Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ποιες οι επιπτώσεις της κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα για την ασφαλιστική βιομηχανία;

Δημοσίευση: 08/12/2021
εφοδιαστική αλυσίδα

Είναι γεγονός ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού δέχθηκαν πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 ως μια αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID-19. Παρόλο που πολλοί τομείς της οικονομίας έχουν ανακάμψει από την ξαφνική διακοπή των εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι βιομηχανίες που σχετίζονται με τις μεταφορές αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθούν να λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα. Μάλιστα οι κυβερνήσεις μεγάλων οικονομιών, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αναμένουν ότι η κρίση θα επεκταθεί έως το 2022.

«Αρχικά, τα παρατεταμένα lockdown επέφεραν μείωση στην παραγωγική ικανότητα και την προσφορά», αναφέρει η Robyn Anderson, δικηγόρος της Lathrop GPM. «Ταυτόχρονα, η συμπεριφορά των καταναλωτών άλλαξε, με πολλούς ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι και να καταναλώνουν αγαθά σε ιδιωτικούς χώρους, γεγονός που προκάλεσε ανισορροπίες μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς, κάτι το οποίο έγινε αντιληπτό ακόμη και από τους καταναλωτές.

Όμως, παρόλο που η προσφορά και η ζήτηση έχουν συγχρονιστεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να χρήζουν διευθέτησης αναφορικά με τις διανομές των αγαθών. Τα μεγάλα λιμάνια εξακολουθούν να κλείνουν περιστασιακά λόγω επιδημιών, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού εξακολουθούν να υφίστανται, ενώ παράλληλα το λειτουργικό κόστος εκτοξεύεται. Όλα αυτά μπορούν να προσθέσουν πίεση και καθυστέρηση σε ένα τεταμένο, παγκόσμιο σύστημα».

Αυτά είναι απλώς τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκαλούνται από την πανδημία. Οι «τυπικοί» διακόπτες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές και οι τυφώνες, εξακολουθούν να υπάρχουν και μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώνονται λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την Anderson, το πρώτο βήμα για την αποφυγή των κινδύνων είναι η πλήρης κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των τρωτών σημείων της. Ορισμένες εταιρείες αξιοποιούν τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσουν καλύτερα τις λεπτομέρειες και τους κινδύνους σε πραγματικό χρόνο. Όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απλοποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Λόγω της πανδημίας, ορισμένες επιχειρήσεις απομακρύνονται από την άμεσης κατασκευής, ενώ άλλες στρέφονται σε έκτακτους υπαλλήλους για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

«Όταν προκαλούνται διακοπές στην λειτουργία τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσπαθούν να μετατοπίσουν τον κίνδυνο είτε μέσω συμβατικών μεταβιβάσεων κινδύνου είτε μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης» τονίζει η Anderson. «Μια κλασική επιλογή ασφάλισης, για παράδειγμα, θα ήταν η κάλυψη ενδεχόμενης διακοπής εργασιών σε ένα συμβόλαιο ακινήτων. Αυτή η ασφάλιση ισχύει ακόμη και αν ο ασφαλισμένος δεν υποστεί άμεση περιουσιακή απώλεια ή ζημία. Ενεργοποιείται εάν ένας προμηθευτής ή πελάτης έχει υλική υλική ζημιά που στη συνέχεια προκαλεί διακοπή κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, επηρεάζοντας την επιχείρηση του ασφαλισμένου. Αυτός ο τύπος κάλυψης λειτουργεί καλά όταν φυσικά γεγονότα όπως πλημμύρες ή πυρκαγιές προκαλούν διακοπή στην εφοδιαστική αλυσίδα.»

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την πανδημία, η κάλυψη ενδεχόμενης διακοπής εργασιών είναι ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούνται οι δικαστικές αρχές προκειμένου να αποφασίσουν εάν η κάλυψη παραμένει σε ισχύ.

«Με τον COVID-19, πολλά δικαστήρια έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη να απαντήσουν εάν η παρουσία του ιού σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι «φυσική» ζημιά στην ιδιοκτησία». «Μερικά δικαστήρια είπαν ναι, ή τουλάχιστον ίσως, και πολλά είπαν όχι, πράγμα που σημαίνει ότι η κάλυψη ενδεχόμενης διακοπής της επιχείρησης δεν θα ισχύει εάν η διακοπή οφείλεται αποκλειστικά σε ξέσπασμα και κλείσιμο του COVID-19, για παράδειγμα» σημειώνει η Anderson.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε ότι οι εταιρείες που είχαν ασφαλιστική κάλυψη διακοπής εργασιών και αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους λόγω της πανδημίας δικαιούνται να αποζημιωθούν από τους ασφαλιστές.

«Υπάρχουν άλλες πιθανές ασφαλιστικές επιλογές που είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απαιτούν απόδειξη φυσικής ζημιάς, αλλά αυτές οι καλύψεις είναι λιγότερο συνηθισμένες, λιγότερο τυποποιημένες και συχνά πιο δαπανηρές», δηλώνει η Anderson. “Όπως πάντα, η επικοινωνία με έναν έμπειρο μεσίτη και η προσεκτική εξέταση οποιασδήποτε προτεινόμενης γλώσσας πολιτικής είναι το κλειδί για να βεβαιωθείτε ότι η κάλυψη ταιριάζει στις ανάγκες της εταιρείας.”

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, η κάλυψη διακοπής εργασιών εν μέσω της πανδημίας εξακολουθεί να είναι ως επί το πλείστον αχαρτογράφητη περιοχή, με αβεβαιότητα σχετικά με το εάν μια αξίωση μπορεί να καλυφθεί, καθώς και ως προς την έκταση της αποζημίωσης.

«Οι διατάξεις της λειτουργικής πολιτικής και οι διάφορες εξαιρέσεις είναι εμφανώς δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν και τα δικαστήρια έχουν αντιμετωπίσει την ερμηνεία και την εφαρμογή τους. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ερμηνευτεί μια πολιτική μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη νομοθεσία που διέπει. Παρόλο που η κάλυψη μπορεί να είναι αναπόφευκτη σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι συνετό να ληφθούν υπόψη οι μη δικαστικές επιλογές. Η συμβολή των υπηρεσιών ενός έμπειρου διαμεσολαβητή για να βοηθήσει στις συζητήσεις διευθέτησης μπορεί επίσης να είναι μια καλή επένδυση και μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση για την επίτευξη συμβιβασμού χωρίς προσφυγή».

Εν αναμονή μιας νέας κρίσης της αλυσίδας εφοδιασμού, η Anderson συμβούλεψε τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν προληπτικά τις συμβάσεις τους με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα δικά τους ασφαλιστήρια συμβόλαια και να επαναπροσδιορίσουν το εύρος των καλύψεών τους.

«Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες αναφοράς και απόδειξης ζημιών και έχετε μια διαδικασία για την τεκμηρίωση τόσο των απωλειών όσο και των προσπαθειών για τον μετριασμό της απώλειας», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Πολλές καλές λογιστικές εταιρείες ειδικεύονται στον υπολογισμό και την τεκμηρίωση ζημιών και απαιτήσεων περιουσίας, διακοπής εργασιών και ενδεχόμενης διακοπής εργασιών».

Με πληροφορίες από insurancebusinessmag.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Ο ΣΕΜΑ ζητά από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος να χρησιμοποιείται ο όρος «BROKER» αποκλειστικά για τους Μεσίτες Ασφαλίσεων και όχι για άλλες κατηγορίες διαμεσολάβησης

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4583/2018 (άρθρα 4.1.6 και 5.4.5) και την πρόσφατη

Αύριο Σάββατο 21/01/2023 στις 11:30π.μ. στο Valis Resort & Spa στην Αγριά του Βόλου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. της ΠΟΑΔ. 

Οι οκτώ τρόποι με τους οποίους θα συμβάλει η ΠΟΑΔ στην εφαρμογή του Νέου Νόμου 5116/2024 για την ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των φυσικών καταστροφών

Με ποιον τρόπο θα συμβάλει η ΠΟΑΔ στην εφαρμογή του Νέου Νόμου 5116/2024 για την ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»