Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

EIOPA: Τέλος στις πρακτικές διαφορικής τιμολόγησης σε κλάδους ασφάλισης ζημιών

Δημοσίευση: 20/03/2023
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Εποπτική δήλωση σχετικά με τις διαφοροποιημένες τιμολογιακές πρακτικές δημοσίευσε την περασμένη βδομάδα η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), με στόχο την εξάλειψη των στρατηγικών καθορισμού τιμών που οδηγούν στην άδικη μεταχείριση των πελατών.

Το κόστος που πληρώνουν οι πελάτες για ασφαλιστική κάλυψη αντικατοπτρίζει συνήθως το ατομικό προφίλ κινδύνου και το συνολικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο, ορισμένοι οργανισμοί προσαρμόζουν τις τιμές με βάση χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται ούτε με τους υποκείμενους κινδύνους ούτε με το κόστος της υπηρεσίας.

Τα μεγάλα σύνολα δεδομένων και τα ολοένα και πιο εξελιγμένα εργαλεία και τεχνολογίες ανάλυσης τους, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης τιμολόγησης σε μεγάλη κλίμακα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα προϊόντα στα οποία οι αυξήσεις ασφαλίστρων πραγματοποιούνται επανειλημμένα για λόγους που δεν σχετίζονται με τους κινδύνους ή το κόστος της υπηρεσίας. Οι πρακτικές αυτές επηρεάζουν άδικα ευάλωτους πελάτες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα και τα άτομα με περιορισμένο ψηφιακό γραμματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η εποπτική δήλωση της EIOPA αποσαφηνίζει τις εποπτικές προσδοκίες για την πρόληψη αθέμιτων διαφοροποιημένων τιμολογιακών πρακτικών.

Η δήλωση υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) ενεργούν πάντοτε με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους. Η δήλωση υπογραμμίζει επίσης ότι οι διαδικασίες εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές τιμολόγησης και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω τεχνικές δεν επηρεάζουν αρνητικά τους πελάτες.

Με βάση τα ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί φορείς μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν εκπτώσεις ασφαλίστρων για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν πελάτες, αλλά θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή μέτρα διακυβέρνησης και εποπτείας των προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες δεν τυγχάνουν άδικης μεταχείρισης. Επιπλέον, η εποπτική δήλωση προσδιορίζει ορισμένες πρακτικές «καθορισμού των τιμών» που δεν συμμορφώνονται με τον σχετικό κανονισμό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε επαναλαμβανόμενες αυξήσεις ασφαλίστρων με βάση τη χαμηλή τάση του πελάτη να ψωνίζει ή να αλλάζει πάροχο λόγω αυξήσεων των τιμών.

Η EIOPA αναμένει από τις αρμόδιες αρχές να αξιολογήσουν την επάρκεια και τη δικαιοσύνη των διαδικασιών εποπτείας και διακυβέρνησης των προϊόντων, των διαδικασιών πωλήσεων, του υλικού μάρκετινγκ και επικοινωνίας των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και των καταγγελιών των πελατών σχετικά με τις διαφοροποιημένες πρακτικές τιμολόγησης, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Η EIOPA θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αγορά και μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων όταν εντοπίζει ζημία των καταναλωτών.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»