Σάββατο 20 Ιουλίου 2019,

Οι ασφαλιστικές έχουν ρόλο και με το ΓεΣΥ

Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και κυρίως το γεγονός ότι η καταβολή εισφορών στο Ταμείο Υγείας του ΓεΣΥ είναι υποχρεωτική, έχει προκαλέσει αρκετά ερωτήματα στους πολίτες οι οποίοι προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθούν σε σχέση με τα ατομικά ή ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία διατηρούν/συμμετέχουν. 
Ήδη, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών/πελατών τους, τους οποίους καλούν να αποταθούν στον ασφαλιστικό τους σύμβουλο πριν πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση. Άλλωστε, όπως επισήμανε μιλώντας στον «Φ» ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Ανδρέας Αθανασιάδης, «ο τομέας των ασφαλειών δεν συνδέεται με την εφαρμογή του ΓεΣΥ αλλά λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα».
Ο κ. Αθανασιάδης εξήγησε ταυτόχρονα ότι και μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ οι ασφαλιστικές εταιρείες «συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να καλύπτουν την οποιαδήποτε πράξη/υπηρεσία λαμβάνουν οι πελάτες τους με νόμιμο τρόπο». Δηλαδή, όπως είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση, «όσες πράξεις δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ και διενεργούνται νόμιμα από τους παρόχους του ΓεΣΥ καλύπτονται κανονικά από τα ασφαλιστικά συμβόλαια».
Με απλά λόγια, στην περίπτωση που ένας δικαιούχος του ΓεΣΥ πάρει υπηρεσίες οι οποίες δεν καλύπτονται από το Σύστημα από πάροχο υπηρεσιών υγείας του ΓεΣΥ, τότε θα μπορεί να αποταθεί στην ασφαλιστική του εταιρεία για να τον καλύψει. Για παράδειγμα, για την πρώτη φάση του ΓεΣΥ όπου δεν υπάρχει ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, εάν ένας δικαιούχος υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση από χειρουργό του ΓεΣΥ, τότε ο πολίτης θα μπορεί να ζητήσει κάλυψη από την ιδιωτική του ασφάλεια.
Εννοείται ότι «σε περίπτωση που δικαιούχος του ΓεΣΥ διαθέτει ασφαλιστικό συμβόλαιο και εξυπηρετηθεί από γιατρό ή άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας εκτός ΓεΣΥ, η ασφάλεια του θα τον καλύψει».
Οι ιδιωτικές ασφάλειες, είπε ο κ. Αθανασιάδης, «μπορούν να λειτουργήσουν και επικουρικά». Για παράδειγμα και μετά την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ «και όταν κατασταλάξουν και οριστικοποιηθούν οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά για την εξυπηρέτηση των πελατών τους».
Μια ερώτηση που συχνά γίνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι το κατά πόσον κάποιος ο οποίος διακόψει τώρα το ασφαλιστικό του συμβόλαιο θα μπορεί στη συνέχεια να το επαναφέρει. Σύμφωνα με τον κ. Αθανασιάδη, «σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να ακυρώσει το ιδιωτικό ατομικό του συμβόλαιο, μπορεί στη συνέχεια να αιτηθεί να το επαναφέρει. Σε τέτοια περίπτωση, όμως, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η επαναφορά θα γίνει με νέο συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσει εκ νέου από εκτίμηση ασφαλιστικού κινδύνου (underwriting) και ενδεχομένως κάποια ασθένεια η οποία είχε προκύψει κατά τη διάρκεια της κάλυψης με το προηγούμενο συμβόλαιο και καλυπτόταν, πλέον να θεωρείται ως προϋπάρχουσα και να μην καλύπτεται. Επίσης, θα επαναξιολογηθεί με βάση τα νέα δεδομένα οπότε ενδέχεται να διαφοροποιηθεί το ασφάλιστρο, με την κάλυψη στο νέο συμβόλαιο να είναι στη βάση νέων όρων σε σχέση με το παλιό».
Για τις διαφοροποιήσεις, τόνισε ο κ. Αθανασιάδης, «δεν μπορούμε να δώσουμε μια γενική απάντηση, διότι η κάθε εταιρεία και το κάθε συμβόλαιο διαφέρουν. Γι’ αυτό και ενημερώνουμε μέσω της εκστρατεία μας “Κράτα το συμβόλαιό σου” τους πολίτες και τους καλούμε να επικοινωνούν με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τους για να έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματά τους».
Το κάθε συμβόλαιο είναι διαφορετικό
Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους πολίτες στις ασφαλιστικές εταιρείες είναι το κατά πόσον τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια ισχύουν και μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
– «Τα ατομικά ή ομαδικά συμβόλαια, ισχύουν κανονικά και μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους με ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο υγείας, ανεξάρτητα με την πορεία του ΓεΣΥ». Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «ενδεχομένως τώρα να δημιουργηθούν και νέες επιλογές ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία θα συμπληρώνουν καλύψεις/υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται και δεν καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας».
Οι πολίτες προβληματίζονται κυρίως κατά πόσο θα πρέπει να διατηρήσουν το ατομικό ασφαλιστικό τους συμβόλαιο.
– Όπως εξήγησε ο κ. Αθανάσιάδης, «το ατομικό συμβόλαιό του κάποιος το διατηρεί γιατί μέσω αυτού συνεχίζει να έχει άμεση εξυπηρέτηση στον τομέα της υγείας, τόσο στον Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2020, το ΓεΣΥ δεν καλύπτει ενδονοσοκομειακή περίθαλψη». Ακόμα όμως και μετά την 1η Ιουνίου 2020, «ανεξάρτητα από τις καλύψεις που θα παρέχει το ΓεΣΥ, το ασφαλιστικό συμβόλαιο Υγείας θα συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες». Στις περιπτώσεις όμως που ο πολίτης/πελάτης το επιθυμεί, «μπορεί να μιλήσει με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο απευθείας ή με την ασφαλιστική του εταιρεία για να ενημερωθεί για τις εναλλακτικές επιλογές που ενδεχομένως να υπάρχουν και να συμφωνηθεί μια λύση που θα συμφέρει πάντοτε τον ασφαλιζόμενο».
Για τα ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια που οι εργοδότες παρέχουν στους υπαλλήλους τους ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Συνεχίζουν δηλαδή να ισχύουν.
– «Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εισηγηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις στις εταιρείες έτσι ώστε τα σχέδια Υγείας να διατηρηθούν και να συνεχίσουν να παρέχουν καλύψεις προς τους εργοδοτούμενους. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν, όμως, από τους ίδιους τους εργοδότες».
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ως Σύνδεσμος, είπε ο γενικός διευθυντής του ΣΑΕΚ, «θα συνιστούσαμε τόσο στην περίπτωση ατομικών όσο και ομαδικών ασφαλιστικών σχεδίων να μην προχωρήσουν οι πελάτες/εργοδότες σε κάποια τροποποίησή τους πριν λειτουργήσουν πλήρως οι υπηρεσίες του ΓεΣΥ, έτσι ώστε να κρίνουν οι ίδιοι σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιητικές και τι τροποποιήσεις χρειάζεται να κάνουν στο ασφαλιστικό τους σχέδιο».
Διευκρίνισε επίσης ότι «η κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τα δικά της δεδομένα και τις ανάγκες των πελατών της θα προσαρμόσει όπου χρειάζεται τα ασφαλιστικά της προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες της». Είναι λογικό, πρόσθεσε, «η κάθε εταιρεία να προσεγγίζει τις αλλαγές και να καταστρώνει τη στρατηγική της με τα δικά της δεδομένα».
Σε ό,τι αφορά το ύψος των ασφαλίστρων, ο κ. Αθανασιάδης εξήγησε ότι «αυτό δεν έχει καμία σύνδεση με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, εκτός βεβαίως εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει αλλαγές στο ασφαλιστικό του συμβόλαιο, οπόταν σίγουρα θα επέλθουν και ανάλογες προσαρμογές στο ασφάλιστρο».
Πηγή: philenews.com
Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα