Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Η ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ (2021) για την υγεία και την αποτίμηση της απόδοσης των συστημάτων υγείας

Δημοσίευση: 03/01/2022

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο ΟΟΣΑ έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή του (για το 2021) με τίτλο Health at a Glance 2021 (OECD INDICATORS), η οποία παρέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την υγεία των πληθυσμών και την απόδοση των συστημάτων υγείας στις χώρες-μέλη μέλη του ΟΟΣΑ και σε επιλεγμένες χώρες αναδυόμενων οικονομιών.

Γίνεται αναφορά στη κατάσταση της υγείας, στους παράγοντες κινδύνου για την υγεία, στη πρόσβαση και στη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και στους πόρους υγείας. Η ανάλυση βασίζεται στις πιο πρόσφατες συγκρίσιμες στατιστικές αναλύσεις εθνικών φορέων και αρχών και σε τρίτες πηγές. Περιέχει επίσης ένα κεφάλαιο επισκόπησης και σύγκρισης των επιδόσεων επιμέρους χωρών.

Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια στοιχεία αποτυπώνουν τα δεδομένα της έκθεσης που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021.

Β. ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. Θάνατοι από COVID-19 στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ

Οι θάνατοι λόγω COVID-19 ανήλθαν σε 2,5 εκ.

2. Εμβολιασμοί και εξέλιξη της πανδημίας

Οι εμβολιασμοί έχουν συμβάλει αποφασιστικά στο περιορισμό των θανάτων προσβληθέντων από τον COVID-19.

3. Εξελίξεις σε επίπεδο ψυχικής υγείας

Καταγράφεται σε σειρά χωρών δραματική αύξηση προβλημάτων ψυχικής υγείας, οι επιπτώσεις των οποίων είναι δύσκολο (και πρόωρο) να εκτιμηθούν.

4. Πίεση στα συστήματα υγείας λόγω πανδημίας

Λόγω COVID-19 καταγράφεται σοβαρή αδυναμία αντιμετώπισης περιστατικών υγείας άλλου τύπου.

5. Έκρηξη των δαπανών υγείας λόγω πανδημίας

Σε αντίθεση με το ΑΕΠ που στις περισσότερες χώρες κατέγραψε μείωση λόγων των lockdowns και της συνακόλουθης οικονομικής ασφυξίας, οι δαπάνες λόγω των έκτακτων αναγκών εξ αφορμής του CVID-19 έχουν εκτιναχθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται δημοσιονομικά.

6. Κάπνισμα, αλκοόλ και παχυσαρκία ως επιβαρυντικοί παράγοντες

Το κάπνισμα, η συχνή κατανάλωση αλκοόλ και η παχυσαρκία αποτελούν τους κύριους επιβαρυντικούς παράγοντες δημιουργίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Αναλυτικά στοιχεία στο γράφημα που ακολουθεί

HAG-2021-social-media-infographic

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. COVID-19

Ο αντίκτυπος του COVID-19 στην υγεία ήταν καταστροφικός, προκαλώντας το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως και συμπτώματα σε πολλούς που επιζούν, δίχως επί του παρόντος να έχουν εκτιμηθεί οι μακροχρόνιες επιπτώσεις τους. Επίσης έχει ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας ανά το κόσμο, που ήταν ήδη επιβαρυμένα και πριν από την πανδημία.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα εδώ

2. Δείκτες υγείας

Το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε στις περισσότερες χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ψυχική δυσφορία έχει αυξηθεί και οι μεγάλες ανισότητες στην υγεία εξακολουθούν να υφίστανται.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα εδώ

3. Παράγοντες κινδύνου

Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και η παχυσαρκία είναι η βασική αιτία πολλών χρόνιων παθήσεων και αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου και λόγω του COVID-19.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα  εδώ

4. Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

Παρά την ύπαρξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, τα εμπόδια στην πρόσβαση εξακολουθούν να υφίστανται, και οι επιπλέον ανάγκες λόγω  COVID-19 επιδρούν ανασταλτικά (παρεμποδίζουν) στην εξυπηρέτηση/κάλυψη των λοιπών υγειονομικών αναγκών των εχόντων ανάγκη.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα εδώ

5. Ποιότητα φροντίδας

Η ποιότητα της περίθαλψης βελτιώνεται όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα και δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα αποτελέσματα και τις εμπειρίες, όπως αυτές καταγράφονται και αποτυπώνονται στις έρευνες μέτρησης ικανοποίησης ασθενών.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα  εδώ

6. Δαπάνες υγείας

Πριν από την COVID-19, οι δαπάνες για την υγεία ανέρχονταν – κατά μέσο όρο – στο 8,8% του ΑΕΠ  στις χώρες του ΟΟΣΑ. Με την εμφάνιση του COVID 19, απότομες αυξήσεις στις δαπάνες υγείας σημειώθηκαν σε πολλές χώρες, ιδίως εντός της Ευρώπης.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα εδώ

7. Ανθρώπινο δυναμικό

Ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία σε όλες σχεδόν τις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά οι ελλείψεις και η υποστελέχωση εξακολουθούν να υφίστανται, πρόβλημα που έχει οξυνθεί εξ αφορμής του COVID-19.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα εδώ

8. Αγορά φαρμάκου

Τα φαρμακευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν – κατά μέσο όρο – περί το ένα έκτο των δαπανών για την υγεία. Ο στόχος είναι, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων,  η επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα εδώ

9. Γήρανση πληθυσμών

Τα συστήματα υγείας πρέπει να προσαρμόζονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού, στοχεύοντας  στη κάλυψη της ζήτησης για μακροχρόνια φροντίδα και σε μια ολοκληρωμένη, ανθρωποκεντρική  περίθαλψη.

Αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα εδώ

Δ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Δείκτες υγείας

1.1 Προσδόκιμο επιβίωσης

– Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 81,0 έτη | Ελλάδα: 81,7 έτη

– Χειρότερη επίδοση: 75,1 έτη | Καλύτερη επίδοση: 84,4 έτη

1. 2 Θνησιμότητα (θάνατοι ανά 100.000)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 199 | Ελλάδα: 179

Χειρότερη επίδοση: 40 | Καλύτερη επίδοση: 97

1. 3 Νοσηρότητα (% πληθυσμού με βάση χρόνιες παθήσεις)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 6,7% | Ελλάδα: 4,7%

Χειρότερη επίδοση: 13,5% | Καλύτερη επίδοση: 3,2%

1. 4 Αυτοαξιολόγηση φυσικής και ψυχικής υγείας (τα ποσοστά αφορούν πληθυσμό ηλικίας 15+ που εκτιμά το κακό επίπεδο της συνολικής του υγείας)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 8,5% | Ελλάδα: 6,6%

Χειρότερη επίδοση: 15,4% | Καλύτερη επίδοση: 1,3%

2. COVID-19

2.1 Θάνατοι (ανά 1.000.000 πληθυσμού)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 1.285,1 | Ελλάδα: 1.188,3

Χειρότερη επίδοση:  3.070,4 | Καλύτερη επίδοση: 5,4

2.2 Κρούσματα (100.000)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 8.392,3 | Ελλάδα: 6.169,7

Χειρότερη επίδοση:  15.841,7 | Καλύτερη επίδοση: 90,9

2. 3 Εμβολιασμoί (% εμβολιασθέντος πληθυσμού)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 60,0%  | Ελλάδα: 59,4%

Χειρότερη επίδοση: 33,6%  | Καλύτερη επίδοση: 85,2%

3. Παράγοντες κινδύνου

3.1 Κάπνισμα

 

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 16,5% | Ελλάδα: 24,9%

Χειρότερη επίδοση: 28,0% | Καλύτερη επίδοση: 4,2%

3.2 Αλκοόλ (κατανάλωση σε λίτρα)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 8,7 | Ελλάδα: 6,3

Χειρότερη επίδοση: 12,9 | Καλύτερη επίδοση: 1,3

3.3 Παχυσαρκία (% πληθυσμού)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 56,4% | Ελλάδα: 57,2%

Χειρότερη επίδοση: 75,2% | Καλύτερη επίδοση: 27,2%

3.4  Aτμοσφαιρική ρύπανση (θάνατοι ανά 100.000)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 29 | Ελλάδα: 55

Χειρότερη επίδοση: 73 | Καλύτερη επίδοση: 5

4. Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

4.1  Δυνατότητα

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 98,0% | Ελλάδα: 100,0%

Χειρότερη επίδοση: 80,6% / Καλύτερη επίδοση: 100,0%

4.2 Ικανοποίηση

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 71,0% |Ελλάδα: 38,0%

Χειρότερη επίδοση: 26,0% | Καλύτερη επίδοση: 93,0%

4.3 Οικονομική προστασία (προπληρωμές ως % της συνολικής δαπάνης)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 74,0% | Ελλάδα: 59,8%

Χειρότερη επίδοση: 49,3% | Καλύτερη επίδοση: 85,8%

5.  Πόροι συστημάτων υγείας

5.1 Δαπάνες (κατά κεφαλήν σε $ ΗΠΑ)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 4.087 | Ελλάδα: 2.319

Χαμηλότερη δαπάνη: 1.133 | Υψηλότερη δαπάνη: 10.948

5.2 Κλίνες (ανά 1.000 άτομα)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 4,4 | Ελλάδα: 4,2

Χειρότερη επίδοση: 1,0 | Καλύτερη επίδοση: 12,8

5.3 Ιατρικό δυναμικό (αριθμός ιατρών ανά 1,.000 άτομα)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 3,6 | Ελλάδα: 6,2

Χαμηλότερος αριθμός: 1,9 | Υψηλότερος αριθμός: 6,2

5.4 Νοσηλευτικό δυναμικό (αριθμός νοσηλευτών/τριών ανά 1,.000 άτομα)

Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 8,8 | Ελλάδα: 3,4

Χαμηλότερος αριθμός: 1,4 | Υψηλότερος αριθμός: 18,0

 

Πηγή: ΟΟΣΑ (10.2021), Health at a Glance 2021 (OECD INDICATORS)

Δείτε την έκθεση εδώ 

Πηγή: giorgoskassapis.wordpress.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Το Family Business Forum της KPMG, το συνέδριο θεσμός στο πεδίο των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα επιστρέφει στις 23 Απριλίου για 9η χρονιά

Κορυφαίοι επιχειρηματίες και ομιλητές με εξειδίκευση σε θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων θα συζητήσουν στο συνέδριο σημαντικά θέματα όπως η διακυβέρνηση, η

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»