Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

ΕΑΕΕ: Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 1ο τετράμηνο του 2023

Παραγωγή ασφαλίστρων ΕΑΕΕ

Σημαντική αύξηση σημειώνεται στην παραγωγή ασφαλίστρων για το 1ο τετράμηνο του 2023 (Ιανουάριος – Απρίλιος) με το σύνολο των ασφαλίστρων να φτάνει σε ποσοστό +8,5%  έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2022 σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ. Αντίστοιχα ο κλάδος Ζωής κατέγραψε άνοδο της τάξης του +6,7% ενώ ο κλάδος Ζημιών +10,2%.

Αναλυτικότερα:

ΕΑΕΕ: Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 1ο τετράμηνο του 2023

Η ανωτέρω αποτύπωσης της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

ΕΑΕΕ: Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 1ο τετράμηνο του 2023 ΕΑΕΕ: Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 1ο τετράμηνο του 2023

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ και το σχετικό infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα