Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Generali: Νέα οργανωτική δομή για την επιτυχία του σχεδίου LifeTime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη

Δημοσίευση: 24/06/2022
generali, China Insurance

Σε δημιουργία νέων διοικητικών θέσεων προχώρησε ο Όμιλος αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali, σε σημερινή συνεδρίαση υπό την προεδρία του Andrea Sironi, ενέκρινε τη νέα οργανωτική δομή του Ομίλου, όπως αυτή προτάθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Philippe Donnet.

Η νέα οργανωτική δομή έχει σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηρίξει πλήρως τις προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδίου «Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη».

Οι βασικoί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι:

  • η ενδυνάμωση του ρόλου της καθοδήγησης και του συντονισμού των κεντρικών γραφείων του Ομίλου προς όλες τις Επιχειρηματικές Μονάδες.
  • η ενίσχυση των μονάδων που έχουν ως σκοπό την επίτευξη των στόχων επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του σχεδίου και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.
  • η περαιτέρω ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οργανισμού μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής ESG του Ομίλου σε επενδύσεις και προϊόντα και μέσω του εμπλουτισμού τής κουλτούρας βιωσιμότητας εντός του Ομίλου.
  • ο επαναπροσδιορισμός τής οργανωτικής και γεωγραφικής εποπτείας των αγορών και των επιχειρηματικών τομέων που εμπλέκουν πολλές χώρες, με σκοπό τη διευκόλυνση του συντονισμού και των λειτουργικών συνεργιών.

Η οργανωτική δομή αξιοποιεί τη δύναμη της δεξαμενής ταλέντων του Ομίλου: η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Ομίλου (GMC) θα εργαστεί για να διασφαλίσει την επιτυχία του σχεδίου Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη.

Οι οργανωτικές αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 είναι οι ακόλουθες:

– Ο Marco Sesana, εν ισχύ Επικεφαλής για την Ιταλία και τα Global Business Lines, αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου, επιβλέποντας τις ακόλουθες λειτουργίες: Group Chief Transformation Officer, Group Chief Marketing & Customer Officer, Group Chief Investment Officer, Group Life & Health Insurance, Group P&C, Claims and Reinsurance and Group Sustainability and Social Responsibility.

– Ο Giancarlo Fancel, εν ισχύ Chief Risk Officer του Ομίλου, αναλαμβάνει Επικεφαλής για την Ιταλία. Ο Carlo Ferraresi, εν ισχύ Διευθύνων Σύμβουλος της Cattolica Assicurazioni, αναλαμβάνει Chief Risk Officer του Ομίλου και εντάσσεται στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ομίλου (GMC).

– Δημιουργείται νέα Επιχειρηματική Μονάδα που περιλαμβάνει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Ο Giovanni Liverani, εν ισχύ Επικεφαλής για την Γερμανία και την Αυστρία & προσωρινός CEE Officer, αναλαμβάνει  Διευθύνων Σύμβουλος Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας. Ο Stefan Lehmann, εν ισχύ Chief Business Officer Exclusive Sales στη Generali Γερμανίας, αναλαμβάνει Επικεφαλής για την Γερμανία και θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της νέας Επιχειρηματικής Μονάδας, ενώ, ταυτόχρονα, εντάσσεται και στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ομίλου (GMC).

– Ο Jaime Anchústegui επιβεβαιώθηκε ως CEO International. Η Διεθνής Επιχειρηματική Μονάδα επεκτείνει την περίμετρό της στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η συνολική της οργάνωση θα ανακοινωθεί αργότερα.

– Όλες οι παγκόσμιες επιχειρηματικές γραμμές -Generali Corporate and Commercial, Generali Employee Benefits και Arte Generali- συγκεντρώνονται κάτω από τη νέα Επιχειρηματική Μονάδα της Γαλλίας, την Europ Assistance και Global Business Lines, με Επικεφαλής τον Jean-Laurent Granier.

Από σήμερα, ο Simone Bemporad, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου, αναλαμβάνει επίσης τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου του Ομίλου, και ο Antonio Cangeri, Γενικός Σύμβουλος του Ομίλου, εντάσσεται στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ομίλου (GMC).

Επισυνάπτεται το νέο οργανόγραμμα του Ομίλου Generali, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της Επιτροπή Διαχείρισης του Ομίλου (GMC) που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»