Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Insurance Europe: Εκφράζει τις αμφιβολίες της σχετικά με το σχέδιο της EIOPA για την εποπτεία των αντασφαλιστών συνεργασιών με τρίτες χώρες

Δημοσίευση: 12/10/2023
Insurance Europe, EIOPA, αντασφάλιση, εποπτεία
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Κρούει τον συναγερμό η Insurance Europe σε πρόσφατη απάντηση στη διαβούλευση της EIOPA σχετικά με το σχέδιο Εποπτικής Δήλωσης που προβλέπει την εποπτεία αντασφάλισης σε συνεργασίες με αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών. 

1. Σαφήνεια των στόχων, του πεδίου εφαρμογής και της φύσης του εγγράφου

Η Insurance Εurope σημειώνει ότι δεν είναι σαφές ποιο πρόβλημα σκοπεύει να αντιμετωπίσει η EIOPA. Η ομοσπονδία υποστηρίζει περαιτέρω ότι η επιλογή μιας δήλωσης είναι δυσανάλογη και υπερβολική και ότι η χρήση ενός εναλλακτικού εργαλείου, όπως ένα εγχειρίδιο επoπτείας, θα ήταν καταλληλότερη.

2. Νομικό πλαίσιο και αλληλεπίδραση με αποφάσεις ισοδυναμίας και διεθνείς συμφωνίες

Η δήλωση, προσθέτει η Insurance Εurope, επιβάλλει συντηρητικές προσδοκίες και πρόσθετες επιβαρύνσεις στις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές (ΕΑΑ) και τους (αντα)ασφαλιστές, αποθαρρύνοντας ενδεχομένως τη χρήση αντασφαλιστικής ικανότητας από τρίτες χώρες. Ανησυχητικό είναι ότι το σχέδιο δήλωσης ουσιαστικά παρακάμπτει το πλαίσιο Solvency II, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων ισοδυναμίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ιnsurance Europe ζητά από τη Δήλωση να διευκρινίσει την αλληλεπίδρασή της με αυτές τις αποφάσεις ισοδυναμίας και την Καλυπτόμενη Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και όχι να τις παρακάμψει. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση των διακρίσεων μεταξύ ισοδύναμων και μη ισοδύναμων δικαιοδοσιών.

3. Σημασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής (αντα)ασφαλιστικής βιομηχανίας

Στην απάντησή της, η Insurance Εurope επαναλαμβάνει τη σημασία των ανοιχτών αγορών αντασφάλισης για τη στήριξη του ανταγωνισμού και τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα. Ο κλάδος προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο αντίδρασης από άλλες δικαιοδοσίες, σε περίπτωση περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά αντασφαλιστών τρίτων χωρών στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά πιθανώς την αντασφάλιση της ΕΕ λιγότερο ελκυστική στο εξωτερικό.

4. Έμφαση στα οφέλη της διασυνοριακής αντασφάλισης

Η Insurance Εurope ζητά να αναθεωρηθεί η Δήλωση και η εκτίμηση επιπτώσεων για να τονιστεί η σημασία της παγκόσμιας πρόσβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των επιτευγμάτων όπως οι αποφάσεις ισοδυναμίας και η Καλυπτόμενη Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

5. Συνέπεια και σαφήνεια της προσέγγισης της EIOPA

Τέλος, η Insurance Εurope ζητά συνέπεια στην προσέγγιση της EIOPA στον τομέα της αντασφαλισης. Η ίδια η EIOPA προσδιόρισε την αντασφάλιση ως κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση του κενού ασφαλιστικής προστασίας, ωστόσο η δήλωση για την αντασφάλιση τρίτων χωρών μεταφέρει ένα διαφορετικό –και πιθανόν αντικρουόμενο– μήνυμα για την αντασφαλιση. Η διασυνοριακή αντασφάλιση και η πρόσβαση σε παγκόσμιο κεφάλαιο διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση του κενού προστασίας, και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη δήλωση.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»