Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

GFIA: Ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων πρέπει να εξαιρεθεί από τον έλεγχο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δημοσίευση: 07/05/2021
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (GFIA) σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει τις θέσεις του κλάδου όσον αφορά τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( CFT).

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (GFIA) σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει τις θέσεις του κλάδου όσον αφορά τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση βάσει του κινδύνου που προωθεί η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε νέος κανόνας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML/TF) θα πρέπει να καλύπτει μόνο τον κλάδο ασφάλισης ζωής, ο οποίος αν και σε μικρότερο βαθμό, είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους ML/TF.

Ωστόσο, η GFIA προβληματίζεται από το γεγονός ότι κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους επιμένουν ότι οι κανόνες AML/CFT θα πρέπει να εφαρμόζονται και στις γενικές ασφαλίσεις, παρόλο που η έκθεση του κλάδου σε κινδύνους ML/TF είναι μηδαμινή. Επιπλέον, η GFIA υποστηρίζει ότι η εφαρμογή κανόνων AML/CTF στις γενικές ασφαλίσεις θα αποφέρει τους απαραίτητους πόρους και την προσοχή από άλλους πολύ υψηλότερους τομείς κινδύνου.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»