Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018,

Guardian Trust: Οι «καυτές» επισημάνσεις του Ορκωτού Ελεγκτή

Γιατί ο Ορκωτός Ελεγκτής εξέφρασε «βάση για γνώμη με επιφύλαξη». Οι πολυετείς ρυθμίσεις με πελάτες και χρεώστες της εταιρείας, καθώς και οι προκαταβολές αποδοχών προς μέλη της διοίκησης.

Θετικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και κερδοφόρο αποτέλεσμα εμφάνισε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Guardian Trust Χρηματιστηριακή, της οποίας ωστόσο την άδεια λειτουργίας ανέστειλε προσωρινά, προχθές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Euro2day.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της εταιρείας Δημήτρη Φίλιππα ζητώντας του να σχολιάσει τις εξελίξεις, ωστόσο ο κ. Φίλιππας δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

Αξιοσημείωτα πάντως «ευρήματα» υπάρχουν στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2017 της Guardian Trust, οι οποίες μάλιστα δημοσιεύτηκαν πριν τρεις περίπου μήνες (στις 29 Αυγούστου, με τη διοίκηση να δηλώνει πως για το διάστημα 1/7/17 έως 29/8/17 «δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»).

Έτσι, κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς η Guardian Trust εμφάνισε αυξημένο κύκλο εργασιών (από 343 σε 468 χιλ. ευρώ), βελτιωμένη λειτουργική επίδοση (EBIT από -5 σε +107 χιλ. ευρώ) και θετικό καθαρό αποτέλεσμα (+82 χιλ. έναντι -64 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016). Επιπλέον, στις 30 Ιουνίου του 2017, τα ίδια κεφάλαια της χρηματιστηριακής ήταν θετικά, καθώς είχαν διαμορφωθεί στο 1,415 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, δεν έλειπαν από τις λογιστικές καταστάσεις και οι «παρατηρήσεις» του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ειδικότερα, ο Ορκωτός αναφέρεται σε «βάση για γνώμη με επιφύλαξη» σημειώνοντας: «Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού €240 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών σε προηγούμενες χρήσεις, κατά την εκτίμησή μας ποσού €240 χιλ. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34».

Όμως, μεγαλύτερη σημασία ενδεχομένως να έχει και η «έμφαση θέματος» στην οποία αναφέρεται ο Ορκωτός.

«Χωρίς να διατυπώσουμε επιφύλαξη στην γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 7.4 (Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις), όπου περιγράφονται τα παρακάτω γεγονότα:

α) Στις 31/12/2015 εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας η ρύθμιση και εξόφληση σε 10 άτοκες ετήσιες δόσεις του ποσού απαίτησης 861 χιλ. περίπου από πελάτες της εταιρείας.

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας με σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη-Δήλωση εγγυήθηκε την εμπρόθεσμη καταβολή των παραπάνω δόσεων για τις οποίες ενέχεται αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο μαζί με τους πελάτες. Η εύλογη αξία του υπολοίπου των απαιτήσεων αυτών κατά την 30.06.2017 ανέρχεται πλέον στο ποσό των 665 χιλ. ευρώ.

β) Η Διοίκηση της εταιρείας ενέκρινε την ρύθμιση και εξόφληση σε άτοκες ετήσιες δόσεις από 6-15 χρόνια του ποσού των €154 χιλ. που προέκυψε από διάφορες συναλλαγές που κατήρτισε η εταιρεία με χρεώστες.
Η εύλογη αξία του υπολοίπου των συγκεκριμένων απαιτήσεων στις 30/06/2017 ανέρχεται πλέον στο ποσό των 115 χιλ. ευρώ.

γ) Στα κονδύλια των περιουσιακών στοιχείων «Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις» συμπεριλαμβάνονται προκαταβολές έναντι αμοιβών προς μέλη της Διοίκησης ποσού 66 χιλ. ευρώ περίπου.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά».

Στέφανος Kοτζαμάνης

Πηγή: euro2day.gr

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα