Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Πρέπει να καλυφθεί το ασφαλιστικό κενό προστασίας | Κοινή δήλωση της EIOPA & ECB

Δημοσίευση: 25/04/2023
EIOPA ECB κλιματική αλλαγή

Η EIOPA και η ECB δημοσίευσαν κοινό έγγραφο συζήτησης με στόχο την κάλυψη του ασφαλιστικού κενού προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών και ειδικότερα καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή που παρατηρείται σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρονται σε ενέργειες και πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της υιοθέτησης και της αποτελεσματικότητας της ασφάλισης για κλιματικές καταστροφές, ενώ παράλληλα δημιουργούν κίνητρα για προσαρμογή και μείωση των κλιματικών κινδύνων.

Παράλληλα αυτές οι δράσεις απαιτούν την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Χωρίς δράση, το ασφαλιστικό χάσμα θα μπορούσε να διευρυνθεί. Τα έντονα και συχνά καταστροφικά γεγονότα που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, οδηγούν σε υψηλότερα ασφάλιστρα και επηρεάζουν την προσφορά πιστώσεων από τράπεζες σε τομείς υψηλού κινδύνου.

Όσο αυξάνονται αυτά τα ποσά, όλο και λιγότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις ασφαλίζονται.

Όπως αναφέρει το έγγραφο:

  • Μόνο το ένα τέταρτο των απωλειών της ΕΕ από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα είναι επί του παρόντος ασφαλισμένες. Το χάσμα αναμένεται να διευρυνθεί όσο αυξάνεται ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής
  • Το ασφαλιστικό χάσμα εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
  • Η EIOPA και η ΕΚΤ σκιαγραφούν επιλογές πολιτικής για την προώθηση της ασφάλισης για κλιματικές καταστροφές

 

Ο Αντιπρόεδρος της ECB Λουίς ντε Γκίντος δηλώνει:

«Πρέπει να αυξήσουμε την απορρόφηση της ασφάλισης για κλιματικές καταστροφές για να περιορίσουμε τον αυξανόμενο αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα»,

«Ωστόσο, για να μειώσουμε τις απώλειες καταρχάς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια ομαλή και ταχεία πράσινη μετάβαση θα συμπληρώνεται από αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή».

Η Πρόεδρος της EIOPA, Petra Hielkema, προσθέτει:

«Η ασφάλιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των επιχειρήσεων και των ανθρώπων από τις απώλειες από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, παρέχοντας γρήγορα τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση. Για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την κοινωνία μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία του αυξανόμενου κενού ασφαλιστικής προστασίας προτείνοντας και βρίσκοντας κατάλληλες λύσεις».

Επί του παρόντος, μόνο το ένα τέταρτο περίπου όλων των απωλειών από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλισμένο. Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό είναι κάτω από 5%Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι πολλοί άνθρωποι υποτιμούν το κόστος των ζημιών που σχετίζονται με το κλίμα. Μερικοί επίσης αποφεύγουν την ασφάλιση, προτιμώντας να βασίζονται στην κρατική υποστήριξη. Καθώς οι φυσικές καταστροφές γίνονται πιο συχνές και πιο σοβαρές, το κόστος ασφάλισης αναμένεται να αυξηθείΟρισμένοι ασφαλιστές μπορεί να μειώσουν την κάλυψη κινδύνου ή να σταματήσουν να παρέχουν ορισμένους τύπους ασφάλισης καταστροφών, γεγονός που θα διεύρυνε περαιτέρω το ασφαλιστικό χάσμα.

Η έλλειψη ασφάλισης για την κλιματική καταστροφή μπορεί να επηρεάσει την οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εάν οι ζημίες δεν καλύπτονται από ασφάλιση, η ταχύτητα με την οποία τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους μειώνεται, επιβραδύνοντας την οικονομική ανάκαμψη. Οι μόνιμες διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε διαρροές από τη μια επιχείρηση στην άλλη και να επηρεάσουν την ικανότητα των εταιρειών να αποπληρώνουν δάνεια, αυξάνοντας έτσι την έκθεση των τραπεζών στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, η οικονομική θέση των κυβερνήσεων μπορεί να αποδυναμωθεί εάν χρειαστεί να παράσχουν ανακούφιση για την κάλυψη των ανασφάλιστων ζημιών.

Για την προώθηση της ασφαλιστικής κάλυψης, η EIOPA και η ECB προτείνουν οι ασφαλιστές να σχεδιάσουν τις πολιτικές τους ώστε να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τον κίνδυνο, για παράδειγμα χορηγώντας εκπτώσεις για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού ή προσαρμογής. Για τη στήριξη της συνολικής προσφοράς ασφάλισης, η χρήση ομολόγων καταστροφής θα μπορούσε να αυξηθεί για να μετακυλιστεί μέρος του κινδύνου στους επενδυτές της κεφαλαιαγοράς.

Στο ίδιο πνεύμα, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και backstops για να καλύψουν εν μέρει το κόστος που ενδέχεται να επιβαρυνθούν οι ασφαλιστές σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών. Για να προστατευθούν και να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κονδύλια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να παρέχουν ισχυρά κίνητρα για τη μείωση των κινδύνων.

Το κοινό έγγραφο συζήτησης αποτελεί μέρος της ατζέντας βιώσιμης χρηματοδότησης της EIOPA και του έργου της για τη βελτίωση της συνολικής κατανόησης των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Το έγγραφο στοχεύει να ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστεί το χάσμα προστασίας της κλιματικής ασφάλισης. Η EIOPA και η ΕΚΤ θα συλλέξουν σχόλια σχετικά με τις επιλογές πολιτικής και θα τις συζητήσουν επίσης σε ένα εργαστήριο με ρυθμιστικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, ασφαλιστές και ακαδημαϊκούς στις 22 Μαΐου 2023.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΕΣΠΑ: Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που έρχονται από Σεπτέμβριο – Νέα προγράμματα για υφιστάμενες μικρομεσαίες και startups

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η προδημοσίευση της νέας δράσης του ΕΣΠΑ που πρόκειται να ξεκινήσει εντός της χρονιάς για τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έναν

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»