Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ατζέντα ESG και Ασφάλιση: Ιστορία με παρελθόν, παρόν και μέλλον

Δημοσίευση: 10/08/2021
Από τη δεκαετία του 70’ έχουν αλλάξει πολλά, η επιχειρηματική φιλοσοφία εμπλουτίζεται με μεταβλητές πέραν των αμιγώς οικονομικών, η δε υιοθέτηση των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματική στρατηγική αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Τα κριτήρια αυτά είναι

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Φαντάζει πολύ μακρινή η εποχή που ο Μ. Friedman διεκήρυττε, ότι η μοναδική ευθύνη της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων που αυξάνουν τα κέρδη των μετόχων, και ότι οι διοικούντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των μετόχων.

Από τη δεκαετία του 70’ έχουν αλλάξει πολλά, η επιχειρηματική φιλοσοφία εμπλουτίζεται με μεταβλητές πέραν των αμιγώς οικονομικών, η δε υιοθέτηση των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματική στρατηγική αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Τα κριτήρια αυτά είναι

 • Περιβαλλοντικά (Environmental),
 • Κοινωνικά (Social)
 • Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)

Στην ουσία το ESG αναφέρεται στους τρεις βασικούς παράγοντες μέτρησης των ηθικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας επιχειρηματικής δράσης.

 • Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος. Εξετάζονται ζητήματα όπως σεβασμός στο περιβάλλον, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εκλύσεις CO2, μόλυνση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα.
 • Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Εξετάζονται δηλαδή ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων κλπ.
 • Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με την ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.

Ατζέντα ESG και Ασφάλιση

Η ατζέντα ESG έχει εισχωρήσει δυναμικά στο κόσμο των επενδύσεων (αναλυτικά εδώ), αντίθετα η ασφάλιση χαρακτηρίζεται ως ένας ‘’latecomer’’ στο κόσμο του ESG, ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες στη προσπάθεια προώθησης και ενσωμάτωσης της ατζέντας ESG στην επιχειρηματική του φιλοσοφία.

Στα πλαίσια της διερεύνησης του οδοιπορικού της ασφαλιστικής αγοράς για την προώθηση και ενσωμάτωση της ατζέντας ESG, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα κάτωθι κομβικά σημεία:

 1. 2004 – τον Ιανουάριο του 2004, ο Kofi Annan, Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε., απέστειλε επιστολή-πρόσκληση σε περισσότερους από πενήντα Διευθύνοντες Συμβούλους μεγάλων οικονομικών οργανισμών, να συμμετάσχουν σε μια κοινή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην εξεύρεση τρόπων ενσωμάτωσης της ατζέντας ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένα χρόνο αργότερα, αυτή η πρωτοβουλία οδήγησε στη σύνταξη της έκθεσης με “Who Cares Wins”, βασικό συμπέρασμα της οποίας απετέλεσε η διαπίστωση ότι η υιοθέτηση/ενσωμάτωση της ατζέντας ESG θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα έχει ευεργετικές συνέπειες για τις κοινωνίες. Τέσσερα από τα εικοσιτρία επιχειρηματικά σχήματα που συμμετείχαν στη σύνταξη της συγκεκριμένης έκθεσης είναι global players-ασφαλιστικές εταιρείες.
 2. 2006 – Η Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ασφάλισης των Η.Π.Α. (The National Association of Insurance Commissioners/NAIC) ίδρυσε την Climate Change and Global Warming Task Force για την μελέτη της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
 3. 2010 – Η Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ασφάλισης των Η.Π.Α. υιοθέτησε την διαδικασία Climate Risk Disclosure Survey, η οποία σήμερα είναι σε ισχύ, μεταξύ άλλων, στη Ν. Υόρκη και στην Καλιφόρνια.
 4. 2012 – Το  περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. (United Nations Environment Programme/UNEP) Principles for Sustainable Insurance/PSI υιοθετήθηκε από το παγκόσμιο ασφαλιστικό φόρουμ της International Insurance Society.
 5. 2015 -To Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Financial Stability Board/FSB) , στο οποίο υπάρχει ισχυρή ασφαλιστική παρουσία, ίδρυσε την Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
  2015 – Ιδρύθηκε το Insurance Development Forum, μια επιχειρηματική συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Ο.Η.Ε. και άλλων διεθνών φορέων.
 6. 2015 – Η βρετανική αρχή PRA (Prudential Regulatory Authority) δημοσίευσε την μελέτη/έκθεση The Impact of Climate Change on the UK Insurance Sector.
 7. 2015 – Ο Ο.Η.Ε. υιοθέτησε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals/SDGs.
 8. 2016 – Ο Ο.Η.Ε. ανέλαβε τη χορηγία του Sustainable Insurance Forum, μιας οργάνωσης αποτελούμενης από 30 ασφαλιστικούς επόπτες, της οποίας η κύρια αποστολή είναι η μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την υιοθέτηση της ατζέντας ESG.
 9. 2016 – O Επίτροπος Ασφάλισης της πολιτείας της Καλιφόρνιας κάλεσε τους ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη πολιτεία να εγκαταλείψουν τις επενδύσεις σε θερμικό άνθρακα και να τις αντικαταστήσουν με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 10. 2018 – H Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (Εuropean Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA), εξέδωσε τις πρώτες συστάσεις της σχετικά με την ενσωμάτωση των αρχών της ατζέντας ESG στο ρυθμιστικό σύστημα της Solvency II.
 11. 2019 – Τέθηκε σε ισχύ η Sustainable Finance Disclosure Regulation της Ε.Ε.
 12. 2019 – Η βρετανική αρχή PRA ξεκίνησε ασφαλιστικά stress tests τα οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνουν σενάρια που σχετίζονται με κλιματικές παραμέτρους.
 13. 2020 – Η Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ασφάλισης των Η.Π.Α. ίδρυσε την Climate and Resiliency Task Force.
 14. 2020 – To υπουργείο Ασφάλισης της πολιτείας της Καλιφόρνιας προχώρησε μετά από σχετική έρευνα στη δημιουργία βάσης δεδομένων 400 ‘’βιώσιμων’’ ασφαλιστικών προïόντων.
 15. 2020 – H EIOPA εξέδωσε μια γνωμοδότηση σχετικά με την εποπτεία της χρήσης σεναρίων κλιματικής αλλαγής στην εκτίμηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας (Own Risk and Solvency Assessment/ORSA), η οποία θα επικαιροποιηθεί την άνοιξη του 2011. Η EIOPA αναμένει από τις εθνικές εποπτικές αρχές να συλλέγουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για να πραγματοποιήσουν εποπτική επισκόπηση της ανάλυσης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων για την κλιματική αλλαγή στην ORSA.
 16. 2021 – Η Τράπεζα της Αγγλίας θα διενεργήσει διετές διερευνητικό test  για να ελέγξει την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων της χώρας σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Η προσπάθεια “αποκρυπτογράφησης” των σχετικών μηνυμάτων και άντλησης απτών διαπιστώσεων μας οδηγεί στα παρακάτω:

 • η εξισορρόπηση των συμφερόντων μετόχων και λοιπών ενδιαφερομένων είναι κάτι, όχι μόνο επιθυμητό αλλά και αναγκαίο,
 • η ενσωμάτωση της ατζέντας ESG δεν αποτελεί αγώνα ταχύτητας αλλά μαραθώνιο, η επιτυχία συνίσταται στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε οργανισμού,
 •  η ενσωμάτωση της ατζέντας ESG αναδεικνύει τα θετικά οικονομικά μεγέθη ενός οργανισμού, όπως αυτά απεικονίζονται στις κατ΄ιδίαν οικονομικές καταστάσεις,
 • η ενσωμάτωση της ατζέντας ESG κινητοποιεί τους εργαζόμενους, αποτελώντας μέσο αυτοβελτίωσης,
 • η ενσωμάτωση της ατζέντας ESG ενδυναμώνει την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού, συντελώντας στη βελτίωση της συνολικής του εικόνας σε κοινωνικό επίπεδο

Αναδημοσίευση: https://giorgoskassapis.wordpress.com/2021/05/06/%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1-esg-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5/

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»