Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Interlife: Χωρίς αποκλίσεις οι στόχοι για το 2021

Δημοσίευση: 01/02/2022
Interlife
INTERLIFE

Η ασφαλιστική εταιρεία Interlife ΑΑΕΓΑ σε χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της εταιρείας για το 2021 δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς την υλοποίησή τους.

Η εταιρεία, προέβη, ως γνωστόν, σε ανάκληση του επιχειρηματικού της σχεδίου στις 07/04/2020 μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετική ανακοίνωση.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην ΝΕΑ του οποίου είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας παράλληλα με την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Interlife ΑΑΕΓΑ ενημερώνει ότι οι στόχοι της εταιρείας για το 2021, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2020 καθώς και στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021, και συγκεκριμένα, τα κάτωθι βασικά σημεία της επιχειρηματικής στρατηγικής:

1.   Αύξηση εργασιών πρόσκτησης.

2.   Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με στόχο την μέγιστη δυνατή πρόσοδο και έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

3.   Μέγιστη συγκράτηση γενικών εξόδων, παρόλο που οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται απαιτούν πρόσθετους πόρους.

4.   Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

5.   Συνεχή εκσυγχρονισμό και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

6.   Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα που θέτει η Εποπτική Αρχή και το θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II.

Δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις στην υλοποίησή τους.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»