Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018,

Συνέντευξη

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες θα εξακολουθεί να διατηρεί το σημαντικό ρόλο της στην Ασφαλιστική αγορά.

Η κα. Αγγελική Νταλιάνη,  ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων μιλάει στο insuranceforum.gr,  για την εξέλιξη του ΣΕΜΑ στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, για την  μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία της εταιρείας της “Νταλιάνη ΕΠΕ–Μεσίτες Ασφαλίσεων”,  αλλά και για τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Ως ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων έχετε ασφαλώς άποψη για την τριαντάχρονη πορεία του, αλλά και για τη νέα εποχή του ΣΕΜΑ που διαμορφώνεται στην Eλληνική ασφαλιστική αγορά. Ποια είναι η άποψή σας αυτή;

Πράγματι τριάντα  χρόνια ΣΕΜΑ. Από τα  πέτρινα χρόνια της δημιουργίας  του, στην πλήρη δικαίωσή του μέχρι τη σημερινή απόλυτη ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου του Μεσίτη. Πιστεύω στις δυνατότητες του νέου συμβουλίου και της προέδρου κ. Θ. Οικονομοπούλου ότι θα  πετύχουν τους στόχους  που έθεσαν.
Έχουν συγκεκριμένο όραμα για την αναβάθμιση του ρόλου του Μεσίτη και την προάσπιση των συμφερόντων του στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας και οικονομίας. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι η συμμετοχή τους στη διαβούλευση για την κοινοτική οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive).

Η επιχειρηματική σας δραστηριότητα προηγείται κατά πολύ της ίδρυσης του ΣΕΜΑ. Η εταιρεία “Νταλιάνη ΕΠΕ–Μεσίτες Ασφαλίσεων” από το 1970 άνοιξε έναν δρόμο, κυρίως στην αγορά της Θεσσαλονίκης, όταν συνολικά η διαμεσολάβηση βρισκότανε σε νηπιακή μορφή, χωρίς πλαίσιο, χωρίς κανόνες. Ποιο ήταν το όραμά σας και ποια η πορεία της εταιρείας σας τις δεκαετίες αυτές, μέχρι σήμερα;

Η διαμεσολάβηση τη δεκαετία 1975-1985  ασκούνταν κυρίως από τους πράκτορες που σύμφωνα με την τότε νομοθεσία συνεργάζονταν κυρίως με μια Εταιρεία είτε αμιγώς Ελληνική είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που λειτουργούσε στην Ελλάδα δι’ αντιπροσώπου. Ο πράκτορας την εκπροσωπούσε στην περιοχή του αποκλειστικά.
Κάθε εταιρεία είχε την δυνατότητα να ορίσει έναν ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ με προσόντα κυρίως τιμιότητα και κοινωνική αναγνώριση.
Εγώ είχα αναλάβει τη Γενική Πρακτόρευση της ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗΣ ΑΕΓΑ.

Στη συνέχεια με την ανάπτυξη του κλάδου Ζωής αναπτύχθηκαν τα αποκλειστικά δίκτυα.

Με τη θέσπιση του θεσμού του Broker άλλαξε το τοπίο στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.
Όμως οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και λόγω πάντοτε της σύνδεσής τους με τους αντασφαλιστές τους της Ευρώπης, έθεταν αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία του κλάδου.
Χωρίς πλαίσιο και κανόνες λειτουργούσαν οι Τραπεζοασφαλιστικές Εταιρείες με τη γνωστή πίεση που ασκούσαν πάντοτε τα στελέχη τους , χωρίς διαφάνεια και στον τομέα των αμοιβών τους.

Στην πρώτη δεκαετία το δικό μου όραμα ήταν να πετύχω επαγγελματικά στον ανδροκρατούμενο αυτό επαγγελματικό χώρο σύμφωνα με τα πρότυπα που είχα από την Ασφαλιστική Αγορά.
Τις εξέχουσες  προσωπικότητες  Γ. Παλαιολόγο, κ. Ν. Αδαμαντιάδη, κ. Ι. Δελένδα, κ. Μ. Παρασκάκη και Γ. Αναγνώστου. Αυτοί οι Ασφαλιστές με Α κεφαλαίο, μου εμφύσησαν την αγάπη και το σεβασμό για το επάγγελμα του Ασφαλιστή καθώς και την επιθυμία μου για γνώση, ως το καλύτερο διαβατήριο για την επιτυχία.

Και η επόμενη ημέρα;  Έχετε και ενεργά υποκαταστήματα εκτός Ελλάδος και συνεπώς ο σχεδιασμός για τη θέση και την εξέλιξη της επιχείρησης δεν περιορίζεται στην τοπική ασφαλιστική αγορά αλλά διαμορφώνεται στο πλαίσιο της εξελισσόμενης ευρωπαϊκής τουλάχιστον ασφαλιστικής αγοράς. Τι σχεδιάζετε λοιπόν;

Ήδη από το 2006 ο κ. Γιάννης Αθυρίδης Νταλιάνης ίδρυσε το υποκατάστημα της Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι, το οποίο λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία.
Οι προοπτικές διαφαίνονται εξαιρετικά αισιόδοξες για το 2018, δεδομένου ότι η Ρουμανία παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προοπτικές ανάπτυξης.

Στο πελατολόγιό σας βρίσκονται μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που λόγω δραστηριότητας και μεγέθους βρίσκονται ταυτόχρονα και στο στόχαστρο των τραπεζών ως προς την κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών. Νιώθετε πράγματι την πίεση αυτή και πως την αντιπαρέρχεστε;

Η πίεση που ασκείται είτε από το γκισέ της Τράπεζας είτε από τους συνεργάτες της είναι πολύ μεγάλη πέραν του δέοντος. Με αθέμιτες πρακτικές για προσκτήσεις εργασιών, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους εκτός από τις καθαρά Τραπεζικές εργασίες. Η Τράπεζα δε που ασκεί μεγάλη πίεση στους πελάτες της έχει ονοματεπώνυμο …! Τραπεζοασφάλειες υπάρχουν βέβαια και στην Ευρώπη αλλά λειτουργούν πολύ ηπιότερα.

Το ανθρώπινο δυναμικό έπαιζε και θα παίζει πάντα τον καθοριστικό ρόλο για την πορεία κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, των διαδικασιών και γενικώς του περιβάλλοντος. Σε ποιο βαθμό στηρίζετε την δική σας επιχείρηση στην ποιότητα των εργαζομένων σε αυτήν; Τι βρίσκει ο Πελάτης, ιδιώτης ή επιχείρηση, στο γραφείο σας και στις υπηρεσίες που του παρέχετε, ώστε να παραμένει πελάτης σας;

Συγκαταλέγομαι στις αυτοδημιούργητες γυναίκες επιχειρηματίες πρώτης γενιάς που  εξ’ υπαρχής στηρίχθηκα στο ανθρώπινο δυναμικό εφαρμόζοντας τις αρχές του σύγχρονου management.
Η επιχείρησή μας στελεχώνεται από δέκα τέσσερις εργαζομένους εκ των οποίων οι δώδεκα είναι γυναίκες.  Όλες μας ένα «μελίσσι» με συναντίληψη ως προς την άσκηση του  επαγγέλματός μας και τη σημασία της υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη.
Είμαστε ουσιαστικά και τυπικά μια Γυναικεία επιχείρηση «επανδρωμένη» με γυναίκες στελέχη που διαθέτουν επάρκεια τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι η Ασφαλιστική Βιομηχανία είναι τομέας έντασης  εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Είστε αισιόδοξη συνολικά για την ελληνική αγορά; Πολλοί μιλάνε για δημιουργία ολιγοπωλίων, τόσο ως προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και ως προς τα δίκτυα διαμεσολάβησης. Έχει μέλλον ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και, αν ναι, μέσω ποιών διαδρομών;

Στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, τη χαμηλή ρευστότητα, το μη αναπτυξιακό περιβάλλον, το υψηλό κόστος λειτουργίας και εποπτείας συνθλίβονται τα όνειρα και τα οράματά μας για ανάπτυξη.
Παρ’ όλα αυτά όμως στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας, παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες προοπτικές για ανάπτυξη ενώ οι Γενικές Ασφαλίσεις παρουσιάζουν στασιμότητα. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση πάντα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες θα εξακολουθεί να διατηρεί το σημαντικό ρόλο της στην Ασφαλιστική αγορά. Στρατηγικές συμμαχίες, οικονομίες κλίμακος, αναβάθμιση του ρόλου του Διαμεσολαβητή σε σύμβουλο του πελάτη.

Επαναλαμβάνω τη δήλωση που με εκφράζει απόλυτα, της κ. Ντ. Οικονομοπούλου CEO της MARSH ΕΠΕ, στο Broker’s Time για τα τρία «πρέπει».

«Τρεις είναι οι τρόποι για να αναδειχθεί το έργο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ο μεσίτης οφείλει:
Nα δρα σαν σύμβουλος και όχι σαν διαμεσολαβητής
Να παρέχει λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επιτυχία των πελατών
Να διακρίνεται για το ήθος, τις αρχές του, την υψηλή ενσυναίσθηση και την κοινωνική υπευθυνότητα».

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα