Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ξεκινάνε οι διαδικασίες για την αποζημίωση στους δικαιούχους από ασφαλίσεις κατά ζημιών της COMMERCIAL VALUE | Δείτε τι χρειάζεται

Δημοσίευση: 26/05/2023
COMMERCIAL VALUE AAE, αποζημιώσεις, δικαιολογητικά

Ανακοινώνεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE ότι από την 1η Ιουνίου 2023 ξεκινά η διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών προς πιστοποίηση – επικαιροποίηση απαιτήσεων και εν συνεχεία προσωρινών διανομών στους δικαιούχους ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος όπως αυτή καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Οι προσωρινές διανομές θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολικής απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά σε δικαιούχους ασφαλίσματος (ασφαλισμένους ή ζημιωθέντες) από ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, τους οποίους υποχρεούται να αποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Για  την ένταξη στη διαδικασία των προσωρινών διανομών, οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ). Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν ή να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους από 01/06/2023 στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 11528. Εναλλακτικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email info@aspisliquidation.gr.

Το πρόσωπο στο οποίο θα πιστωθούν τα ποσά και το οποίο οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ) είναι το πρόσωπο που έχει ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος από τα όργανα της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (ή που μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης κατέστη δικαιούχος απαίτησης) ή το πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζει ως δικαιούχο η τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι κατά τη διαδικασία της καταβολής θα καταβληθεί ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το ενεργητικό των γενικών κλάδων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας.

Ανακοινώσεις, ενημερώσεις και διευκρινίσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι ασφαλισμένοι για τυχόν απορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 211 4111215,  211 4111656-657,  211 4110942,  211 4111856.

Παρακαλούμε κατεβάστε παρακάτω την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986 ανά μορφή προσώπου δικαιούχου, που θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή  άλλη δημόσια αρχή. Εναλλακτικά συμπληρώνετε το ίδιο κείμενο σε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»