Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Insurance Europe: Οι ασφαλιστές καλωσορίζουν την πρόταση του ESAP | Aπαιτείται το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής

Δημοσίευση: 12/04/2023
Insurance Europe, ESAP

Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν όπου υποστηρίζει την πρότασή της ΕΚ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ενιαίου Σημείου Πρόσβασης (ESAP).

Συγκεκριμένα η Insurance Europe επιδοκιμάζει τη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων της ΕΕ όπου ευρωπαίοι ασφαλιστές θα έχουν πρόσβαση, καθώς μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη του υπάρχοντος κενού δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες προς επιδίωξη των στόχων βιωσιμότητας.

Το ESAP θα επιτρέψει στους ευρωπαίους ασφαλιστές — που είναι οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές της Ευρώπης — να έχουν πρόσβαση σε ισχυρά, συγκρίσιμα και αξιόπιστα χρηματοοικονομικά δεδομένα και δεδομένα ESG σε ηλεκτρονική μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Αυτό θα βοηθήσει τους ασφαλιστές να κατευθύνουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια ακόμη πιο αποτελεσματικά προς τους στόχους βιωσιμότητας και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Ωστόσο, ο ασφαλιστικός κλάδος θα ήθελε να τονίσει τα ακόλουθα σημεία:

  • Η EC θα πρέπει να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη εφαρμογής που θα καθορίζει μια σταδιακή προσέγγιση που θα δίνει προτεραιότητα στα δεδομένα ESG που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία για την Έκθεση για την Εταιρική Βιωσιμότητα, τον Κανονισμό για τη Δημοσιοποίηση Αειφόρων Χρηματοοικονομικών και τον Κανονισμό Ταξινόμησης της ΕΕ. Οι οικονομικές, προληπτικές και άλλες πληροφορίες μπορούν να ενσωματωθούν σε μεταγενέστερες φάσεις.
  • Η πρόσβαση για χρήστες, όπως ασφαλιστές, που απαιτούν τα δεδομένα ESAP για τη λήψη βιώσιμων επενδυτικών αποφάσεων και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις αναφοράς, θα πρέπει να είναι δωρεάν. Μια μικρή χρέωση για την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων ESAP θα ήταν αποδεκτή, εάν κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση της ταχείας ανάπτυξης μιας εύρυθμης, αξιόπιστης και φιλικής προς τον χρήστη πλατφόρμας. Ωστόσο, ένα τέτοιο τέλος θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι για τους παρόχους δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα ως μέρος του επιχειρηματικού τους μοντέλου.
  • Η συμπερίληψη πληροφοριών από συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα λιανικής και βασισμένα σε ασφάλειες (PRIIP) και πανευρωπαϊκά προϊόντα συντάξεων είναι πρόωρη. Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση, όταν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του πλαισίου PRIIP, για να καθοριστεί εάν το αναθεωρημένο έγγραφο βασικών πληροφοριών PRIIP είναι κατάλληλο για το σκοπό και εάν οι πληροφορίες πρέπει να συμπεριληφθούν στο ESAP.
  • Η ισχυρή διακυβέρνηση και η συμβολή εμπειρογνωμόνων

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής λειτουργία του ESAP απαιτείται η πλατφόρμα ναι είναι φιλική προς τον χρήστη (user friendly), να είναι εύρυθμη και να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες.

Ακόμη, όπως αναφέρει και η Insurance Europe, είναι ύψιστης σημασίας η ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότησης, ισχυρής διακυβέρνησης, δεδομένων ESG ώστε να διασφαλιστεί το κατάλληλο και ασφαλές πεδίο εφαρμογής για το ESAP.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

INTERLIFE

INTERLIFE: Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη για το 2023, τα οποία παρουσιάστηκαν κατα τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας, πραγματοποιήθηκε στις 14/06/24 η Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στον πολυχώρο εκδηλώσεων

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»