Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018,

Κύπρος: «Αποκρυπτογραφούν» το προφίλ της υγείας μας

Ποιο είναι το προφίλ του τομέα υγείας της Κύπρου; Αυτήν την απάντηση αναμένεται να δώσει με τεκμηριωμένα και επιστημονικά δεδομένα, η μελέτη που πραγματοποιείται από τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα στοιχεία θα δημοσιευτούν τον Νοέμβριο του 2017 και αναμένεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις σε σωρεία ερωτημάτων, κυρίως θεμάτων που αφορούν στις δαπάνες για τη συντήρηση των συστημάτων υγείας. Ο κύριος στόχος, ο οποίος και έχει καθοριστεί από την Ε.Ε., είναι τα αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας.
15960c79dade98
Η Ε.Ε. επιστρατεύει διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι και διεισδύουν στα της υγείας των κρατών – μελών της αναλύοντας το προφίλ υγείας ανά χώρα, ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις της στον τομέα της υγείας, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και συνολικά για την Ένωση.
Η όλη προσπάθεια εκτιμάται πως θα βοηθήσει τα κράτη να χαράξουν τις πολιτικές τους στη βάση τεκμηριωμένων επιστημονικών στοιχείων, και θα τις βοηθήσει από τη μια να παρέχουν επαρκή συστήματα υγείας στους πολίτες τους και από την άλλη να διατηρούν σε υγιή πορεία τα δημόσια οικονομικά τους.
Πού στηρίζεται η «κατάσταση» της υγείας
Με την ολοκλήρωση του προφίλ των χωρών θα εκτιμηθεί επακριβώς η πλήρης «κατάσταση» της υγείας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η οποία και στηρίζεται στους πιο κάτω άξονες:
Πρώτο, στην έκθεση Health at a Glance: Europe, που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια και εκπονείται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με τελευταίο χρόνο αναφοράς τον Νοέμβριο του 2016.
Δεύτερο, στη δέσμη των προφίλ υγείας ανά χώρα που θα εκπονηθεί από τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας σε συνεργασία με την Επιτροπή.
Τρίτο, στο έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο συνοδεύει τα προφίλ υγείας ανά χώρα.
Στην τελική έκθεση θα ενσωματώνονται και συμπεράσματα τα οποία θα συνδέονται και με το ευρύτερο θεματολόγιο της Ε.Ε.. Με την ολοκλήρωση της έκθεσης θα αρχίσει η επόμενη δράση (από τον Νοέμβριο του 2017), η οποία και θα περιλαμβάνει εθελοντικές ανταλλαγές που μπορούν να ζητούν τα κράτη – μέλη, έτσι που να εγκαινιαστεί ένας καλύτερος διάλογος σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές και άλλα συμπεράσματα που θα προκύψουν ή προκύπτουν στον χρόνο.
Το «προφίλ» για την υγεία κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση της Κύπρου, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια εποχή αυξημένων προκλήσεων στον τομέα, μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και το Γενικό Σύστημα Υγείας. Παρόλο που ο σχεδιασμός για τη μεταρρύθμιση στην υγεία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2019, εντούτοις οι άκαμπτες θέσεις διαφόρων πλευρών, π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, ΠΙΣ, ΟΕΒ και Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, σε συνάρτηση με τους προβληματισμούς και τις αντιστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό μέχρι την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.
Επιπτώσεις από την κατάσταση «υψηλού κινδύνου»
Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε κατάσταση «υψηλού κινδύνου» αναφορικά με το θέμα, καθώς θεωρεί ότι οι όποιες αλλαγές δεν πρέπει να έχουν αντίκτυπο και σοβαρές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά.
Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει μελέτη οικονομικού αντικτύπου για να εντοπίσει τους ποσοτικούς στόχους  σε σημαντικές οικονομικές μεταβλητές, όπως είναι ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης, η απασχόληση, το κόστος εργασίας και η ζήτηση εργασίας μέσω της προώθησης των δύο μεταρρυθμίσεων.
Ο Οικονομικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργος Παντελή, αναλύοντας τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας στην Κύπρο, μέσα από την οπτική του Υπουργείου του, εξήγησε σε πρόσφατη παρουσίασή του στο Σπίτι της Ε.Ε. ότι:
• Τεχνικά, οι αναμενόμενοι κίνδυνοι στα δημόσια οικονομικά εξαρτώνται από τις σχετικές τιμές της ελαστικότητας της ζήτησης και της προσφοράς υπηρεσιών υγείας ως προς τις τιμές.
• τη διεθνή βιβλιογραφία οι πιο πάνω τιμές είναι σχετικά μικρές και έτσι μια ορθολογική μεταρρύθμιση δεν αποκλείεται να επιφέρει και εξοικονομήσεις στις δαπάνες υγείας και ενδεχόμενα να τονώσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών αναφορικά με τις δαπάνες υγείας.
Ο πληθυσμός γηράσκει
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι κίνδυνοι για υψηλότερες δαπάνες υγείας απορρέουν από:
• Τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής (πιο αποδοτικά φάρμακα και τεχνολογική αναβάθμιση ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού και μείωση των γεννήσεων).
• Την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής τεχνολογίας, που οδηγεί σε ακριβότερα, καλύτερα φάρμακα και ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό.
• Τις περιβαλλοντικές και διατροφικές συνήθειες.
Έντονες ανησυχίες και προβληματισμοί
Κατά τις συζητήσεις σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών, πριν και μετά την ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων,  διατυπώνονται έντονες ανησυχίες και προβληματισμοί καθώς η Κύπρος είναι αναγκασμένη να διατηρεί ορθολογική δημοσιονομική πολιτική για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Ήδη, μέσα στο γενικότερο πλέγμα της δημοσιονομικής της πολιτικής λαμβάνεται υπόψη ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση των αυξημένων δαπανών υγείας λόγω των όρων που ενσωματώνονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, της εξόδου από τον διορθωτικό πυλώνα (corrective pillar) της διαδικασίας του Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP) το 2016, ενώ τώρα βρίσκεται στον αποτρεπτικό πυλώνα (preventive pillar), ο οποίος θέτει σαφώς ότι «οι χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα ποσοστά αναφοράς (benchmarks) στις δημόσιες δαπάνες σε ετήσια βάση».
Τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο
Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, «για την επιτυχία των δημοσιονομικών στόχων, η Κυβέρνηση αποφάσισε και θέτει τριετές μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε όλα τα Υπουργεία και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να εντάσσουν τις πολιτικές τους εντός συγκεκριμένων οροφών δαπανών».
Παράλληλα, με βάση την τελευταία Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για τη Γήρανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος έχει σχετικά χαμηλό κίνδυνο στην αύξηση των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ. «Συνεπώς, αν η Κύπρος ακολουθήσει μια σχετικά αποτελεσματική και βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη σταδιακή αύξηση των δαπανών υγείας ώς το 2060», καταλήγει.
Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεσή της για τη βιωσιμότητα του τομέα της υγείας στην Κύπρο (2016) αναφέρεται και καταγράφει ορισμένες προκλήσεις όπως είναι:
• Η συνέχιση της αύξησης της αποτελεσματικότητας στις δαπάνες υγείας για διατηρηθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και για να αποφευχθούν δυνητικοί κίνδυνοι.
• Η διασφάλιση της καθολικής κάλυψης για όλον τον πληθυσμό και διαμοιρασμό του κόστους στον τομέα της υγείας για να επιτευχθούν συνθήκες αλληλεγγύης και συνοχής.
• Η αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας και του κατακερματισμένου του τομέα της υγείας μέσω των ξεχωριστών δομών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, μια στρέβλωση που προκαλεί ελλιπή συντονισμό στην παροχή φροντίδας υγείας.
• Η εφαρμογή συνετής και ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης των κρατικών υπηρεσιών υγείας μέσω της αυτονόμησης των δημοσίων νοσοκομείων.
• Η υλοποίηση του ΓΕΣΥ για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, χρηματοδοτικής βιωσιμότητας και ποιότητας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έτσι που αναμένεται να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και άλλες προκλήσεις του τομέα.
Πηγή: sigmalive.com

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα