Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.: Ενημέρωση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων το 2022

Δημοσίευση: 24/01/2023
Interlife
INTERLIFE

Η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α., προέβη, ως γνωστόν, σε ανάκληση του επιχειρηματικού της σχεδίου στις 07/04/2020 μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετική ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην ΝΕΑ του οποίου είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρίας παράλληλα με την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι στόχοι της εταιρίας για το 2022, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2022, και συγκεκριμένα, τα κάτωθι βασικά σημεία της επιχειρηματικής στρατηγικής:

1.   Αύξηση εργασιών πρόσκτησης.

2.   Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

3.   Μέγιστη συγκράτηση γενικών εξόδων, παρόλο που οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται απαιτούν πρόσθετους πόρους.

4.   Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

5.   Συνεχής εκσυγχρονισμός και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

6.   Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα που θέτει η Εποπτική Αρχή και το θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II.

Δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις στην υλοποίησή τους.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Νέα Συνεργασία με τη SYNDEA

Την Τετάρτη, 27 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΝΟΡΜΟΣ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Κλήμη Δημαρχιάδη, στα γραφεία της

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»