Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.: Νέα προγράμματα ασφάλισης ρυμουλκούμενων

Με συνέπεια στην επικαιροποίηση των ασφαλιστικών της παροχών προς τους συνεργάτες και προς τους ασφαλισμένους, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική δημιούργησε δυο νέα ασφαλιστικά προγράμματα αποκλειστικά για τα ρυμουλκούμενα οχήματα.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2805/2021, όλα τα ρυμουλκούμενα (trailers), αποκτούν τη δική τους πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας ώστε να μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία από οποιοδήποτε όχημα φέρει τις προδιαγραφές για τη ρυμούλκησή τους. Όλα τα trailers θα πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά με ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία τους έναντι τρίτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η  ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. δημιούργησε δυο νέα ασφαλιστικά προγράμματα, αποκλειστικά για τα ρυμουλκούμενα – trailers. Το My Dynamis Private Trailer αφορά στην ασφάλιση ρυμουλκούμενου από ΕΙΧ ενώ το My Dynamis Truck Trailer αφορά στην ασφάλιση ρυμουλκούμενου από ΦΙΧ ή από ΦΙΧ ΑΓΡ.

Τα νέα προγράμματα είναι ήδη διαθέσιμα στους συνεργάτες στην πλατφόρμα Dynamis Navins Web μέσω της οποία καταρτίζονται και οι εξατομικευμένες ασφαλιστικές προτάσεις.

Η υπόσχεση της ΔΥΝΑΜΙΣ για συνέπεια, στήριξη και συμπόρευση με τους συνεργάτες είναι διαχρονική, για αυτό και η εταιρεία θα συνεχίσει να δημιουργεί καινοτόμες, διαφανείς και προσιτές ασφαλιστικές προτάσεις.

Διαβάστε Ακόμα