πρώτος εξ αυτών αφού μελέτησε τις ληφθείσες φωτογραφίες, τον συμβούλεψε να συζητήσουν τη πιθανή ασφάλιση υπό την αίρεση ότι το διαμέρισμα θα  συντηρείται υποχρεωτικά όπως αυτό προβλέπεται και ισχύει στο Κτηριοδομικό Κανονισμό ΦΕΚ 59Δ/1989 περίπτωση 2.2.3,παράγραφος 2,άρθρο 5. και κάθε παρέμβαση/επέμβαση/κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη κείμενη σχετική νομοθεσία ήτοι Κανονισμός Πυρασφαλείας 41/2018, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 4067/12, το νόμο 4495/2017 και το ΚΝΥΑΕ 3850/2010 ως αυτοί ισχύουν. Προέβλεψε δε ότι ο κίνδυνος και οι οικονομικές συνέπειες του δεν έχουν επέλθει ακόμα, ωστόσο όταν επέλθουν θα εμφανιστούν ως κάτωθι περιπτώσεις:

Φωτιά με απότοκο πυρκαγιάς λόγω δυνητικού βραχυκυκλώματος και ανάφλεξης ρούχων συνεπεία επαφής των με πυρακτωμένες επιφάνειες, από τη χρήση σόμπας αλογόνου για το στέγνωμα των ρούχων εντός της κατοικίας όπου η απαίτηση θα προκύψει είτε από την ευθύνη της μίσθωσης είτε από την υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας του εκμισθωτή που δυνητικά θα ασκήσει αναγωγικό δικαίωμα για την επανείσπραξη της καταβληθείσας αποζημίωσης, με πιθανότητα να συμβεί 40%, με PML ζημίας 23.366€ σε βάση αξίας καινουργούς για το κτήριο και το περιεχόμενο ήτοι 33,4% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου, και PML ζημίας 13.841,71€ σε βάση αξίας τρέχουσας για το κτήριο και καινουργούς για το περιεχόμενο ήτοι 19,78% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου με ασφάλιστρα απομειωμένα κατά 40%.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελέσματα έχει συνυπολογιστεί και η δυνητική ζημία προς Τρίτους που θα προκύψει από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, ως ποσοστό +100%  στο ποσό πρόβλεψης ζημιών.

Διαρροή υδάτων από τη δυνητική διάρρηξη σωλήνων λόγω παλαιότητας της κατοικίας όπου η απαίτηση θα προκύψει είτε από την ευθύνη της μίσθωσης είτε από την υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας του εκμισθωτή που δυνητικά θα ασκήσει αναγωγικό δικαίωμα για την επανείσπραξη της καταβληθείσας αποζημίωσης, με πιθανότητα να συμβεί 20%, με PML ζημίας 4.316€ σε βάση αξίας καινουργούς για το κτήριο και το περιεχόμενο ήτοι 6,16% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου, και PML ζημίας 2.492,6€ σε βάση αξίας τρέχουσας για το κτήριο και καινουργούς για το περιεχόμενο ήτοι 3,56% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου με ασφάλιστρα απομειωμένα κατά 40%.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελέσματα έχει συνυπολογιστεί και η δυνητική ζημία προς Τρίτους που θα προκύψει από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, ως ποσοστό +100%  στο ποσό πρόβλεψης ζημιών.

Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα λόγω δομικής επικινδυνότητας του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του με απότοκο δυνητική πτώση ή/και τραυματισμό αφενός λόγω της χρήσης του κλιμακοστασίου σε συνδυασμό χρήσης του ασανσέρ από τους ένοικους της πολυκατοικίας αφετέρου λόγω της χρήσης των εξωτερικών χώρων της πολυκατοικίας και της πρασιάς αυτής στην είσοδο της πολυκατοικίας, με πιθανότητα να συμβεί 40%, με PML ζημίας 10.000€ κατά εκτίμηση και εμπειρικά για τη δυνητική απώλεια εισοδήματος 6 μηνών και την δυνητική απώλεια εισοδήματος για την κάλυψη των νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών εξόδων που θα προκύψουν ήτοι 14,28% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου.

Ο δεύτερος εξ αυτών αφού μελέτησε τις ληφθείσες φωτογραφίες, τον συμβούλεψε να συζητήσουν τη πιθανή ασφάλιση υπό την αίρεση ότι το διαμέρισμα θα  συντηρείται υποχρεωτικά όπως αυτό προβλέπεται και ισχύει στο Κτηριοδομικό Κανονισμό ΦΕΚ 59Δ/1989 περίπτωση 2.2.3,παράγραφος 2,άρθρο 5. και κάθε παρέμβαση/επέμβαση/κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη κείμενη σχετική νομοθεσία ήτοι Κανονισμός Πυρασφαλείας 41/2018, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 4067/12, το νόμο 4495/2017 και το ΚΝΥΑΕ 3850/2010 ως αυτοί ισχύουν. Προέβλεψε δε ότι ο κίνδυνος και οι οικονομικές συνέπειες του δεν έχουν επέλθει ακόμα, ωστόσο όταν επέλθουν θα εμφανιστούν ως κάτωθι περιπτώσεις:

Φωτιά με απότοκο πυρκαγιάς λόγω δυνητικού βραχυκυκλώματος και ανάφλεξης ρούχων συνεπεία επαφής τους με πυρακτωμένες επιφάνειες, από τη χρήση σόμπας αλογόνου για το στέγνωμα των ρούχων εντός της κατοικίας όπου η απαίτηση θα προκύψει είτε από την ευθύνη της μίσθωσης είτε από την υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας του εκμισθωτή που δυνητικά θα ασκήσει αναγωγικό δικαίωμα για την επανείσπραξη της καταβληθείσας αποζημίωσης, με πιθανότητα να συμβεί 40%, με PML ζημίας 23.366€ σε βάση αξίας καινουργούς για το κτήριο και το περιεχόμενο ήτοι 33,3% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου. Στα  παραπάνω αποτελέσματα έχει συνυπολογιστεί και η δυνητική ζημία προς Τρίτους που θα προκύψει από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, ως ποσοστό +100%  στο ποσό πρόβλεψης ζημιών.

Διαρροή υδάτων από τη δυνητική διάρρηξη σωλήνων λόγω παλαιότητας της κατοικίας όπου η απαίτηση θα προκύψει είτε από την ευθύνη της μίσθωσης είτε από την υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας του εκμισθωτή που δυνητικά θα ασκήσει αναγωγικό δικαίωμα για την επανείσπραξη της καταβληθείσας αποζημίωσης, με πιθανότητα να συμβεί 40%, με PML ζημίας 4.316€ σε βάση αξίας καινουργούς για το κτήριο και το περιεχόμενο ήτοι 6,1% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου. Στα παραπάνω αποτελέσματα έχει συνυπολογιστεί και η δυνητική ζημία προς Τρίτους που θα προκύψει από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, ως ποσοστό +100%  στο ποσό πρόβλεψης ζημιών.

Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα λόγω δομικής επικινδυνότητας του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του με απότοκο δυνητική πτώση ή/και τραυματισμό αφενός λόγω της χρήσης του κλιμακοστασίου σε συνδυασμό χρήσης του ασανσέρ από τους ένοικους της πολυκατοικίας αφετέρου λόγω της χρήσης των εξωτερικών χώρων της πολυκατοικίας και της πρασιάς αυτής στην είσοδο της πολυκατοικίας, με πιθανότητα να συμβεί 20%, με PML ζημίας 3.000€ κατά εκτίμηση και εμπειρικά για τη δυνητική απώλεια εισοδήματος 6 μηνών και την δυνητική απώλεια εισοδήματος για την κάλυψη των νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών εξόδων που θα προκύψουν ήτοι 4,28% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου.

Ο τρίτος εξ αυτών αφού μελέτησε τις ληφθείσες φωτογραφίες, τον συμβούλεψε να συζητήσουν τη πιθανή ασφάλιση υπό την αίρεση ότι το διαμέρισμα θα  συντηρείται υποχρεωτικά όπως αυτό προβλέπεται και ισχύει στο Κτηριοδομικό Κανονισμό ΦΕΚ 59Δ/1989 περίπτωση 2.2.3,παράγραφος 2,άρθρο 5. και κάθε παρέμβαση/επέμβαση/κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη κείμενη σχετική νομοθεσία ήτοι Κανονισμός Πυρασφαλείας 41/2018, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 4067/12, το νόμο 4495/2017 και το ΚΝΥΑΕ 3850/2010 ως αυτοί ισχύουν. Προέβλεψε δε ότι ο κίνδυνος και οι οικονομικές συνέπειες του δεν έχουν επέλθει ακόμα, ωστόσο όταν επέλθουν θα εμφανιστούν ως κάτωθι περιπτώσεις:

Φωτιά με απότοκο πυρκαγιάς λόγω δυνητικού βραχυκυκλώματος και ανάφλεξης ρούχων συνεπεία επαφής τους με πυρακτωμένες επιφάνειες, από τη χρήση σόμπας αλογόνου για το στέγνωμα των ρούχων εντός της κατοικίας όπου η απαίτηση θα προκύψει είτε από την ευθύνη της μίσθωσης είτε από την υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας του εκμισθωτή που δυνητικά θα ασκήσει αναγωγικό δικαίωμα για την επανείσπραξη της καταβληθείσας αποζημίωσης, με πιθανότητα να συμβεί 40%, με PML ζημίας 20.366€ σε βάση αξίας καινουργούς για το κτήριο και το περιεχόμενο ήτοι 29,09% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου, και PML ζημίας 10.841,71€ σε βάση αξίας τρέχουσας για το κτήριο και καινουργούς για το περιεχόμενο ήτοι 15,48% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου με ασφάλιστρα απομειωμένα κατά 40%. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελέσματα έχει συνυπολογιστεί και η δυνητική ζημία προς Τρίτους που θα προκύψει από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, ως ποσοστό +100%  στο ποσό πρόβλεψης ζημιών.

Διαρροή υδάτων από τη δυνητική διάρρηξη σωλήνων λόγω παλαιότητας της κατοικίας όπου η απαίτηση θα προκύψει είτε από την ευθύνη της μίσθωσης είτε από την υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας του εκμισθωτή που δυνητικά θα ασκήσει αναγωγικό δικαίωμα για την επανείσπραξη της καταβληθείσας αποζημίωσης, με πιθανότητα να συμβεί 60%, με PML ζημίας 3.716€ σε βάση αξίας καινουργούς για το κτήριο και το περιεχόμενο ήτοι 5,3% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου, και PML ζημίας 1.892,66€ σε βάση αξίας τρέχουσας για το κτήριο και καινουργούς για το περιεχόμενο ήτοι 2,70% επι του κόστους κατασκευής, πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, βελτιώσεων και περιεχομένου με ασφάλιστρα απομειωμένα κατά 40%. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελέσματα έχει συνυπολογιστεί και η δυνητική ζημία προς Τρίτους που θα προκύψει από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, ως ποσοστό +100% στο ποσό πρόβλεψης ζημιών.

Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε;

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»