Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Search Results for: Airbnb

Τουρισμός για όλους: Πότε η δεύτερη κλήρωση στο tourism4all, τι ισχύει με τα καταλύματα Airbnb

Τουρισμός για όλους: Πότε η δεύτερη κλήρωση στο tourism4all, τι ισχύει με τα καταλύματα Airbnb

Τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει η νέα κλήρωση για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους“, και τα Airbnb στα καταλύματα που μπορούν να επιλέξουν όσοι κληρώθηκαν στο tourism4all. Τέλος

Περισσότερα >
Interlife

Αποτελέσματα 2023: Υψηλά κέρδη και αύξηση παραγωγής για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α

Κερδοφορία, Αύξηση Παραγωγής, Ενεργητικού, Επενδύσεων, Ιδίων Κεφαλαίων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2023 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Επιπλέον, το Διοικητικό

Περισσότερα >
φυσικές καταστροφές, Υπουργείο Οικονομικών, υποχρεωτική ασφάλιση

Αυτά είναι τα νέα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών για τις φυσικές καταστροφές

Σε τέσσερις πυλώνες θα κινηθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών για την στήριξη του εισοδήματος, τη φοροδιαφυγή και τις φυσικές καταστροφές. Από 01/01/2024 θα

Περισσότερα >

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»