Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

EIOPA: Stress test σε 44 ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη! Ποια εταιρία εκπροσωπεί την Ελλάδα;

Δημοσίευση: 10/05/2021
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Τα stress tests εξετάζουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς σε περίπτωση δυσμενών χρηματοοικονομικών και οικονομικών συνθηκών, διαπιστώνοντας τις ευπάθειες της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, το stress test του 2021 επικεντρώνεται σε ένα παρατεταμένο σενάριο COVID-19 – σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το σενάριο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, οι οποίες επηρεάζουν την εμπιστοσύνη παγκοσμίως και παρατείνουν την οικονομική συρρίκνωση. Το stress test θα αξιολογήσει τόσο τον αντίκτυπο στο κεφάλαιο όσο και τη θέση ρευστότητας των εταιριών στο πεδίο εφαρμογής.

Οι στόχοι του stress test 2021 είναι:

  • Να εκτιμήσει την ανθεκτικότητα των συμμετεχόντων σε δυσμενή σενάρια από τη σκοπιά του κεφαλαίου και της ρευστότητας για να παρέχει στους επόπτες πληροφορίες σχετικά με το αν οι ασφαλιστικές είναι σε θέση να αντέξουν σε σοβαρές αλλά ρεαλιστικές καταστροφές.
  • Να εξετάσει πιθανές συστάσεις προς τον κλάδο και να επιτρέψει στους επόπτες να συνεργαστούν με τις ασφαλιστικές για πιθανές διορθωτικές ενέργειες
  • Να συμπληρωθεί η μικροπροληπτική αξιολόγηση με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στον ασφαλιστικό τομέα που προκλήθηκαν από εκτεταμένες αντιδράσεις στα προβλεπόμενα σοκ.
  • Η άσκηση του 2021 περιλαμβάνει 44 ευρωπαϊκές (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις: οι εταιρίες επιλέχθηκαν με βάση το μέγεθος, την κάλυψη της αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν (κλάδος ζωής και γενικών), τον αριθμό των αντιπροσωπευόμενων δικαιοδοσιών και την κάλυψη της τοπικής αγοράς. Συνολικά, το δείγμα στόχος, που καθορίστηκε σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, καλύπτει το 75% της αγοράς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου βάσει των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της Solvency II.

EIOPA: Stress test σε 44 ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη! Ποια εταιρία εκπροσωπεί την Ελλάδα;

Η EIOPA μέσω Ερωτήσεων και Απαντήσεων παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις στους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα του stress test προγραμματίζονται να δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο του 2021.

Ο Peter Braumüller, Αντιπρόεδρος της EIOPA, δήλωσε: «Αυτό το stress test έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αξιολογεί την ανθεκτικότητα των θέσεων φερεγγυότητας και ρευστότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών έναντι ενός δυσμενούς σεναρίου που θα μπορούσε να υλοποιηθεί μετά την οικονομική κρίση και μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας. Το σενάριο αντικατοπτρίζει σοβαρά αλλά εύλογα σοκ και θα φέρει αποτελέσματα που θα ρίξουν φως στην ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού τομέα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της άσκηση δεν πρέπει να θεωρούνται επιτυχία ή αποτυχία».

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»