Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

INTERLIFE: Αιτείται να διαγραφθούν οι μετοχές της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο της Κύπρου

Δημοσίευση: 14/07/2023
INTERLIFE

Αίτημα διαγραφής των μετοχών της εξέφρασε η INTERLIFE ενώπιον του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου.

Συγκεκριμένα ζητά να διαγραφθούν οι μετοχές της από τη μη ρυθμιζόμενη (Ν.Ε.Α.) αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενώ παράλληλα να παραμείνουν προς τήρηση ως μη εισηγημένες στο κυπριακό αποθετήριο, σύμφωνα με τα ισχύοντα του αρ. 19 παρ. 1α του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και της υπ’ αρ. 273/2012 Κανονιστικής Απόφασης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει της από 17/06/2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή των μετοχών της από την μη ρυθμιζόμενη (Ν.Ε.Α.) αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προς ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διεκπεραίωση της εν λόγω απόφασης, και ακολούθως δυνάμει της από 13/07/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε να προχωρήσει η εταιρία στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής των μετοχών και την παραμονή και τήρηση των μετοχών που θα βρίσκονται κατά το χρόνο της διαγραφής στο κυπριακό αποθετήριο ως μη εισηγμένες, υπέβαλε σήμερα 13/07/2023 αίτημα ενώπιον του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου να διαγραφούν οι μετοχές της εταιρίας από τη μη ρυθμιζόμενη (Ν.Ε.Α.) αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και να παραμείνουν προς τήρηση στο κυπριακό αποθετήριο ως μη εισηγμένες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 19 παρ. 1α του Περι Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και της υπ’ αρ. 273/2012 Κανονιστικής Απόφασης, ως σήμερα ισχύουν

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»