Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Insurance Europe: Αναβάθμιση των κανόνων ΦΠΑ στη ψηφιακή οικονομία

Δημοσίευση: 11/04/2023
Insurance Europe ΦΠΑ

Η Insurance Europe στηρίζει τις προσπάθειες αναθεώρησης των υπάρχοντων κανόνων που συστήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προσαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις εξελίξεις της ψηφιακής οικονομίας.

Όπως αναφέρει στη απάντησή της η Insurance Europe, είναι ύψιστης σημασίας να παρθούν μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τον περιορισμό της απάτης φόρου και άλλες κακόβουλες τακτικές.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρόταση στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να:

  • υποστηρίζεται από αξιολόγηση επιπτώσεων που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κανόνων.
  • προβλέπει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της ώστε να μειώσει το περιττό διοικητικό φόρτο και κόστος συμμόρφωσης.
  • σέβεται τη γενική αρχή της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με σεβασμό στους διεθνείς ανταγωνιστές.

Επιπλέον, η Insurance Europe προτείνει το κείμενο της Οδηγίας ViDA να επιβεβαιώνει ρητά την εξαίρεση από τις νέες απαιτήσεις αναφοράς συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες είναι:

  • Απαλλαγή από τον ΦΠΑ και από απαιτήσεις τιμολόγησης
  • Εξαίρεση από τον ΦΠΑ, αλλά που υπόκεινται σε κανόνες τιμολόγησης οι οποίες απαιτούν: παραπομπή στην κατάλληλη (ΕΕ ή εθνική) νομοθεσία εξαιρώντας τη συναλλαγή από τις τιμολογιακές απαιτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναφορά απαιτείται για την απόδειξη της εξαίρεσης από τις απαιτήσεις τιμολόγησης

Δείτε ολόκληρη την απάντηση εδώ: insuranceeurope.eu/publications

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Ο ΣΕΜΑ ζητά από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος να χρησιμοποιείται ο όρος «BROKER» αποκλειστικά για τους Μεσίτες Ασφαλίσεων και όχι για άλλες κατηγορίες διαμεσολάβησης

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4583/2018 (άρθρα 4.1.6 και 5.4.5) και την πρόσφατη

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»