Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων: Ποιο το κυρίαρχο κανάλι διανομής στην Ελλάδα;

Δημοσίευση: 17/10/2022

Νέα μελέτη για τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων του 2021 δημοσίευσε η ΕΑΕΕ αντλώντας στοιχεία από 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της Ενωσης με καθεστώς εγκατάστασης, τα οποία εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 90% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα μεταφερόμενα εμπορεύματα περιλαμβάνονται όλα τα είδη μεταφερόμενων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών. Ο κλάδος ασφαλίζει κάθε ζημιά που υφίστανται τα παραπάνω αγαθά, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων/ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 70.511 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2021, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2022. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα 15,3 δισ. €

Τα συμβόλαια και τα ασφαλισμένα κεφάλαια κατανέμονται ως εξής:

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων: Ποιο το κυρίαρχο κανάλι διανομής στην Ελλάδα;

Κανάλια διανομής

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (70,45%) του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (16,62% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων: Ποιο το κυρίαρχο κανάλι διανομής στην Ελλάδα;

Ζημιές – αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2021 δηλώθηκαν 1.391 ζημιές εντός του 2021. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,42 εκατ. € εντός του 2021, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2021 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 2,36 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2021). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασφαλιστική διαμεσολάβηση, απαιτήσεις

Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – Οι Βασικές Απαιτήσεις και το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Γράφει η Εύη Μηντζιώρη, Δικηγόρος, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Στο άρθρο που ακολουθεί, περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές κανονιστικές απαιτήσεις για

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»