Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Η EIOPA εκδίδει γνώμη σχετικά με την ανάθεση εποπτείας ομίλου μεταξύ δύο εθνικών εποπτικών αρχών

Δημοσίευση: 04/07/2023
eiopa

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε σήμερα γνώμη σχετικά με μια συμφωνία εξουσιοδότησης μεταξύ δύο εθνικών εποπτικών αρχών, της Γενικής Διεύθυνσης Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) και της De Nederlandsche Bank NV (DNB).

Η γνώμη αφορά την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εποπτείας ομίλου του Αegon NV Group (Aegon), ενός ασφαλιστικού ομίλου που επί του παρόντος εποπτεύεται από την DNB και δραστηριοποιείται στην Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2023, η Αegon ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταφέρει τη νόμιμη έδρα της σε τρίτη χώρα και παράλληλα ολοκλήρωσε την πώληση όλων των ασφαλιστικών της επιχειρήσεων στην Ολλανδία. Με αυτή την αλλαγή η Aegοn δεν θα διαθέτει πλέον καμία ασφαλιστική επιχείρηση στην Ολλανδία.

Με βάση τους κανόνες Solvency II, ο ρόλος της εποπτείας της Αegon θα μεταβεί από την DNB στο DGSFP για την περίοδο μεταξύ της πώλησης και της αλλαγής έδρας. Ωστόσο, και η DNB και η DGSFP συμφωνούν ότι η DNB θα συνεχίσει να ασκεί ομαδική επoπτεία για μια περίοδο έξι μηνών. Αυτό συμβαίνει για να διασφαλιστεί η συνοχή και η βέλτιστη χρήση της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ανάμεσα στις εθνικές εποπτικές αρχές, καθώς και για λόγους οικονομιών κλίμακας.

Η EIΟPA εκτιμά ότι αυτή η ανάθεση αρμοδιοτήτων εποπτείας θα διασφαλίσει μια αποτελεσματική, συνεκτική και συνεπή επoπτεία για τον όμιλο Aegon. Επιπλέον, θα διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων επoπτείας όπως επίσης και η επαρκής προστασία των αντισυμβαλλομένων.

Συνολικά, η EIΟPA θεωρεί ότι η προτεινόμενη αναδιοργάνωση της επoπτείας είναι δικαιολογημένη και αναλογική, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτή η αλλαγή θα εξασφαλίσει τη συνέπεια της επoπτείας της Aegοn και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου, προστατεύοντας τα συμφέροντα των εμπλεκομένων.

Διαβάστε ολόκληρη την γνώμη εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»